Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - říjen 2009

 
 
 • Závěr Dolnorakouské zemské výstavy (30.10.2009)
  DRZV

  Velkolepě zakončila letošní Dolnorakouskou zemskou výstavu česká strana. Rozloučení s první přeshraniční výstavou proběhlo v přítomnosti hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a hejtmana Dolního Rakouska Erwina Prölla. V režii charismatického frontmana třešťského Zatrestbandu Petra Píši se na prknech Horáckého divadla Jihlava promítla osobitá představa ústředního motta společné výstavy: Rozděleni. Odloučeni. Spojeni.

   
 • Předvečer 13. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 v Bruselu (30.10.2009)

  České centrum Brusel, Produkce Radim Procházka a Mezinárodni festival dokumentárních filmů Jihlava pořádali projekci dvou dokumentárních filmů režiséra Radima Procházky v úterý 20. října 2009 v 19.00 hodin v Českém centru Brusel. Záštitu nad tímto večerem převzali Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina a Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlava.

   
 • Drakiáda s Vysočinou a ICM (29.10.2009)
  drak

  Čtvrtý ročník tradiční říjnové Drakiády s ICM a nově i krajem Vysočina na Skalce v Jihlavě se nesl v duchu znamení zvěrokruhu. Drakvodiči různého věku soutěžili ve dvou vyhlášených kategoriích – nejhezčí drak Vysočiny a nejhezčí tematický, ručně vyrobený drak.

   
 • Realizátorům projektů v SROP z řad podnikatelů se uleví (29.10.2009)

  Dne 27. října 2009 rozhodla Rada kraje Vysočina na svém jednání o uzavřeních prvních pěti dodatků ke Smlouvám o realizaci projektů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Tyto dodatky zásadním způsobem zmírňují podmínky udržitelnosti projektů u příjemců podpory ze SROPu (především z řad podnikatelů). Jedná se konkrétně o výrazné snížení povinnosti udržet počet nově vytvořených pracovních míst, což je v dnešní době celosvětové hospodářské krize nezanedbatelná pomoc podnikatelům ze strany kraje Vysočina, kterou jistě v hojné míře v budoucnu využijí i další příjemci, kteří se dostanou do problému s udržením nově vytvořených pracovních míst.

   
 • Projekt Energy Future přispěje k úsporám energie (29.10.2009)
  logo

  V Dolnorakouském městě Raabs an der Thaya proběhlo tento týden slavnostní zahájení projektu Energy Future, jehož cílem je přeshraniční koordinace a spolupráce v oblasti efektivního využívání energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí. Na projektu se podílí devět partnerů, zastupujících podnikatelskou a komunální sféru, z Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a Vysočiny. Tu reprezentují Energetická agentura Vysočiny (EAV) a město Telč.

   
 • Krajští podnikatelé na Ukrajině (29.10.2009)

  V minulém týdnu uspořádal kraj Vysočina v tomto roce již 2. podnikatelskou misi pro početnou skupinu podnikatelů z Vysočiny tentokrát do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Mise se konala pod záštitou náměstka hejtmana kraje Vysočina Libora Joukla a radního pro cestovní ruch Tomáše Škaryda.

   
 • Seminář Comenius a eTwinning (29.10.2009)

  Dne 6. 11. 2009 se na Krajském úřadě kraje Vysočina uskuteční seminář k evropskému vzdělávacímu programu Comenius a jeho projektu eTwinning. Seminář je určen všem pedagogickým pracovníkům z mateřských, základních i středních škol. Lektorování semináře se ujmou pracovníci Národní agentury pro evropské vzdělávací projekty (NAEP), jemnovitě Pavla Šabatková (eTwinning) a Alena Křížová (Comenius). Účastníci se seznámí nejen s teorií, ale i s dobrou praxí,a mnohé si budou moci osvojit na dvou workshopech, které se budou týkat nové aktivity Comenia – Comenius regio a samotného eTwinningu.

   
 • Rada vlády jednalo o rovných příležitostech (29.10.2009)
  Ilustrační foto

  Vyhodnocením stavu naplňování priorit v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v ministerských resortech a krajích České republiky se zabývalo celostátní jednání Rady vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů. Koordinační orgán, který vláda ustavila k tomu, aby intenzivněji podporovala oprávněné požadavky v oblasti politiky rovných příležitostí a v rozhodovacích procesech, které se týkají legislativy EU a problematiky diskriminace jednotlivých pohlaví.

   
 • Vysočina se zapojí do Evropského roku boje proti chudobě (29.10.2009)
  Ilustrační foto

  Evropská komise vyhlásila rok 2010 Evrospkým rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem této celoevropské snahy je ukázat cestu, jak chudobě a sociálnímu vyloučení čelit, jak hledat cestu z potíží a jak eliminovat nebezpečí chudoby. Evropský rok 2010 je také závazkem pro členské státy Evropské unie efektivně řešit otázku chudoby.

   
 • Kraj zrekonstruoval most přes dálnici D1 (29.10.2009)
  kámen

  Půl roku trvala generální rekonstrukce přemostění dálnice D1 u Humpolce. Modernizace mostu 129-011 na krajské silnici II/129 probíhala v šesti etapách a veškeré stavební práce byly podřízeny provozu na dálnici. Celkové výdaje projektu přesáhly 28 mil. Kč, dotace z ROP Jihovýchod činila téměř 26 mil. Kč.

   
 • Zdravotnickou záchrannou službu Vysočiny bude řídit Vladislava Filová (29.10.2009)
  Vladislava Filová

  Rada kraje Vysočina rozhodla 27. října 2009 o jmenování Vladislavy Filové ředitelkou Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (ZZS KV). Filová se funkce ujme 1. listopadu. Na vedoucí pozici přichází s vizí: Spokojenost občanů kraje Vysočina s kvalitou poskytované přednemocniční péče a tím naplnění jediného základního cíle – profesionální záchrana Vašich životů a zdraví.

   
 • Rada kraje Vysočina odvolala ředitelku Vysočina Tourism, p. o. (27.10.2009)

  Rada kraje Vysočina odvolala s účinností od 27. října 2009 ředitelku Vysočina Tourism, p. o. Ivanu Mahelovou. Dočasným řízením příspěvkové organizace kraje Vysočina byl pověřen Tomáš Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina. Ivana Mahelová vedla krajskou organizaci cestovního ruchu od jejího vzniku 1. ledna 2008.

   
 • OP ŽP: Dotace na implementaci lokalit soustavy Natura 2000 (26.10.2009)
  OP ZP

  Na území kraje Vysočina je v současné době 55 evropsky významných lokalit NATURA 2000. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezená svým výskytem jen na určitou oblast. Do konce roku 2013 má kraj povinnost vyhlásit lokality v kategoriích přírodní rezervace nebo přírodní památka. Ve správním území kraje Vysočina (mimo chráněné krajinné oblasti) se jedná o 40 evropsky významných lokalit.

   
 • Jen týden zbývá do konce Dolnorakouské zemské výstavy 2009! (26.10.2009)
  kůň

  V neděli 1. listopadu se zavřou brány expozic Dolnorakouské zemské výstavy 2009 „ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni – odloučeni – spojeni.“ v české Telči i dolnorakouských městech Hornu a Raabsu. Tento významný mezinárodní projekt podporovaný Evropskou unií navštívilo od jejího otevření už více než 380 tisíc lidí. Jen za poslední víkend si expozice prohlédlo 10 663 návštěvníků.

   
 • Komunální odpady v praxi (26.10.2009)
  kontejnery

  Kraj Vysočina uspořádal v Hrotovicích ve dnech 22. – 23. října seminář ke zvýšení informovanosti v problematice odpadového hospodářství. Seminář byl určen pro všechny klíčové partnery zabývající se komunálními odpady v kraji Vysočina, zejména pro zástupce samospráv obcí, pracovníky obecních úřadů na úseku odpadového hospodářství a nejvýznamnější svozové firmy.

   
 • Humpolec: Sociální služby mají nové byty (26.10.2009)

  Nové byty sociální rehabilitace zpřístupnila havlíčkobrodská oblastní charita v Humpolci. Bydlení v Domě s pečovatelskou službou a denním centru pro seniory v Humpolci vzniklo i za finanční podpory města. Sociální rehabilitace je o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem organizace je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb.

   
 • Premiér podporuje finance pro sociální služby (26.10.2009)
  Ilustrační foto

  Plánované zasedání Komise Rady Asociace krajů České republiky pro sociální záležitosti v Litomyšli posoudí otázku rozpočtu České republiky na rok 2010, a to právě v oblasti financování sociálních služeb. Po dlouhých diskuzích s poslanci a senátory došli jednotliví radní a náměstci hejtmanů pro sociální oblast k závěru, že do budoucna je třeba nastavit systémové nástroje finanční podpory sociálních služeb tak, aby se do nich více promítal příspěvek na péči a stát vycházel z jednotlivých potřeb krajů. Ty jsou zapracovány do Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb.

   
 • Zemřel František Pleva. Vysočina ztratila svého věrného patriota. (23.10.2009)
  František Pleva

  Zástupci krajské samosprávy i touto cestou vyjadřují rodině upřímnou soustrast a hlubokou lítost nad úmrtím pana Františka Plevy, který byl nejenom významným spisovatelem a fotografem propagujícím svým dílem Vysočinu daleko za hranicemi kraje, ale především skvělým a skromným člověkem. Považujeme za čest, že jsme měli příležitost poznat pana Františka Plevu na sklonku jeho života osobně. Jeho ztráta nás bude všechny dlouho bolet. Čest jeho památce.

   
 • Aktualizovaný program přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem a Vysočinou (23.10.2009)

  Pracovní program na roky 2010 až 2013 podepsal ve čtvrtek v Brně hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek s hejtmany Jihomoravského a Jihočeského kraje Michalem Haškem a Jiřím Zimolou a se zemským hejtmanem Dolního Rakouska Erwinem Pröllem.

   
 • Šéfovat policii v kraji bude Josef Bačkovský (23.10.2009)
  Josef Bačkovský

  Policejní prezident Oldřich Martinů jmenoval tento týden šéfem krajského ředitelství policie na Vysočině Josefa Bačkovského. Nové krajské ředitelství se odděluje od Jihomoravského kraje v rámci reorganizace policie k 1. lednu 2010. Změna současné organizace policie má vést ke kopírování hranic kraje Vysočina.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 51 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2009 > Tiskové zprávy - říjen 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 237229

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek