Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - prosinec 2015

 
 
 • Omezení provozu krajského úřadu (29.12.2015)

  Ve čtvrtek 31. prosince 2015 bude omezen provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina včetně všech jeho detašovaných pracovišť. Vzhledem k následujícímu svátku 1. ledna 2016 a dnům volna bude krajský úřad pro veřejnost otevřen opět 4. ledna 2016.

   
 • Fotoohlédnutí: Karneval na ledě (28.12.2015)
  Karneval na ledě

  Kraj Vysočina uspořádal ve svátečním čase Karneval na ledě. Za účasti krajských radních Jany Fialové a Petra Krčála se v rodinném tempu bruslilo na Zimním stadionu v Třebíči. „Touto akcí jsme oživili nabídku prorodinných aktivit. Když není sníh, sešli jsme se v dobré náladě na ledě,“ zmínil motto setkání radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál. Brusle nazuli také představitelé hostitelského města. V průběhu tříhodinové show vystoupil Michal Nesvadba, nechyběla ukázka synchronizovaného bruslení a mnoho soutěží. Každé dítě si domů odneslo malý dárek. Na netradiční karnevalové setkání zavítalo okolo 500 návštěvníků. Po krátce pauze odstartuje v únoru 2016 tradiční zimní karnevalová šňůra, jejíž jednotlivé díly se opět uskuteční v každém z pěti okresů našeho kraje.

   
 • Prvního občánka roku 2016 navštíví hejtman Kraje Vysočina (28.12.2015)

  Prvního občánka Kraje Vysočina, který se narodí v novém roce na území regionu, navštíví v sobotu 2. ledna 2016 hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. První muž kraje věnuje miminku stejně jako v předchozích letech zlatý šperk v podobě znamení zvěrokruhu a šek na deset tisíc korun. „Bude mi potěšením potkat se se šťastnými rodiči a jejich potomkem v krajské nemocnici. Není nic krásnějšího pro každou rodinu, než začít nový rok narozením potomka,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Sledování kvality ovzduší v době vánočních svátků (22.12.2015)
  Sledování kvality ovzduší v době vánočních svátků

  Do kampaně sledování kvality ovzduší v Kraji Vysočina poprvé zasáhnou lokality Ledeč nad Sázavou a Vír. Kromě těchto míst budou v následujícím vánočním období mobilní soupravy měřit celý měsíc imise také v lokalitách Žďár nad Sázavou a Ždírec nad Doubravou. „Bude tak možné sledovat po delší časové období znečištění ovzduší na čtyřech lokalitách, a to v době vánočních svátků, kdy se může projevit způsob vytápění domácností nebo zvýšená doprava, související s tímto obdobím“ doplnil k projektu ISKOV radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, lesního a vodního hospodářství a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Krajská záchranka používá nový dispečink (22.12.2015)
  ZZS

  Za 33 miliónů korun se podařilo Kraji Vysočina zmodernizovat zázemí a vybavení dispečinku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. „Modernizace vybavení záchranky je jednou z největších investic v posledních letech do operačních pracovišť, kterých je nyní devět oproti původním pěti. Vznikl prostor pro vedoucího lékaře operačního střediska, funguje nová serverovna a instalovány byly nejmodernější komunikační technologie,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina je klíčovou složkou Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.

   
 • Petr Krčál: Sociální vyloučení musí být řešeno komplexně (21.12.2015)

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina se na svém posledním jednání zabývalo Strategií integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2016 – 2020. "Při zpracování předkládané strategie spolupracoval realizační tým zejména se členy platformy pro řízení procesu integrace sociálně vyloučených romských komunit, pracovníky ostatních odborů krajského úřadu a dotčených obcí, zástupci Úřadu vlády ČR, Úřadu práce ČR, Policií České republiky a dalšími zainteresovanými subjekty," říká krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Kraj odměnil lov téměř patnácti set divočáků (21.12.2015)
  Radní Zdeněk Chlád

  Kraj Vysočina letos uvolnil téměř 600 tisíc korun na odměny za čelisti divokých prasat. „Jednotlivé okresní myslivecké spolky zaevidovali celkem 1463 čelistí. Náš zájem se soustředil na nejmenší selata. Jejich včasnou redukcí se snižují škody, které divočáci způsobují na zemědělských plodinách a pozemcích,“ vysvětluje Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

   
 • Z darovaných učebnic českého jazyka se budou učit na Zakarpatí (17.12.2015)

  Další soubor knih, tentokrát speciálních učebnic českého jazyka pro žáky základních škol, pošle vedení Kraje Vysočina do partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny. „Při nejbližší oficiální návštěvě partnerského regionu bude žákům pátého a šestého ročníku vybrané základní školy ve Svaljavském okrese doručeno 34 výtisků učebnic,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Budovu této školy se podařilo díky finanční pomoci Kraje Vysočina v letošním roce zrekonstruovat.

   
 • Kraj Vysočina zveřejnil výzvu na kotlíkové dotace. 18. ledna 2016 se začnou přijímat žádosti (17.12.2015)
  Zdeněk Chlád

  Na návrh radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeňka Chláda dnes 17. prosince 2015 krajská rada projednala a schválila vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina v rámci OP Životní prostředí. „Dnešní datum – 17. prosince 2015 je zásadní pro uznání způsobilosti výdajů. Od tohoto data se žadatelům započítávají uznatelné výdaje. Doklady s dřívějším datem nemohou být v rámci dotace proplaceny. První žádosti je možné podat až 18. LEDNA 2016. Veškeré žádosti doručené před tímto datem budeme muset zamítnout,“ upozorňuje Zdeněk Chlád.

   
 • Muzeum Vysočiny Třebíč vydává sbírku lidových písní z Podhorácka (16.12.2015)
  Lidové písně z Podhorácka III.

  Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vydávají s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky další svazek sbírky lidových písní z Podhorácka. Třetí díl je zaměřený na písně ze severní části národopisného regionu a na jeho přípravě se podílelo též Podhorácké muzeum v Předklášteří.

   
 • Kraj nabízí včelařům dotace na vyšetření včelstev (16.12.2015)
  včela

  Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelstev, které způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel a jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Díky důsledné prevenci, která je velkoryse finančně podporována Krajem Vysočina, mohou být na výskyt původce moru včelího plodu na území regionu vyšetřeny všechny dodané vzorky. „Kompletní náklady na vyšetření provedené Státním veterinárním ústavem do konce dubna 2016 zaplatí Kraj Vysočina. Vzorky mají být dodány laboratoři v období mezi 4. prosincem 2015 a 31. lednem 2016. Celkem může být uvolněn až 1,5 miliónu korun a nabídka k úhradě kontroly vzorků podle stanovených pravidel se týká jak včelařů organizovaných v Českém svazu včelařů, tak těch, kteří nejsou organizovaní v Českém svazu včelařů,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

   
 • V sociálních službách dlouhodobě dochází ke specializaci péče (16.12.2015)

  Financování a rozvoj sociálních služeb je v příštím roce promítnuto do právě schváleného státního rozpočtu na rok 2016. Už druhým rokem rozdělují finanční prostředky na provoz sociálních služeb jednotlivé kraje. "Uplynulý bezproblémový rok ve financování svědčí o tom, že toto rozhodnutí bylo správné a to z důvodu nastavení potřebnosti jednotlivých služeb pro obyvatele a dále i z pohledu operativního řešení případů, kdy bylo třeba přehodnotit jednotlivé priority ve financování. K stabilizaci v oblasti financování přispívá i to, že už druhým rokem finanční prostředky dostačují trendu vývoje v sociálních službách a také reflektuje současný demografický vývoj. Ten vykazuje nadále stárnutí populace," říká krajský radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

   
 • Kraj Vysočina pořádá Karneval na ledě (16.12.2015)
  Karneval na ledě

  Kraj Vysočina nabídne ve svátečním čase něco, co tu ještě nebylo. V neděli 27. prosince se na Zimním stadionu v Třebíči uskuteční Karneval na ledě. „Jde o novinku, kterou rozšiřujeme volnočasové aktivity určené pro celé rodiny. Vycházíme přitom z osvědčeného konceptu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věci a prorodinné politiky Petr Krčál. Lední karneval začne úderem 14. hodiny a navazuje na oblíbené zimní a letní rodinné tour, které kraj pravidelně pořádá.

   
 • Střední školy učí v nových badatelnách (15.12.2015)
  Otevření badatelny na Gymnáziu Pelhřimov

  Na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a v Pelhřimově byla otevřená moderní badatelská centra pro výuku přírodovědných předmětů. „Díky dotaci 33,5 milionu korun z Regionálního operačního programu Jihovýchod se nám v celém kraji podařilo v rámci projektu Badatelská centra pro přírodní vědy vytvořit pět špičkových pracovišť, která studentům i učitelům nabídnou nejmodernější přístroje, které zatraktivní hodiny fyziky, chemie a biologie,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Další tři centra budou otevřena na začátku roku na gymnáziích v Jihlavě, Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou.

   
 • Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016 (15.12.2015)

  Kraj Vysočina stále drží dlouhodobý trend a i v roce 2016 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích ve výši 8,3 miliardy korun. Jeho konečnou podobu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Očekávané daňové příjmy jsou v rozpočtu na 117% loňského roku. Očekává se změna legislativy a tuto hodnotu zásadně ovlivní dorovnání procenta sdílených daní pro všechny kraje. „Kraj Vysočina v příštím roce zahájí vlastní velké investice v nemocnicích Třebíč a Jihlava. Ve větší míře se budou připravovat opravy silničních mostů. Další peníze na rekonstrukce silnic bude kraj dočerpávat z evropských fondů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.

   
 • Petr Krčál: Další spolupráce bude zaměřena na mezigenerační vztahy (15.12.2015)

  Zlepšování péče o staré, nemocné a handicapované. Systém péče o lidi s jednotlivými druhy demence, ale i výměna vzájemné spolupráce v oblasti rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. To byla hlavní témata pracovní návštěvy v Dolním Rakousku a Vídní, která se uskutečnila 9. – 11. prosince 2015. Jednání se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro sociální a rodinnou politiku Petr Krčál a také vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová. Oba při jednání připomněli oboustranně velmi dobré vztahy při rozvoji rodinné a seniorské politiky.

   
 • Kraj finišuje s přípravou výzvy na kotlíkové dotace (14.12.2015)
  Kotlíkové dotace

  Tři měsíce věnoval Kraj Vysočina intenzivnímu předávání informací o přerozdělování kotlíkových dotací široké veřejnosti. Během nich bylo naplánováno a realizováno 26 informačních schůzek napříč celým regionem. „Informace si přišly poslechnout více než tři tisíce lidí. Někteří přicházeli opakovaně. Naším cílem bylo zodpovědět všechny dotazy, vysvětlit podmínky a okomentovat výhody výzvy připravované krajem. Další desítky dotazů denně zodpovídají kolegové telefonicky nebo mailem. Další zásadní krok se očekává tento týden. O vyhlášení výzvy na kotlíkové dotace bude jednat rada kraje,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Premiéra Horáckého divadla s historickým okamžikem (14.12.2015)
  Hejtman Jiří Běhounek a primátor statutárního města Jihlava Rudolf Chloupek při podpisu memoranda o spolupráci

  Víkendová premiéra krimi komedie Splašených nůžek nastudovaná souborem Horáckého divadla Jihlava obohatila publikum hned o dvě mimořádné události. Divadelníci po závěrečné děkovačce předali gratulaci k 80. narozeninám emeritnímu uměleckému šéfovi divadla Karlu Bryndovi. Druhým historicky zachyceným okamžikem byl podpis memoranda o spolupráci a koordinaci aktivit jak ve vztahu k divadlu, tak ve vztahu k ZOO mezi Krajem Vysočina – tedy zřizovatelem divadla a statutárním městem Jihlava.

   
 • Historický tajný poklad se ukázal veřejnosti (11.12.2015)
  Unikátní poklad

  Jedinečný, vzácný, unikátní, největší – Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ode dneška vystavuje téměř kompletní, dosud neprezentovaný a obrovsky cenný POKLAD. Tři sta čtyřicet jedna ryzích zlatých a stříbrných mincí ražených na přelomu a v první polovině 17. století tvoří jeden z největších novodobých pokladů nalezených na území Kraje Vysočina. Nalezen byl letos na podzim u Humpolce. Jeho hodnota se stále vyčísluje.

   
 • Vážit se bude v příštím roce na více místech v regionu (11.12.2015)
  Dynamické váhy

  Dynamické váhy zabudované do tělesa silnice se v příštím roce pravděpodobně objeví na dalších místech Vysočiny. Kraj Vysočina avizuje zadání veřejné zakázky, prostřednictvím které hledá dodavatele a provozovatele vysokorychlostního tzv. dynamického vážení nákladních vozidel generujícího data o přetížených vozidlech. „Monitorování a postih přetížených vozidel je nástroj, který má napomoci ke snižování nestandardně vysoké zátěže na regionální silnice. Přetížená auta nemají na silnicích co dělat. Už nejsme ochotni tuto skutečnost ignorovat a dívat se, jak se obcházení pravidel podepisuje na kvalitě opravených silnic,“ zdůvodňuje rozhodnutí kraje náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Libor Joukl.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 42 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2015 > Tiskové zprávy - prosinec 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 77149

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek