Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - prosinec 2014

 
 
 • Partnerství s Běloruskem se rozšiřuje na zdravotnictví (30.12.2014)
  stáž lékařů z Běloruska v prosinci 2014

  Pozvání na Vysočinu od hejtmana kraje Jiřího Běhounka v závěru roku přijala skupina čtyř lékařů z Minské oblasti Běloruska. Během intenzivního třídenního programu se zahraniční hosté seznámili s fungování Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina i většiny krajských nemocnic. Největší zájem vzbudil propracovaný systém přednemocniční zdravotní péče poskytované obyvatelům našeho kraje. Nejen letecká záchranná služba a vybavení zásahových vozidel, ale především elektronický systém komunikace mezi zásahovými vozidly, operačním střediskem i nemocnicemi může být využitelným vzorem pro připravované změny ve zdravotnictví Běloruska.

   
 • Tradice pokračuje: Prvního občánka roku 2015 navštíví hejtman Kraje Vysočina (31.12.2014)
  Tradice pokračuje: Prvního občánka roku 2015 navštíví hejtman Kraje Vysočina

  Prvního občánka Kraje Vysočina, který se narodí v novém roce na území regionu, navštíví v pátek 2. ledna 2015 hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. První muž kraje věnuje miminku stejně jako v předchozích letech zlatý šperk v podobě znamení zvěrokruhu a šek na deset tisíc korun. „Upustili jsme od zvažované změny v tradici obdarování prvního občánka. Bude mi potěšením potkat se se šťastnými rodiči a jejich potomkem v krajské nemocnici. Respektuji a chápu přání maminek nerušeně se věnovat svému miminku v kruhu nejbližší rodiny,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Všechny krajské domovy důchodců jsou vybaveny evakuačními podložkami (30.12.2014)

  Kraj Vysočina ještě do konce roku rozdělí mezi vybrané domovy důchodců více než 280 tisíc korun na nákup dalších evakuačních podložek. Speciální vybavení má v případě nouze pomoci s bezpečným transportem především imobilních klientů sociálních zařízení zřizovaných krajem. „Evakuačními podložkami resp. plachtami jsou vybaveny lůžka klientů, kteří jsou převážně nebo úplně upoutaní na lůžko, a jejich případná evakuace je tedy možná pouze transportem na lůžku nebo právě za pomoci evakuační plachty. Použití je možné i tam, kde jsou stísněné prostory nebo by bylo obtížné využít z jakýchkoli důvodů výtah,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

   
 • Anketa Sportovec Kraje Vysočina startuje (28.12.2014)
  Hledá se Sportovec Kraje Vysočina pro rok 2013

  Sportovní kluby, svazy, nebo jednotlivci mohou až do 31. ledna 2015 nominovat své favority do XIII. ročníku ankety Sportovec Kraje Vysočina. Tradičně se hledají sportovci, kteří během roku 2014 dosáhli významných sportovních výsledků a dobře reprezentovali Kraj Vysočina. Anketu tvoří čtenářská část a především odborná část, kterou vyhodnotí odborná porota. Široká veřejnost rozhoduje o nejlepším jednotlivci a kolektivu. Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kraje Vysočina se bude konat 9. dubna 2015 v Horáckém divadle v Jihlavě.

   
 • Poslední den v roce bude omezen provoz krajského úřadu (26.12.2014)
  Poslední den v roce bude omezen provoz krajského úřadu

  Ve středu 31. prosince 2014 bude omezen provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina včetně všech jeho detašovaných pracovišť. Z důvodu údržby a kontroly informačních technologií se pro veřejnost v tento den uzavřou všechny budovy úřadu. „Kontrolu nelze provést bez několikahodinového odpojení serverů, proto si dovoluji požádat občany, aby si všechny nezbytné záležitosti vyřídili už v pondělí 29. nebo v úterý 30. prosince v běžných úředních hodinách,“ upozorňuje ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Poté bude možné přijít na krajský úřad až v pátek 2. ledna 2015 od 8 do 13 hodin.

   
 • Kraj opět podpoří činnost turistických informačních center (23.12.2014)
  TIC

  Až padesát tisíc korun mohou v roce 2015 získat z krajského rozpočtu turistická informační centra v regionu. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění Zásad Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, které umožní tzv. „Íčkům“ při splnění kvalifikačních podmínek čerpat podporu už na jaře příštího roku.

   
 • Čistá Vysočina 2015: Opět po roce se můžete zapojit (22.12.2014)
  Čistá Vysočina piktogram

  Osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody startuje přihlašováním dobrovolníků už na Nový rok. V roce 2015 bude veřejnost pomáhat čistit přírodu už posedmé. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. „Čistá Vysočina probíhá v celém našem kraji a tradičně se na sběru odpadků podílejí obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme,“ Uvedl Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. V roce 2014 se akce zúčastnilo aktivně přes 18 tisíc účastníků a bylo sebráno více než 80 tun odpadků.

   
 • Bude méně sinic v přehradě Dalešice? (19.12.2014)
  Bude méně sinic v přehradě Dalešice?

  Jeden milión korun na aktivity projektu „Za čistou řeku Jihlavu“ pošle společnost ČEZ, a.s. Kraji Vysočina. Suma má v roce 2015 pomoci s pokračováním aktivit spojených se zlepšením kvality povrchových vod v povodí řeky Jihlava nad vodním dílem Dalešice. „Finanční dar využijeme na zajištění monitoringu jakosti povrchových vod v povodí řeky Jihlavy, zpracování doplňkových studií k Jakostnímu modelu, cílených na podrobnější identifikaci zdrojů znečištění, seznámení odborné i laické veřejnosti s problémy kvality povrchové vody a jejich řešením,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí.

   
 • Otevřeno nové bydlení pro klienty ÚSP Křižanov (19.12.2014)
  Ilustrační foto

  Dvacet čtyři klientů Ústavu sociální péče Křižanov se těší z nového bydlení. Žít ve svém a podle svého budou ve městech Bystřice nad Pernštejnem a Velké Meziříčí. Na obou místech byly v rámci procesu transformace postaveny dva domy, každý o kapacitě šest osob. Slavnostní otevření a předání do užívání proběhlo v tomto týdnu. „Prostřednictvím transformace rozšiřujeme možnosti péče o druhé. V případě ÚSP Křižanov a jeho klientů, z nichž někteří žijí v pronajatých bytech, jsme si ověřili správnost volby nového způsobu péče o lidi se znevýhodněním,“ přibližuje krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál.

   
 • Evropské peníze pomohly s revitalizací sedmi parků (18.12.2014)
  Evropské peníze pomohly s revitalizací sedmi parků

  V letech 2012 – 2014 realizoval Kraj Vysočina projekt "Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina" a s přispěním evropských peněz bylo obnoveno celkem sedm parků. Principem revitalizace parků je zejména odstranění neperspektivních dřevin, obnova stávající a návrh nové vhodně doplňující zeleně a založení trávníků.

   
 • Program obnovy venkova 2015 (18.12.2014)
  Program obnovy venkova 2015

  I pro rok 2015 vyčlenil Kraj Vysočina finanční prostředky na podporu obcí v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Dotaci opět obdrží každá obec do 1 500 obyvatel, která předloží žádost v souladu s novými Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina, které dnes 16.prosince na svém posledním letošním zasedání schválilo krajské zastupitelstvo. „Mezi obce je kraj připraven rozdělit 69 milionů korun a podle počtu došlých žádostí se výše dotace bude pohybovat v rozmezí 104 000 až 130 000 korun pro jednu obec,“ doplnil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

   
 • Kraj Vysočina vytvořil mapu investic (17.12.2014)
  Investiční mapa.

  Vedle aplikací transparentního rozpočtu přichází Kraj Vysočina s nově vytvořenou mapou investic a oprav a dotací. Jde o velice sofistikovaný přehled uskutečněných investičních akcí na veškerých budovách v majetku kraje. „Veřejnost si už teď může prohlédnout jakoukoliv část regionu s budovami v užívání krajských škol, nemocnic, zařízení sociální péče či organizací z oblasti kultury včetně výše investic a oprav těchto nemovitostí. Prozatím je zobrazování mapy budov a výše výdajů na jejich obnovu oddělené, nicméně od února bude vše kompletně propojeno a tak po několika kliknutích můžete získat ucelenou informaci kde, na co a kolik kraj na své organizace investuje,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

   
 • Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina (17.12.2014)
  Kvalita ovzduší prověřena u 24 obcí Kraje Vysočina

  Kraj Vysočina má k dispozici další zprávu o výsledcích měření kvality ovzduší, které provádí na území Kraje Vysočina konsorcium Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o., Praha. Měření ovzduší v Kraji Vysočina se provádí od 1. 10. 2012 na 24 lokalitách v rámci projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Jednotlivé lokality byly vybrány se zřetelem na vliv lokálních topenišť, dopravy a průmyslu.

   
 • Krajští zastupitelé odsouhlasili prodej areálu zemědělské školy v Havlíčkově Brodě (17.12.2014)

  Krajské zastupitelstvo 16. ledna 2014 rozhodlo o úplném převodu nemovitostí bývalé střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě. Poté, co odkoupení nemovitosti odmítlo město Havlíčkův Brod, nabídl Kraj Vysočina areál do výběrového řízní. Nabídku předložilo pět zájemců. Kupní smlouva bude dle rozhodnutí zastupitelstva kraje uzavřena se společností První vranovská realitní kancelář se sídlem v Brně, která nabídla částku 35 850 tisíc korun.

   
 • Nabídka studia ve Francii (16.12.2014)
  Jedinečná možnost pro středoškoláky studovat ve Francii

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a regionem Champagne-Ardenne nabízí středoškolským studentům možnost ročního studia v rámci programu Rok v Champagne-Ardenne. Předpokladem studia je nejen znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání. Kraj Vysočina pomůže s pokrytím části nákladů spojených s dopravou a se studiem. Zájemci se mohou hlásit až do 31. ledna 2015.

   
 • Krajské zastupitelstvo opakovaně rozhodovalo o prodeji Sanatoria Buchtův kopec (16.12.2014)

  Krajští zastupitelé na svém posledním letošním jednání opakovaně rozhodovali o prodeji nemovitostí areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec v katastru obce Daňkovice. Léčebna pro dlouhodobě nemocné a pro pacienty s respiračními chorobami byla na konci roku 2011 uzavřena, Kraj Vysočina ji nabídl jako zbytný majetek k prodeji. Společnost, která v září letošního roku projevila ve výběrovém řízení o sanatorium zájem, neuhradila v termínu sjednanou kupní cenu. Zastupitelstvo Kraje Vysočina proto rozhodlo o prodeji dalšímu zájemci v pořadí dle předloženého návrhu. V nejbližší době bude s kupujícím zahájeno jednání o uzavření kupní smlouvy.

   
 • Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2015 (16.12.2014)
  peníze, ilustrační foto

  Kraj Vysočina drží dlouhodobý trend a i v roce 2015 bude hospodařit s  rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích. Konečnou podobu rozpočtu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Vyrovnaný krajský rozpočet se zdroji i výdaji přes 8,2 miliardy korun posílil především na kapitole investic do nemovitého majetku a na kapitole požární ochrana a informatika.

   
 • Nové označení potravin upozorňuje na alergeny i v nabídce školních jídelen (15.12.2014)
  Jídlo

  Jídelní lístky všech školních jídelen zřizovaných Krajem Vysočina nově informují o složení jídla a alergenech. I školní jídelny tak reagují na povinnost poskytnout informace podle platné evropské legislativy, která vstoupila v platnost 13. Prosince 2014.  „Na tuto skutečnost byly všechny školní jídelny v našem kraji upozorněny v dostatečném předstihu jak z materiálů ministerstva zemědělství, tak ministerstva zdravotnictví. Praktické vysvětlení je uvedeno i na webových stránkách našeho kraje na školském portálu,“ uvedla Olga Johanidesová z odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

   
 • PHOTOGRAPHIA NATURA zná své letošní vítěze. Odstartoval ročník 2015 (15.12.2014)

  Při příležitosti vernisáže výstavy 84 vybraných soutěžních snímků proběhlo ve čtvrtek 11. prosince 2014 v Muzeu Vysočiny Jihlava slavnostní vyhlášení výsledků oblíbené foto soutěže Photographia Natura. Zvítězil snímek Petra Vítka s názvem Bílé Karpaty. Petrovi gratulovala mezi prvními a ceny předala Marie Kružíková, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která nad touto akcí převzala záštitu.

   
 • Vyšel Průvodce vysokými školami Evropského regionu Dunaj-Vltava (15.12.2014)
  Vyšel Průvodce vysokými školami Evropského regionu Dunaj-Vltava

  Regiony sdružené v Evropském regionu Dunaj-Vltava vydávají společného průvodce vysokými školami. Příručka nabízí charakteristiku pětačtyřiceti vysokých a univerzitních škol na území Vysočiny, Jihočeského a Plzeňského kraje, Dolního Bavorska, Horní Falce, Horního a Dolního Rakouska. Pro české regiony je výtisk připraven v českém jazyce. Cílem průvodce vysokými školami je nabídnout odpovědi na otázky týkající se oborového zaměření, průběhu, harmonogramu a logistiky studia k možnému využití pro středoškolské studenty při jejich rozhodování o dalším studiu na vysoké škole v prostoru ERDV.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 46 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2014 > Tiskové zprávy - prosinec 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 89282

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek