Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2011

 
 
 • Dnes začala stavba nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (28.2.2011)
  Dnes začala stavba nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava

  S dvouměsíčním zpožděním bylo dnes předáno staveniště pro vybudování nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava (PUIP). Kraj Vysočina byl nucen veškeré plánované práce a především podpis smlouvy s dodavatelem díla odsunout, neboť ještě minulý týden reálně hrozilo, že pro pavilon nebude po odchodu lékařů využití a tím by byla porušena podmínka pětileté udržitelnosti projektu. Tu, kromě jiných, si dal Úřad regionální rady NUTS 2 Jihovýchod při podpisu přidělení dotace z evropských fondů. Celkem bude stavba nového PUIP stát 317,8 milionu korun, 117 milionů korun z tohoto objemu bude činit podíl z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Stavbu dodá sdružení firem PSJ a Skanska na základě nejvýhodnější podané nabídky.

   
 • Kraj přispěl na lepší cestování vozíčkářů (25.2.2011)
  Kraj přispěl na lepší cestování vozíčkářů

  Kraj Vysočina přispěl 72 tisíci korunami na nákup dalších dvou ručních zdvihacích plošin pro imobilní cestující v železničních stanicích Okříšky a Horní Cerekev. Od dnešního dne tak mohou cestující využívat mobilní plošiny již v 11 městech kraje Vysočina. „Již dnes víme o dalším vážném zájemci o dvanáctou plošinu. Tím je Nové Město na Moravě,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Jihlavský Dům dětí a mládeže bude patřit městu. Brodská umělecká škola zůstává zatím krajská (25.2.2011)
  Jihlavský Dům dětí a mládeže bude patřit městu. Brodská umělecká škola zůstává zatím krajská

  Na území kraje Vysočina jsou zřizovateli organizací nabízejících mimoškolní aktivity především města nebo soukromé organizace. Výjimkou jsou Dům dětí a mládeže Jihlava a Základní umělecká škola Havlíčkův Brod, jejichž zřizovatelem je stále ještě kraj Vysočina. V případě Jihlavy je reálné, že zřizovatelské kompetence včetně příslušného majetku domu dětí a mládeže přejdou už od začátku příštího roku na město. Nabídka kraje na převzetí činností základní umělecké školy stále platí i pro město Havlíčkův Brod.

   
 • V nemocnicích na Vysočině je k dnešnímu dni staženo téměř 95 procent výpovědí (24.2.2011)
  V nemocnicích na Vysočině je k dnešnímu dni staženo téměř 95 procent výpovědí

  Lékaři na Vysočině k dnešnímu dni stáhli již téměř 95 procent podaných výpovědí. Několikaměsíční protestní akce s názvem Děkujeme, odcházíme! patrně v regionu odezněla a fungování nemocnic se vrací do normálu. Ředitelé nemocnic mohou počítat s většinou kmenových lékařů.

   
 • Otevřený dopis Marie Kružíkové studentům Gymnázia Velké Meziříčí (23.2.2011)
   
 • POZVÁNKA NA SEMINÁŘ – Primární prevence sociálně patologických jevů (23.2.2011)
  logo

  Realizátoři Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ si vás dovolují pozvat na vzdělávací seminář „Výchovná opatření u dětí a mládeže“ s lektorkou PaedDr., Mgr. Jaroslavou Auerovou, který se bude konat dne 13. dubna 2011 na Krajském úřadu kraje Vysočina. Vzdělávací seminář je určen pro pedagogy, výchovné poradce, školní metodiky prevence, zástupce z řad Policie ČR, Probační a mediační služby ČR, Pedagogicko-psychologických poraden, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže a dalších subjektů zabývajících se problematikou prevence sociálně patologických jevů.

   
 • Regionální postupová přehlídka studentského divadla JID 20-11 se blíží (23.2.2011)
  Regionální postupová přehlídka studentského divadla JID 20-11 se blíží

  Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. zve všechny divadelní příznivce na tradiční festival studentského divadla JID 20-11.

   
 • Lékaři na Vysočině dnes začali stahovat výpovědi (22.2.2011)
  Lékaři na Vysočině dnes začali stahovat výpovědi

  O prvním hromadném stažení výpovědí lékařů na Vysočině dnes informovalo vedení Nemocnice Nové Město na Moravě. V ostatních krajských nemocnicích v regionu stahují výpovědi především jednotlivci. To se však podle zástupců LOK-SČL Šárky Drinkové a Pavla Vávry zítra změní. Podle jejich vyjádření vezmou lékaři, až na několik výjimek, podané výpovědi zpět. Ředitelé všech pěti krajských nemocnic už dříve deklarovali, že jsou připraveni lékaře po stažení výpovědí vzít zpět. Znamená to, že v březnu bude chod všech nemocnic na Vysočině plně funkční, personálně zajištěn téměř kompletním týmem kmenových lékařů.

   
 • Czech POINT na krajském úřadě loni zpracoval 994 žádostí (22.2.2011)
  Czech POINT

  Od spuštění projektu Czech POINT začátkem roku 2008 bylo na kontaktním místě Krajského úřadu kraje Vysočina vydáno 2140 dokumentů nebo ověření. Rok od roku roste číslo vykázaných výkonů. V roce 2009 krajský úřad poskytl 628 typů výstupů, v roce 2010 jich bylo už 994.

   
 • Konference ke správnímu řádu s novým ombudsmanem (21.2.2011)
  Konference ke správnímu řádu s novým ombudsmanem

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně připravil na 24. a 25. února 2011 již pátý ročník konference věnované správnímu řádu a jeho aplikaci v činnosti krajských úřadů. Konferenci pod záštitou Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina zahájí v kongresovém sále krajského úřadu veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský.

   
 • Hejtman Jiří Běhounek: Chci, aby se do našich nemocnic vrátil klid a obvyklý řád (18.2.2011)
  Hejtman Jiří Běhounek: Chci, aby se do našich nemocnic vrátil klid a obvyklý řád

  Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes opět sešel s řediteli všech vysočinských krajských nemocnic. Důvodem bylo mapování aktuálního personálního stavu ve zdravotnických zařízeních po čtvrteční odpolední výzvě předsedy LOK-SČL Martina Engela. Ta byla veřejně adresována lékařům ve výpovědích a Engel v ní vyzývá kolegy lékaře, aby do tří dnů začali stahovat výpovědi. „Vzhledem k tomu, že se tak na Vysočině zatím neděje, jsou ředitelé nemocnic nuceni udržovat v různé míře útlumová opatření odrážející se především v rozsahu poskytování odkladné zdravotní péče. Dokud nebudeme mít záruku návratu minimálně 70% lékařů, nemůžeme konat jinak,“ upozorňuje hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

   
 • CzechLink usnadní firmám nalezení kapitálového nebo strategického partnetra (17.2.2011)
  CzechLink usnadní firmám nalezení kapitálového nebo strategického partnetra

  S hledáním investičních partnerů ze zahraničí pomůže českým podnikům CzechLink – speciální projekt CzechInvestu. V jeho rámci Agentura pro podporu podnikání a investic- CzechInvest zdarma vypracuje komplexní prospekt s analýzou finančních výsledků přihlášených českých firem a bude je aktivně nabízet v zahraničí i v České republice. Projektem CzechLink rozšiřuje CzechInvest portfolio svých činností, kterými podporuje příliv investic do České republiky.

   
 • Národní týden trénování paměti na Vysočině (17.2.2011)
  Národní týden trénování paměti na Vysočině

  Odbor sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina pořádá dne 18. 3. 2011 akci s názvem Národní týden trénování paměti na Vysočině pro veřejnost. Při této příležitosti mají všichni návštěvníci krajského úřadu možnost zjistit, jak jsou na tom se svou pamětí.

   
 • Kraj předal opravenou kuchyň do užívání Střední škole v Moravských Budějovicích (17.2.2011)
  Kraj předal opravenou kuchyň do užívání Střední škole v Moravských Budějovicích

  Kraj Vysočina opravil nevyhovující kuchyň Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Práce na modernizaci zastaralé stravovny trvaly necelých 8 měsíců a z krajského rozpočtu si vyžádaly částku přesahující 21 miliónů korun. Nové stravovací zařízení bude vyvářet obědy nejen pro studenty střední školy, ale i pro strávníky z Gymnázia, kam budou jídla dovážena.

   
 • Jiří Běhounek: Lékaři kývli na dohodu, jejich rozhodnutí si vážím (16.2.2011)
  Jiří Běhounek: Lékaři kývli na dohodu, jejich rozhodnutí si vážím

  „Dnešní rozhodnutí členů lékařského odborového svazu kývnout na vládní návrh memoranda oceňuji a vítám. Lékaři prokázali velkou míru rozvahy a odpovědnosti vůči svým pacientům a české společnosti. Nyní je na Vládě ČR, jmenovitě na premiérovi Petru Nečasovi, aby usnesením Vlády ČR naplnili svou část memoranda. Je pochopitelné, že čím dříve budou staženy výpovědi lékařů, tím menší rozsah připravovaných útlumových kroků budeme nuceni realizovat,“ uvádí hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj Vysočina dostane další peníze z EU na silnice druhé třídy (16.2.2011)
  Kraj Vysočina dostane další peníze z EU na silnice druhé třídy

  Kraj Vysočina získal 320 milionů korun z Regionálního operačního programu Jihovýchod na rekonstrukci tří silnic druhé třídy. Modernizace se dotkne silnice na trase Jihlava - Pelhřimov, v okolí Moravských Budějovic a Třeště. Financování podpořil Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém dnešním zasedání.

   
 • Noční cvičení složek IZS v Třebíči (16.2.2011)
  Noční cvičení složek IZS v Třebíči

  V úterý 15. února se uskutečnilo v lokalitě Janáčkova stromořadí v Třebíči letošní první společné cvičení složek integrovaného záchranného systému kraje Vysočina. Námětem cvičení byla dopravní nehoda autobusu s velkým počtem zraněných osob. Při zhruba hodinu trvajícím taktickém cvičení si záchranáři procvičili vzájemnou koordinaci a komunikaci při společném zásahu. Do cvičení se zapojilo na tři desítky záchranářů (hasičů, policistů, strážníků a zdravotníků). Do role obětí dopravní nehody se vžili studenti Střední zdravotnické školy z Třebíče a zaměstnanci třebíčské nemocnice. O jejich skvělé namaskování se postaraly pracovnice Českého červeného kříže.

   
 • Školáci na Vysočině budou mít příští týden prázdniny (16.2.2011)
  prázdniny

  Žáci všech základních i středních škol na území kraje Vysočina se mohou těšit na jarní prázdniny, které budou v našem regionu trvat od 21. - 25. února 2011. Termíny jarních prázdnin se v rámci krajů České republiky meziročně posunují a to v souladu s vyhláškou ministerstva školství o organizaci školního roku. Jarní prázdniny na Vysočině připadly letos v rámci republiky na třetí možný termín.

   
 • Hejtman Jiří Běhounek: Můžeme čekat už jen dva dny (15.2.2011)
  Hejtman Jiří Běhounek: Můžeme čekat už jen dva dny

  „Jsem informován o předloženém návrhu dohody mezi ministerstvem zdravotnictví a Lékařským odborovým klubem. Chtěl bych věřit, že je to poslední krok k ukončení období nejistoty, ve kterém jsou udržováni všichni, kterých se týká krajské zdravotnictví - pacienti, krajská samospráva i vedení a zaměstnanci nemocnic. Stejně jako ostatní hejtmani jednoznačně preferuji dohodu v zájmu pacientů před modelací jakýchkoli krizových scénářů. Předpokládám, že lékaři z Vysočiny odpovědně vyhodnotí situaci a dohodu podpoří. Spokojeni můžeme být všichni, pokud provoz zdravotnických zařízení na Vysočině bude od 1. března plnohodnotně zabezpečen kmenovými lékaři. Do té doby nemůžeme připravovaná opatření zastavit, a proto jsem zdrženlivější k nadšení o dohodě,“ uvedl dnes na tiskové konferenci hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek zahájil výstavu pivních etiket v Pelhřimově (15.2.2011)
  Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek zahájil výstavu pivních etiket v Pelhřimově

  Prostory Muzea Vysočiny v Pelhřimově hostí od 14. února 2011 výjimečnou výstavu blízkou oblasti pivovarnictví. Návštěvníci mohou shlédnout expozici pivních etiket až do 27. března 2011. Soukromá sbírka pana Rudolfa Fojtíka z Pelhřimova se během několika let rozrostla až na 5000 exponátů. Zájemci mají možnost si prohlédnout nejen etikety, ale i pivní tácky a několik desítek originálních půllitrů.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 39 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2011 > Tiskové zprávy - únor 2011

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 176515

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek