Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - říjen 2020

 
 
 • Mohou myslivci i přes přijímaná opatření pokračovat v lovu zvěře? (30.10.2020)
  Mohou myslivci i přes přijímaná opatření pokračovat v lovu zvěře?

  Letošní rok je v mnoha ohledech jiný než ty přechozí. Do našich životů zasáhl COVID 19, a to doslova do všech jeho oblastí. Jsou přijímána opatření, která ovlivňují snad všechny naše činnosti, výkon práva myslivosti nevyjímaje. Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy myslivosti, vydalo společně s Ministerstvem zdravotnictví stanovisko k textu Usnesení vlády České republiky, přijatému dne 26. 10. 2020. Jeho plné znění lze najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství. V Kraji Vysočina je v současné době 525 honiteb a 7814 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti.

   
 • Krajská knihovna Vysočiny se stěhuje do nových prostor (30.10.2020)
  Krajská knihovna Vysočiny se stěhuje do nových prostor

  Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě na sebe dlouhodobě upíná pozornost a zájem odborné i laické veřejnosti, zejména pak v posledních měsících. Nová budova knihovny, situovaná jen kousek od Kulturního domu Ostrov, koresponduje již na první pohled s okolním prostředím a vše nasvědčuje tomu, že by knihovna mohla již v brzké době přijmout první čtenáře. Tomuto kroku však předchází ještě jedna z důležitějších fází, pro knihovníky jedna z nejdůležitějších, stěhování knihovního fondu, poslední etapa před předáním nové budovy uživatelům, tedy čtenářům a všem, kteří služeb krajské knihovny využívají nebo se chystají využít.

   
 • Současná omezení dopadají také na oblast pohřebnictví (30.10.2020)
  Současná omezení dopadají také na oblast pohřebnictví

  V souvislosti s postupně se zpřísňujícími protiepidemickými opatřeními na území České republiky a zároveň blížícími se svátky, při kterých vzpomínáme na zemřelé, je vhodné si připomenout a shrnout omezení týkající se oblasti pohřebnictví.

   
 • Kraj zítra zprovozní obchvat Velkého Beranova, historicky největší silniční stavbu Vysočiny (29.10.2020)
  Obchvat Velkého Beranova

  Několik let příprav, majetkoprávních jednání s majiteli pozemků, projektování a následně dva roky intenzivních stavebních prací. Jednou větou nelze popsat největší silniční stavbu Kraje Vysočina v jeho dvacetileté historii. Řeč je o zcela novém obchvatu Velkého Beranova, který propojí silnice II/602 a II/353. Dojde ke zkapacitnění nevyhovujícího dopravního napojení krajské Jihlavy na D1 a odvedení zásadní části tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu v místech, kudy denně projede více než 12 tisíc automobilů. Stavba, kterou pomáhá Kraji Vysočina spolufinancovat EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, začala na jaře 2019 a je na den přesně podle časového harmonogramu 30. října 2020 uvedena do předčasného užívání.

   
 • Zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina: Roste denní počet pozitivně testovaných (29.10.2020)
   
 • Hejtman Jiří Běhounek obdržel od prezidenta republiky medaili za zásluhy (29.10.2020)

  Hejtman Kraje Vysočina a lékař Jiří Běhounek figuruje mezi 38 oceněnými, kterým prezident Miloš Zeman udělil nebo propůjčil pro letošní rok státní vyznamenání. Medaili Za zásluhy I. stupně obdržel hejtman Běhounek za zásluhy o územní samosprávný celek. Slavnostní ceremoniál na Pražském hradě byl v den státního svátku z důvodu aktuální epidemiologické situace zrušen, podle vyjádření kanceláře prezidenta republiky si vyznamenaní osobně převezmou státní řády a medaile v příštím řádovém dni 28. října 2021.

   
 • Lidé se na Vysočině cítí bezpečně. V průzkumu to uvedlo 90 % respondentů (29.10.2020)

  Pravidelný čtyřletý průzkum veřejného mínění zaměřený na pocit bezpečí, zdroje trestné činnosti, míru informovanosti a zkušenosti s kriminalitou, preventivní činnost nebo problematika šmejdů proběhl na Vysočině v průběhu letních prázdnin. Dříve běžná forma osobního dotazování, byla tentokrát nahrazena jeho online formou a z výsledků průzkumu vyplynulo, že obecně se lidé v Kraji Vysočina cítí bezpečně. Tuto skutečnost uvedlo více jak 90 % dotázaných respondentů. Největší míru obavy vyjádřili z kyberkriminality a z podvodů. O proti roku 2016 došlo k nejvýraznější změně právě u kyberkriminality, která se dostala na první místo v obavách obyvatel Kraje Vysočina. „Nejvíce respondentů se setkalo se spamem a počítačovým virem. Vůbec největší míru obavy v oblasti kyberkriminality mají občané ze zneužití osobních údajů, přičemž se s touto problematikou setkal každý čtvrtý dotázaný,“ uvedla k průzkumu koordinátorka prevence kriminality Andrea Mašterová Pohanová z odboru sekretariátu hejtmana.

   
 • Kraj Vysočina uvolňuje další dva milióny korun na nákup ochranného materiálu pro nemocnice a sociální zařízení (27.10.2020)

  Vedení Kraje Vysočina dnes schválilo navýšení kapitoly Krizová opatření o další dva milióny korun. Peníze jsou potřeba na okamžitý nákup nedostatkového ochranného materiálu pro krajské nemocnice a sociální zařízení. V současné době je třeba nakoupit různé druhy ochranných plášťů a obleků, jejichž zásoby v nemocnicích i v krajské rezervě minulý týden zásadně poklesly. „V minulém týdnu jsme museli z krajských strategických rezerv vypomoci přídělem ochranných obleků dvěma odběrovým stanovištím našich nemocnic. Stalo se to poprvé a jakmile budou nemocnice dozásobeny, materiál se do záložních krajských rezerv vrátí. Přesvědčili jsme se o tom, že mít vlastní zálohy zásob je strategické a správné rozhodnutí,“ informoval dnes náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

   
 • CoVyaIT? Rychlá a jednoduchá online soutěž pro středoškoláky krajských škol (27.10.2020)

  Milí středoškoláci z Kraje Vysočina, v současné složité době bychom vám chtěli alespoň trochu zatraktivnit distanční výuku a dát šanci těm aktivním z vás, kteří se zajímáte o moderní IT technologie a pracujete doma na svých projektech. Proto přicházíme s konceptem rychlé a jednoduché on-line soutěže o zajímavé ceny, do které byste se mohli okamžitě zapojit.

   
 • Další silniční stavby s podporou z Evropské unie se otevírají řidičům (27.10.2020)
  Další silniční stavby s podporou z Evropské unie se otevírají řidičům

  Koncem tohoto týdne budou vedle obchvatů Nového Veselí a Velkého Beranova zprůjezdněny další modernizované úseky silniční sítě, na které Kraj Vysočina čerpá prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Jednotlivé termíny zprůjezdnění silnic jsou plánovány od 30. 10. do 1. 11. s ohledem na termíny závěrečných prohlídek na stavbách.

   
 • Krajský rozpočet: Loni na podzim o půl miliardy štědřejší výnos sdílených daní (27.10.2020)

  Loni touto dobou byl rozpočet Kraje Vysočina vyšší o více než 522 miliónů korun generovaných ze sdílených daní, tzn. peněz, které stát podle platné legislativy rozděluje mezi stát, kraje a obce. V tuto chvíli je na krajském účtu celkem 4,1 miliardy korun sdílených daní. „Rozpočet Kraje Vysočina byl na můj návrh už na jaře prozřetelně upraven, resp. výdaje poníženy o 222 miliónů korun. V tuto chvíli, tedy v říjnu, nám chybí oproti zmíněnému upravenému rozpočtu 111,5 miliónu korun. S tímto reálným propadem si ale umí rozpočet poradit, především díky finančním rezervám, které jsme si v minulosti vytvořili,“ uklidňuje Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku. Výdajová strana krajského rozpočtu se podle Kukly vyvíjí dobře i díky úsporám generovaným elektronickými aukcemi veřejných zakázek u největších investičních akcí kraje.

   
 • Finišují stavební práce na obchvatu Nového Veselí. Poprvé se po něm řidiči projedou 30. října (26.10.2020)
  Finišují stavební práce na obchvatu Nového Veselí. Poprvé se po něm řidiči projedou 30. října

  V těchto dnech zhotovitel dokončuje práce na obchvatu Nového Veselí na silnici II/353 spojující Jihlavu a Žďár nad Sázavou. První řidiči se po něm projedou už v pátek 30. října odpoledne. Nová komunikace, dlouhá 5,1 kilometru, vyrostla východně od městysu Nové Veselí a sousední obce Budeč a vyvede tranzitní osobní i nákladní dopravu z obou sídel. Na stavbu obchvatu za 350 milionů korun, který realizovala společnost Skanska, a. s., požádal kraj o spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Evropská dotace včetně podílu ze státního rozpočtu by měla pokrýt část způsobilých výdajů ve výši bezmála 270 milionů korun.

   
 • Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví (26.10.2020)
  Kraj Vysočina podporuje dobrovolnictví

  Zpřísněná hygienická opatření, roušky, online přenos - taková byla letošní konference k tématu dobrovolnictví a nesla název Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině. Konala se v minulém týdnu v improvizovaném studiu v sídle Kraje Vysočina.

   
 • Stavební sezona na krajských silnicích se blíží ke konci. Kraj Vysočina i KSUSV dokončí před zimou většinu staveb (23.10.2020)
  Stavební sezona na krajských silnicích se blíží ke konci. Kraj Vysočina i KSUSV dokončí před zimou většinu staveb

  Do konce října budou ukončeny práce na většině krajských silničních staveb. Pro letošní rok připravil Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny k realizaci přibližně 160 stavebních akcí za 1,6 miliardy korun. „Díky vyššímu příspěvku ze SFDI jsme mohli zahájit i stavby, které byly připravené, ale u nichž jsme čekali na financování. Podpis smlouvy až v září nám trochu zkomplikoval situaci, ale i tak se většinu staveb podaří zvládnout do konce stavební sezony,“ říká ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Radovan Necid. Do zimního období se protáhne termín dokončení u 11 silničních úseků a třech mostů. Ve správě Kraje Vysočina je přibližně 4 500 km silnic II a II. třídy a více než 870 mostních objektů.

   
 • Nejkrásnější knihy 30. Podzimního knižního veletrhu (23.10.2020)

  Dnes měl v Havlíčkově Brodě začít jubilejní 30. Podzimní knižní veletrh. Z důvodu mimořádných opatření se však nakonec konat nemůže, a proto na sebe vzal alespoň podobu nové knihy. Jmenuje se Země skrytých úsměvů a obsahuje povídky od 33 autorů. Od dnešního dne je k dostání za veletržní cenu v lahůdkách Hejkal v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě nebo online v havlíčkobrodském knihkupectví Petrkov. I přesto, že se veletrh nemůže konat v tradiční podobě, podařilo se uskutečnit jednu z jeho doprovodných částí, a to soutěž O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu. Soutěž každoročně vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina.

   
 • Předání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina se zatím odkládá (23.10.2020)
  Skleněná medaile

  Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace doporučil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek odložit předávání nejvyšších ocenění Kraje Vysočina. Slavnostní ceremoniál, který byl za dodržení přísných hygienických nařízení plánován na 26. října 2020 byl odvolán, náhradní termín zatím nebyl určen.

   
 • Závěrečná konference projektu EDUBIM (23.10.2020)
  Závěrečná konference projektu EDUBIM

  Ve středu 21. 10. 2020 proběhla závěrečná videokonference projektu EDUBIM, na které prezentující představili výsledky procesní analýzy z oblasti výstavby silničních staveb. Výstupy z analýzy pomohou partnerům projektu (Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Dolní Rakousko) v zavedení metody BIM (Building Information Management) do organizace. Na konferenci zazněly také zajímavé příspěvky odborníků se zkušenostmi v tomto oboru, a to jak z české, tak z rakouské strany.

   
 • Odběrová místa nemocnic Kraje Vysočina reagují na zvýšenou poptávku, postupně se navyšuje jejich další kapacita (22.10.2020)
   
 • Cenu Patria Nostra 2020 získala v Kraji Vysočina mateřská škola v Sedlejově (22.10.2020)
  Cenu Patria Nostra 2020 získala v Kraji Vysočina mateřská škola v Sedlejově

  Cenu hejtmana Kraje Vysočina Patria Nostra 2020 obdržela novostavba mateřské školy v Sedlejově. Ta byla dokončena před dvěma lety a nominaci na ocenění si vysloužila zejména díky svému citlivému začlenění do venkovského prostoru i energetické úspornosti a modernímu technickému a technologickému vybavení. Hejtman Jiří Běhounek dnes osobně předal ocenění přímo v obci starostovi Milanu Benešovi.

   
 • Výzva praktických lékařů z Vysočiny (22.10.2020)

  Praktičtí lékaři na Vysočině žádají své pacienty, aby nepodceňovali náhlé změny svého zdraví a věnovali pozornost následujícímu připomenutí pravidel správného chování v době pandemie.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 67 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2020 > Tiskové zprávy - říjen 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 29296

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek