Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - prosinec 2022

 
 
 • První miminko nového roku dostane dar od Kraje Vysočina (27.12.2022)
  1. miminko

  Prvního občánka Kraje Vysočina, který se narodí v roce 2023 na území regionu, navštíví 2. ledna 2023 hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. V rámci dlouholeté tradice věnuje miminku zlatý šperk v podobě znamení zvěrokruhu a symbolický šek na deset tisíc korun.

   
 • Ornitologové s podporou Kraje Vysočina značí doupné stromy (27.12.2022)

  Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině už od roku 2009 provádí evidenci, značení a ochranu doupných a jinak pro ptáky významných stromů v lesích. „Již v roce 2016 zahájil Kraj Vysočina spolupráci s ornitology a s Lesy České republiky při individuální ochraně hnízdišť vybraných druhů ptáků. V letošním roce Kraj Vysočina podpořil značení a ochranu doupných stromů celkem 120 tisíc korun. Úspěšnost tak zvaně chráněných hnízdění je prokazatelně vyšší než v případech, kdy s lesníky a vlastníky lesních pozemků nebyla navázána spolupráce a nebyli nijak informováni o doupném stromě v jejich lese,“ říká radní Kraje Vysočina Pavel Hájek za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

   
 • Omezení provozu krajského úřadu 30. 12. 2022 (23.12.2022)
  Krajský úřad kraje Vysočina

  V pátek 30. prosince 2022 bude omezen provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina a všechna jeho pracoviště zůstanou pro veřejnost zcela uzavřená. Nezbytné úřední záležitosti je proto nutné vyřídit před tímto datem nebo od pondělí 2. ledna 2023 opět v běžných úředních hodinách.

   
 • Kraj má hotový Plán pro sucho (23.12.2022)
  sucho

  Do Vánoc odešle Kraj Vysočina ke schválení na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství nově zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Plán pro sucho). „Kromě ze zákona povinných údajů, jako jsou informace o aktuálním stavu významných vodních zdrojů včetně záložních, seznamů uživatelů vody významných pro dané území nebo popisu rizika sucha, priorit zásobování a návrhů postupů pro zvládání sucha, obsahuje vysočinský plán i speciální nepovinnou vrstvu, která byla vytvořena díky informacím o dopadech sucha na zásobování pitnou vodou od téměř tří stovek obcí. Ty s krajem proaktivně sdílely informace o aktuálních přijatých opatřeních, o problémech, které řešily v minulosti nebo řeší nyní, a to nejen s množstvím, ale i s kvalitou vody,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek s tím, že tuto část bude kraj průběžně doplňovat a aktualizovat, tak aby měl stále dostatek informací přímo z terénu.

   
 • Poslední možnost prohlídky expozic Muzea Vysočiny Jihlava před jejich uzavřením (22.12.2022)
  Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje modernizaci svých expozic

  Muzeum Vysočiny Jihlava postupně realizuje projekt modernizace expozic. Díky němu byly v letošním roce obnoveny fasády a s počátkem nového roku se práce přesunou do interiéru. „Návštěvníci mají poslední možnost prohlédnout si stávající expozice před jejich rekonstrukcí. Navíc v pátek 30. prosince bude po celý den vstup do muzea zdarma. A od 31. prosince se muzeum pro veřejnost dočasně uzavře,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že nové expozice by měly být otevřeny v červnu 2023.

   
 • Komunitní služby budou využívat ekologická elektrická vozidla (21.12.2022)

  Už během příštího roku budou moci komunitní domácnosti v Měříně, Žďáru nad Sázavou, Počátkách, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodě a Hrotovicích využívat pro dopravu klientů nové vícemístné automobily na elektrický pohon. Podle informací Jana Tourka, radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, je kraj pořídí z evropských dotací, a to z programu REACT-EU.

   
 • Při obnově lesů na Vysočině by mohly pomoci méně známé dřeviny. Mezi ověřovanými druhy bude také sekvojovec nebo zerav (21.12.2022)
  foto

  Stovky kusů vybraných druhově pestrých nepůvodních dřevin budou v následujících dvou letech vysazeny na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. „Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně budou až do roku 2031 ověřovat jejich vhodnost a vitalitu v podmínkách měnícího se klimatu a narůstajícího nedostatku půdní vláhy. Mezi ověřovanými dřevinami budou figurovat cizokrajné druhy typické například pro Blízký východ nebo Ameriku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

   
 • Exkurze budoucích stavařů v Linci (21.12.2022)

  Ještě před koncem roku 2022 stihli studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a jejich učitelé absolvovat zahraniční exkurzi v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) do rakouského Lince.

   
 • Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce (20.12.2022)
  Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce

  V závěru letošního roku se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář pro zástupce krajského úřadu a Státního pozemkového úřadu ke Studii proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Výstupy ze studie představili zástupci Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s projektovými partnery – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Sweco Hydroprojekt.

   
 • Ve Věži funguje komunitní bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním (19.12.2022)
  Věž

  Kraj Vysočina předal k užívání speciální komunitní domácnosti, tentokrát pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve Věži. „12 klientů s nižším stupněm postižení se od Nového roku bude učit o sebe starat, a to včetně vaření, úklidu, praní prádla a dalších činností, souvisejících s životem v běžné domácnosti. Bude to velká výzva pro klienty i personál. Pokud se start podaří, mají tito klienti velkou šanci zvládnout návrat do normálního života a začít fungovat třeba i bez nutnosti setrvání v pobytových sociálních či zdravotních zařízeních,“ popsal význam komunitního bydlení pro osoby s postižením radní pro oblast sociálních věcí Kraje Vysočina Jan Tourek.

   
 • V Kraji Vysočina se objevila ptačí chřipka (19.12.2022)
  V Kraji Vysočina se objevila ptačí chřipka

  V Rovečné na Ždársku byl u drobnochovatele potvrzen výskyt ptačí chřipky. Chovatel měl 15 slepic a dvě kachny. Státní veterinární ústav Praha z odebraných vzorků potvrdil výskyt ptačí chřipky H5N1.Chovatel postupoval přesně podle pokynů státní veterinární správy (SVS), když zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, která navíc vykazovala příznaky onemocnění. Nahlásil tuto skutečnost neprodleně SVS a inspektoři v chovu odebrali vzorky, které následně odeslali k vyšetření. Kolem potvrzeného ohniska budou vymezena uzavřená pásma, v nichž budou přijata mimořádná veterinární opatření.

   
 • Prosincový kalamitní štáb ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina nebyl určitě poslední (19.12.2022)
  Prosincový kalamitní štáb ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina nebyl určitě poslední

  Konec roku bývá obdobím bilancování. Ne jinak tomu bylo i na jednání kalamitního štábu svolaném k tématice kůrovcové kalamity, které se uskutečnilo začátkem prosince. Zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, s. p., soukromých vlastníků lesa, státní správy lesů krajského úřadu i městských úřadů, Lesní ochranné služby a zpracovatelských firem společně s vedením Kraje Vysočina diskutovali, jakým způsobem se vyvíjela kůrovcová kalamita v letošním roce a jaký lze očekávat její další průběh.

   
 • Provoz ústavních lékáren na Vysočině v době vánočních svátků (19.12.2022)
   
 • „Kraj Vysočina zvýší podporu sportu v roce 2023,“ znělo na konferenci k regionálnímu sportu (16.12.2022)

  Na začátku týdne uspořádal Kraj Vysočina první krajskou konferenci zaměřenou na sportování dětí a mládeže v regionu. Pozvání k diskuzi přijali krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala, senátor Josef Klement, Tomáš Koukal a Soňa Krátká z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy, předseda krajské organizace ČUS Vítězslav Holub a jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Vedle připravované novely zákona o podpoře sportu byly hlavními tématy podpora sportu na krajské i obecní úrovni, koncepční materiály v oblasti sportu nebo výchova talentované mládeže. Hosté diskutovali také o vztahu současné mladé generace ke sportu a hledali cesty, jak přimět děti, aby se vrátily ke sportování po nucené koronavirové pauze.

   
 • Spolupráce Střední školy stavební Jihlava a SUPŠ Jihlava-Helenín (15.12.2022)
  Spolupráce Střední školy stavební Jihlava a SUPŠ Jihlava-Helenín

  V areálu bývalé textilní továrny v Heleníně u Jihlavy fungujeme dvě střední školy: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín a Střední škola stavební Jihlava. „Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč, vzájemně si pomáháme a vycházíme si vstříc. Nedávno jsme tak třeba pomáhali při stavebních úpravách školní experimentální, propagační a vzdělávací dílny, která je otevřena na ulici Matky Boží v Jihlavě i pro veřejnost jako miniaturní coworkingové centrum,“ říká ředitelka jihlavské stavební školy Markéta Metelková.

   
 • Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety Zlatá jeřabina a Skutek roku (15.12.2022)
  Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety Zlatá jeřabina a Skutek roku

  Již po devatenácté vyhlašuje Kraj Vysočina regionální anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po čtrnácté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt a ocenit nejlepší kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolnické skutky a projekty vedoucí k rozvoji regionu. Příjem nominací do obou anket bude zahájen 1. ledna a potrvá do 31. ledna 2023.

   
 • Novinky v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici (14.12.2022)
  Novinky v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici

  Nová stálá expozice v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici s názvem „Posel Krásy“ byla veřejnosti představena na začátku prosince zástupci Moravské Galerie a Muzea užitého umění ve Vídni – MAK Wien. Expozice přibližuje Hoffmannův život a dílo, nahlíží na něj jako na inspiraci dnešních tvůrců, a zároveň vyzdvihuje také samotný rodný dům se zahradou a stodolou. Návštěvníci se mohou těšit na modely Hoffmannových staveb, jeho cenná designérská díla i umělecké předměty současných autorů.

   
 • Móda v Muzeu Vysočiny Pelhřimov (14.12.2022)
  Móda v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

  Až do 19. února 2023 je v Muzeu Vysočiny Pelhřimov k vidění výstava Sama šila, která nese podtitul Móda 20. století. „Za módou do muzea? Proč ne? Však posláním muzea je mimo jiné sbírat a vystavovat hmotné dědictví, nabízet rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení a sdílení vědomostí,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že o zlaté neděli zde bude dokonce i muzejní prodejní butik.

   
 • Kraj Vysočina bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem přesahujícím 16 miliard korun (13.12.2022)
  Kraj Vysočina bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem přesahujícím 16 miliard korun

  Na svém posledním zasedání v letošním roce schválilo krajské zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet na rok 2023. V návrhu se počítá s výdaji na jedné straně a s příjmy, včetně financování, na straně druhé ve výši 16 745 186 korun. „Do sestavování rozpočtu na rok 2023 se výrazně promítl nárůst cen energií, platů, inflace i trvající uprchlická krize. I přesto se podařilo vytvořit rozpočet, který zajišťuje pokrytí všech základních služeb v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Velký prostor mají opět investice, ať už jsou plně hrazené z prostředků kraje nebo spolufinancované ze státních a evropských fondů,“ přibližuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.

   
 • Kraj příští rok prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělí 333 miliónů korun (13.12.2022)
  Kraj příští rok prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělí 333 miliónů korun

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo věcné zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2023. Žadatelé o krajskou podporu budou moci příští rok vybírat z 35 programů, v rámci nichž je kraj připraven rozdělit 333 miliónů korun. „Výše celkové alokace byla stanovena po diskuzi a shodě s jednotlivými garanty a především s přihlédnutím k očekávaným dopadům rostoucích cen energií do schváleného krajského rozpočtu. Jsem ráda, že i přes nelehkou dobu jsme nemuseli v dotační politice škrtat a postupně tak vyhlásíme všechny programy, na které jsou žadatelé zvyklí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 42 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - prosinec 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 3873

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek