Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Tiskové zprávy - říjen 2022

 
 
 • Výstava k národnostním menšinám na Havlíčkobrodsku se zajímavým doprovodným programem (31.10.2022)
  Výstava k národnostním menšinám na Havlíčkobrodsku se zajímavým doprovodným programem

  Až do poloviny ledna příštího roku je v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod k vidění výstava s názvem Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku a jejich svátky. „K výstavě je připravený velmi zajímavý doprovodný program, v jehož rámci již proběhl Vietnamský a Mongolský čtvrtek. Ale ještě se uskuteční Ukrajinský čtvrtek a přednáška Čtrnáct barev Vánoc. Navíc po celou dobu výstavy jsou pro kolektivy k dispozici edukační programy, přičemž výběr je hned ze tří nabídek,“ doplnil Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

   
 • Na modernizovanou silnici z Lukavce na hranici se Středočeským krajem se vrací doprava (31.10.2022)
  Lukavec

  Velmi čilý stavební ruch panoval v posledních třech letech na Pacovsku v nejzápadnější části Kraje Vysočina. Krajská silnice II/128 se rozrostla o dva nové obchvaty – Salačovy Lhoty a Lukavce. Už 1. listopadu ráno se mohou řidiči těšit na další modernizovaný úsek, a to z Lukavce přes Čáslavsko a dále po silnici II/150 na hranici se Středočeským krajem ve směru na dálnici D1.

   
 • V pondělí 31. října skončila uzavírka Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou (31.10.2022)
  V pondělí 31. října skončila uzavírka Jihlavské ulice ve Žďáře nad Sázavou

  Po šesti měsících stavebních prací byl v pondělí 31. října 2022 v ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou obnoven provoz bez semaforů. Investorem akce II/353 Žďár nad Sázavou – ulice Jihlavská byl Kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Celkové náklady stavby, která byla realizována v rámci projektu II/353 Stáj – Zhoř, 2. stavba dosáhly 31 milionů korun a část z nich pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

   
 • Od listopadu obslouží obce u úzkokolejky místo vlaků autobusy (31.10.2022)
  Od listopadu obslouží obce u úzkokolejky místo vlaků autobusy

  Dopravní obslužnost obcí na trase úzkokolejné tratě v jihozápadní části Vysočiny zajistí od 1. listopadu 2022 Kraj Vysočina prostřednictvím autobusových spojů. V pracovní dny budou cestující přepravovat stávající linky Veřejné dopravy Vysočiny, novinkou je pak zavedení víkendových autobusových spojů na trase Kamenice nad Lipou – Černovice – Obrataň – Pacov. Už během listopadu bude Kraj Vysočina se sousedním jihočeským regionem jednat o úpravách časů některých už fungujících linek, aby lépe navazovaly na rychlíkové spoje v Táboře.

   
 • Kraj dokončil opravy ulice Varhánkova v Polné (31.10.2022)
  Polná, Varhánkova

  Celou jednu stavební sezónu, tedy od dubna do října trvala generální rekonstrukce silnice III/34821 v úseku Varhánkovy ulice v Polné. S ohledem na nutnost zajistit průběžnou dostupnost přilehlých objektů školky, hasičů, jatek nebo zdravotního střediska šlo o logisticky velice náročné poskládání pracovních činností. Práce na nové komunikaci vyšly na více než 11 miliónů korun. Další náklady ve výši 16,75 miliónu korun spojené s výstavbou nových chodníků, instalací veřejného osvětlení, přeložky E.ON, CETIN a další úpravy jdou za městem.

   
 • Víkendové pobyty podporují mladistvé na cestě k samostatnému životu (31.10.2022)

  Více než dvacet mladých lidí z dětských domovů Kraje Vysočina se už potřetí mohlo účastnit zajímavé akce. Pracovníci sociálního odboru krajského úřadu pro ně ve dvou říjnových víkendech připravili program s cílem posílit jejich sebevědomí a zodpovědnost na cestě k dospělosti.

   
 • Porada kontrolorů měst k finanční kontrole ve veřejné správě (27.10.2022)

  V úterý 25. října 2022 se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konala po tříleté přestávce pracovní porada s kontrolory měst s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem. Hlavním cílem porady byla vzájemná výměna poznatků a zkušeností z kontrol hospodaření příspěvkových organizací.

   
 • Střední škola bude mít nové dílny v Pelhřimově i v Kamenici nad Lipou (27.10.2022)

  Zatímco práce na novém objektu dílen a rekonstrukce stávajících dílenských a provozních objektů se už rozběhly na pracovišti Křemešnická v Pelhřimově, dodavatele opravy školních dílen v Kamenici nad Lipou Kraj Vysočina teprve hledá. Do tamního tři desítky let starého objektu chce kraj investovat i kvůli úspoře energií. Počítá s náklady okolo 50 miliónů korun a zahájením stavby na jaře 2023

   
 • Propagace a značení zvláště chráněných území v Kraji Vysočina (27.10.2022)
  Propagace a značení zvláště chráněných území v Kraji Vysočina

  Kraj Vysočina získal v rámci Operačního programu 2014–2020 dotaci ve výši 1 861 759 korun na zajištění realizace projektů s názvem Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – informační panely v PR a PP a Značení evropsky významných lokalit v Kraji Vysočina.

   
 • Z Jihlavy směr Žďár nad Sázavou se pojede po nové moderní silnici. Úsek Stáj – Zhoř stál 179 miliónů korun (26.10.2022)
  Stáj-Zhoř

  Už během pátku 28. 10. 2022 bude opět zprůjezdněna modernizovaná silnice II/353 v úseku Stáj – Zhoř. „Celková délka opravené komunikace je 5,4 km. Řidiči budou využívat rozšířenou komunikaci v jednotné šíři 9,5 metrů, opravený most, narovnány byly směrové oblouky v průtahu obce Zhoř, došlo k úpravě zemědělských sjezdů. V místě křižovatky silnic II/353 a II/351 došlo k rozšíření pravého jízdního pruhu pro umožnění objíždění vozidel, která odbočují vlevo směrem na Polnou,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy Miroslav Houška.

   
 • Dolní Město má celostátní Zelenou stuhu za péči o životní prostředí (26.10.2022)

  Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2022 se stala obec Dolní Město na Havlíčkobrodsku. Víska s více než 900 obyvateli získala už v létě stejný titul v regionálním kole. Celostátní komise ji ocenila za mimořádný, vyvážený a příkladný přístup obce a občanů ke zlepšení životního prostředí a péči o historické kulturní dědictví. Rada Kraje Vysočina posílá do Dolního Města jako poděkování za vzornou reprezentaci kraje 50 tisíc korun.

   
 • Značkou Vysočina regionální produkt nově označena mýdla, loupaná zelenina a originální vitrážové výrobky (25.10.2022)
  Vysočina regionální produkt

  Certifikační komise značky Vysočina regionální produkt schválila tři nové držitele ochranné známky respektive certifikovala jejich originální výrobky. Dalších 16 žadatelů, kterým uplynula dvouletá lhůta od poslední certifikace, prodloužila používání značky potvrzující regionální původ. „Přirozeně přibývá spotřebitelů, kteří vyhledávají a nakupují kvalitní regionální výrobky. Zásadní přidanou hodnotou této produkce jsou české suroviny, zpracování v místě produkce a zajištění pracovních míst. Je dobrou zprávou, že se skupina certifikovaných výrobků s původem z našeho regionu stále rozšiřuje,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Kadeřnice i budoucí kuchaři a číšníci z jihlavské střední školy absolvovali stáž ve Francii (25.10.2022)

  Na začátku října vycestovalo osm žáků z oborů kadeřník a kuchař-číšník na čtrnáctidenní stáž do Francie. „V březnu tohoto roku jsme ve francouzské Remeši absolvovali důležitou schůzku s Delphine Clement, koordinátorkou zahraničních projektů školy Alméa ze Châlons-en-Champagne. Na této schůzce jsme diskutovali o možnosti uskutečnění stáže našich žáků ve Francii v podzimním termínu. Konečné rozhodnutí potom padlo v září,“ přiblížil Miroslav Šoukal z Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.

   
 • Víkend v jihlavském cityparku patřil nabitému festivalu vzdělávání (25.10.2022)

  O uplynulém víkendu se v jihlavském nákupním centru CITYPARK konal druhý ročník Vysočina Education Festivalu, jehož cílem bylo představit žákům i jejich rodičům nejnovější trendy ve vzdělávání na středních školách v Kraji Vysočina. Žáci základních škol byli informování o možnostech studia na Vysočině s důrazem na novinky v jednotlivých oborech a využití moderních technologií. Po celém nákupním centru bylo rozmístěno 9 tzv. pointů z oborů služeb, hotelnictví a gastronomie, stavebnictví, zemědělství, všeobecného vzdělávání, zdravotních a sociální služeb, uměleckých oborů a point, kde byl prezentován projekt Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II. Návštěvníci si v těchto pointech mohli vyzkoušet virtuální realitu, změřit si krevní tlak a tělesný tuk, vyzkoušet trenažér autoškoly nebo virtuálního svařování a ochutnat drobné pokrmy připravené žáky gastro oborů.

   
 • Podzim plný vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Mobility žáků a učitelů v rámci projektu Education for Sustainable Development (25.10.2022)
  esd

  V září a říjnu proběhly poslední dvě vzdělávací aktivity žáků a učitelů v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejprve se týmy z Francie, Rakouska, Finska a dvou krajských gymnázií ze Žďáru nad Sázavou a Pelhřimova setkaly ve Francii a následně v Rakousku. Šedesátka účastníků tak zažila intenzivní dny týmové práce, vzdělávání, workshopů i zajímavého volnočasového programu.

   
 • Náhradní rodinná péče byla tématem konference i zábavné akce v Cityparku (25.10.2022)
  Náhradní rodinná péče byla tématem konference i zábavné akce v Cityparku

  Čtvrtým rokem pořádá Kraj Vysočina Týden pěstounství na Vysočině, letos připadl na období od 17. do 21. října. Úvod týdne patřil dnům otevřených dveří ve vybraných městských úřadech. Ve středu 19. října se pak přibližně devadesátka účastníků – nejen odborníků, ale také pěstounů a zájemců o pěstounskou péči sjela do sídla krajského úřadu, aby se v rámci konference věnovala tématu nazvanému Paleta podpory dětem v náhradní rodinné péči.

   
 • Ocenění Učitel Vysočiny 2022 získalo deset pedagogů (24.10.2022)
  Ocenění Učitel Vysočiny 2022 získalo deset pedagogů

  V závěru minulého týdne si v historické aule Vysoké školy polytechnické Jihlava převzalo deset pedagogů ocenění Učitel Vysočiny 2022. Anketu vyhlašuje krajská příspěvková organizace Vysočina Education ve spolupráci s Krajem Vysočina. „Anketa má za cíl vyzdvihnout náročnost učitelského povolání, podpořit jeho prestiž a ocenit kvalitní a inovativní pedagogy, kteří do své práce vkládají vždy něco navíc,“ říká krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala.

   
 • Vzhůru nad mraky vylétla devadesátka draků (24.10.2022)
  Vzhůru nad mraky vylétla devadesátka draků

  Kraj Vysočina a Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce pořádaly o uplynulém víkendu na kopci Skalka v Jihlavě oblíbenou podzimní Drakiádu „Vzhůru nad mraky“. Krásný slunečný, ale zároveň větrný den přilákal na tradiční drakiádové místo asi 300 malých i velkých návštěvníků, kteří zaregistrovali do soutěže 87 pestrobarevných draků. Soutěžilo se jako vždy ve třech kategoriích – o nejhezčího draka Drakiády, kdy hlasují sami účastníci ankety, o nejhezčího draka Vysočiny a o nejvýše se vznášejícího draka.

   
 • Humpolec hostil konferenci Dobrovolnictví v Kraji Vysočina (24.10.2022)
  Humpolec hostil konferenci Dobrovolnictví v Kraji Vysočina

  Kulturní centrum Mikádo v Humpolci patřilo v závěru druhého říjnového týdne tématu dobrovolnictví na Vysočině. Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina (KOUS) uspořádalo dvoudenní konferenci s názvem Dobrovolnictví v Kraji Vysočina. Účastnili se nejen zástupci organizací, které dobrovolníky registrují a organizují jejich činnost, ale i samotní dobrovolníci. Nechyběli také pracovníci Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří s KOUS Vysočina dlouhodobě spolupracují.

   
 • Blíží se uzávěrka fotosoutěže PHOTOGRAPHIA NATURA 2022 (21.10.2022)

  Muzeum Vysočiny Jihlava každoročně pořádá fotografickou soutěž, která si za dobu své existence našla řadu příznivců. Letos se koná už úctyhodný 19. ročník. „Už jen do 11. listopadu probíhá v jihlavském muzeu příjem soutěžních fotografií. Ty nejlepší a nejzajímavější snímky budou následně k vidění na výstavě v muzeu,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že řada soutěžících již své fotografie zaslala.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 53 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - říjen 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 4835

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek