Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - prosinec 2020

 
 
 • Silvestr: Omezení provozu krajského úřadu (30.12.2020)

  Ve čtvrtek 31. prosince 2020 bude omezen provoz všech pracovišť Krajského úřadu Kraje Vysočina. Veřejnosti budou pracoviště všech odborů v úředním čase k dispozici v pondělí 4. ledna 2021. V den omezení provozu budou budovy krajského úřadu v Jihlavě pro veřejnost zcela uzavřené. Důvodem je nezbytná kontrola a údržba informačních technologií, kterou nelze provést bez několikahodinové odstávky serverů.

   
 • Distribuce vakcíny je urychlena. Balení pro Vysočinu má dorazit už dnes (30.12.2020)

  Dnes před 11. hodinou na Vysočinu do Nemocnice Jihlava dorazilo první balení vakcíny společnosti Pfizer. Jedno balení obsahuje 975 dávek (ev. 1170 dávek). Dobrovolné očkování zdravotníků bude zahájeno 2. 1. 2021 v Nemocnici Jihlava, harmonogram vakcinace je aktivován i pro zdravotníky v Nemocnici Havlíčkův Brod.

   
 • Vakcína dorazí na Vysočinu na Silvestra (29.12.2020)

  "Vakcína společnosti Pfizer dorazí na Vysočinu - do distribučního vakcinačního centra Nemocnice Jihlava 31. 12. 2020. První očkování zdravotníků tak bude v jihlavské nemocnici zahájeno nejdříve 2. 1. 2021," informoval dnes dopoledne náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Do pěti dnů bude vakcína rozvezena do ostatních čtyř krajských nemocnic, kde stejně jako v Jihlavě proběhne dle harmonogramu dobrovolné očkování zdravotníků.

   
 • Od 4. do 10. ledna budou opět aktivovány určené školy (28.12.2020)

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek dnes podepsal rozhodnutí o určení škol k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových profesí v období od 4. do 10. ledna 2021. Určená školská zařízení zajistí péči o děti zaměstnankyň a zaměstnanců vyjmenovaných krizových. Vzhledem k prozatím omezené délce platnosti vládního usnesení jsou nyní přednostně k dispozici školy v patnácti sídlech obcí s rozšířenou působností. Systém přihlašování zůstává stejný jako v předchozích dvou vlnách: rodiče vyplní přihlášku, zaměstnavatel potvrdí a po obdržení přihlášky škola kontaktuje rodiče a dojednává podrobnosti nástupu.

   
 • Aktuální informace k očkování COVID-19: Vysočina čeká na dodání vakcíny (28.12.2020)

  Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného prozatím dorazilo dnes 28. prosince 2020 na Vysočinu tři tisíce kusů očkovacích karet (potvrzení o očekávání) společnosti Pfizer a BioNTech. Na vakcínu ale Vysočina zatím čeká (informace k 10:30 hodině), samotná zásilka 975 vakcín by měla dorazit dnes nebo zítra a převezme ji vakcinační distribuční centrum Nemocnice Jihlava.

   
 • Jednání krizového štábu Kraje Vysočina: Během Vánoc dorazí na Vysočinu první dávka vakcíny. Je určena pro zdravotníky (23.12.2020)
   
 • Vánoční pozdrav hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s videobonusem od krajské rady (22.12.2020)
   
 • Vyhlášení sedmi nových dotačních titulů FONDU VYSOČINY (22.12.2020)

  V rámci Fondu Vysočiny je připravena krajská samospráva v roce 2021 rozdělit mezi podpořené projekty až 200 miliónů korun. Prvních sedm dotačních titulů z 27 avizovaných bylo vyhlášeno ještě na konci roku 2020. Věnujte prosím pozornost termínům, které jsou stanoveny pro příjem žádostí, případné dotazy směřujte na jejich administrátory.

   
 • Zdraví 2030 (22.12.2020)

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém posledním zasedání v roce 2020 Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina, který definuje základní oblasti pro zlepšení zdraví obyvatel Vysočiny. „Tento koncepční dokument definuje priority, kterým se kraj v oblasti zdraví a předcházení nemocí bude v nejbližší době věnovat a jsou důležité pro zachování kvality života obyvatel Vysočiny,“ komentuje schválení dokumentu Martin Hyský, zastupitel Kraje Vysočina pro oblast místní Agendy 21 a Zdravého kraje.

   
 • Kraj Vysočina bude v roce 2021 hospodařit s rozpočtem ve výši 14 miliard korun (22.12.2020)

  Zastupitelé Kraje Vysočina 22. prosince 2020 schválili podobu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021. Kraj bude stejně jako v minulosti hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji, tentokrát ve výši 14 miliard korun. „Rozpočet sdílených daňových příjmů Kraje Vysočina je ve výši 92 % rozpočtu daňových příjmů minulého roku. Celkové zdroje rozpočtu činí sice 111 % zdrojů loňského roku, avšak to je způsobeno zvýšenou dotací na přímé výdaje ve školství a dále tím, že kraj je nucen zapojit rezervy z minulých let,“ vysvětluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky, dopravy a silničního hospodářství Miroslav Houška.

   
 • Zastupitelstvo zvolilo složení poradních výborů (22.12.2020)

  Personální obsazení šesti zastupitelských výborů dnes odsouhlasilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Předsedou finančního výboru bude v dalších čtyřech letech opoziční zastupitel Martin Kukla (ANO 2011), v čele kontrolního výboru bude stát Josef Zahradníček (KSČM). Počet členů výborů byl stanoven na 13, každá ze zastoupených stran v zastupitelstvu Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, ODS a STO, STAN + SNK ED, ANO 2011 budou mít k dispozici dvě místa, jednoho zástupce v každém výboru má KSČM.

   
 • Respirátory z Tchaj-wanu už pomáhají v dětských domovech na Vysočině (22.12.2020)

  Šest tisíc respirátorů a roušek postupně rozděluje Kraj Vysočina mezi 13 dětských domovů, které působí na území pěti okresů. Jde o humanitární dar České republice, který darovala prostřednictvím Senátu soukromá tchaj-wanská společnost. Dodávka by měla pomoci přiměřeně dokrýt spotřebu ochranných pomůcek, které používá personál a vychovatelé domovů. Předseda senátu Miloš Vystrčil si přál, zda by mohla být dodávka umístěná do některého ze školských zařízení a my jsme se v rámci Kraje Vysočina dohodli, že je budeme distribuovat do dětských domovů," řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Respirátory určené pro jihlavský dětský domov spolu s hejtmanem předal i Miloš Vystrčil.

   
 • Monitorovací výbor podpořil další malé projekty v česko-rakouském příhraničí (22.12.2020)

  Na 10. Regionálním monitorovacím výboru Fondu malých projektů (FMP) byly schváleny další projekty k realizaci. FMP je projektem v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty jsou zaměřeny na oblast rozvoje mezilidských vztahů, spolupráci institucí a využití potenciálu, který skýtá příhraniční region Rakouska a České republiky.

   
 • Na Vysočině pokračují opatření k zadržení vody v krajině (21.12.2020)

  Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje cíl, jak efektivně zadržovat vodu v krajině. Tomu mimo jiné napomáhá realizace opatření, a to tak zvaných meliorací a hrazení bystřin v lesích. V případě, že se jedná o opatření ve veřejném zájmu, pak náklady spojené s realizací takového opatření hradí stát. Krajský úřad ve spolupráci se správci toků vytipoval lokality vhodné k zadržení vody v lesích, tedy místa vhodná pro realizaci zejména retenčních nádrží. Z celkově tří rozpracovaných akcí byla jedna z nich a to VN Kralická obora uzavřena v průběhu prosince letošního roku.

   
 • Vysočina dětem: Vysočina Tourism představil téma roku 2021 (18.12.2020)

  Na rodiny s dětmi zaměří Vysočina Tourism propagaci turistických cílů v příštím roce. Hlavním tématem pro cestovní ruch na Vysočině v roce 2021 je totiž Vysočina dětem. Cílem kampaně je pobízet návštěvníky k trávení dovolené doma, na Vysočině, s heslem Všude dobře, na Vysočině nejlíp.

   
 • Krajská muzea a galerie se pro veřejnost od pátku 18. 12. opět uzavírají (18.12.2020)

  Již potřetí v letošním roce dochází k uzavření muzeí a galerií pro veřejnost. Toto opatření souvisí se zhoršující se epidemickou situací na území České republiky, resp. s rychlejším šířením nemoci covid-19. Příznivci kultury a umění se tak s uměním budou moci setkávat opět zejména pouze virtuálně prostřednictvím on-line výstav a doprovodných programů umístěných na webových stránkách jednotlivých organizací.

   
 • V lednu se uskuteční konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021 (17.12.2020)
  V lednu se uskuteční konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021

  Kraj Vysočina připravuje další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky. „Dotační programy Fondu Vysočiny připravované na rok 2021 představíme starostům, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím a dalším potenciálním žadatelům ve středu 6. ledna 2021,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Akce s ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhne on-line formou.

   
 • Konziliární paliativní týmy sbírají data pro spravedlivější nastavení plateb od zdravotních pojišťoven (17.12.2020)

  Všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina už od dubna 2019 dobrovolně shromažďuje a předává ke zpracování data týkající se práce nemocničních konziliárních paliativních týmů. Cílem této aktivity je dlouhodobě sledovat procesy péče v posledním půlroce života u nevyléčitelně chronicky nemocných pacientů a prostřednictvím jednoduchých dotazníků účelně popsat zejména průběžnou činnost nemocničních paliativních týmů. „Díky tomuto systému se bude dařit identifikovat potenciální příjemce paliativní péče, sledovat a zdůvodnit správnost indikace paliativní péče, její průběh a ukončení včetně zhodnocení výsledku,“ uvádí k problematice související s nastavováním zdravotně-sociálního pomezí Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: S antigenním testováním Nemocnici Havlíčkův Brod pomůže Armáda (17.12.2020)
   
 • Obce se mohou i v příštím roce zapojit do dotačního programu MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům“ (15.12.2020)

  Tento celostátní dotační titul vyhlašuje MPSV každoročně a obce v něm mají možnost získat nemalé finanční prostředky na prorodinné a seniorské aktivity. „Každoročně v této dotační soutěži obsazují obce Kraje Vysočina přední příčky a pevně věřím, že tomu tak bude i v roce 2021. Podpora prorodinné a seniorské politiky je jednou z krajských priorit, kterou se snažíme přenášet i na místní a obecní úroveň a s obcemi intenzivně v této oblasti spolupracujeme,“ sdělil k dotačnímu titulu radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 53 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2020 > Tiskové zprávy - prosinec 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 24354

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek