Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2013

 
 
 • Akce „Kulový blesk“ ukončena (27.2.2013)
  Akce „Kulový blesk“ ukončena

  Stěhování připomínající filmovou akci Kulový blesk mají za sebou pracovníci vybraných odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na přelomu roku postupně zabydleli opravenou budovu bývalé vojenské kuchyně v areálu sídla kraje v Jihlavě. Například krajský odbor zdravotnictví a odbor sociálních věcí opustily detašovaná pracoviště v centru krajského města.

   
 • Filharmonie Gustava Mahlera slaví desáté výročí (27.2.2013)
  Filharmonie Gustava Mahlera slaví desáté výročí

  Slavnostním galakoncertem oslaví 3. března 2013 desáté výročí založení Filharmonie Gustava Mahlera. Myslím si, že je dobře připomínat jubileum tohoto hudebního tělesa. To původně vyplnilo určitou mezeru v regionální kulturní scéně, nicméně dnes už je známé i za hranicemi Vysočiny. Je příjemné sledovat, že u nás vznikl a už deset let úspěšně provozuje svou náročnou činnost orchestr, jenž významně obohacuje kulturní nabídku v našem kraji. Dovoluji si proto popřát všem členům Filharmonie Gustava Mahlera, aby za jejich přičinění vznikaly výjimečné projekty, které se na dlouho vryjí do paměti diváků a posluchačů a budou důkazem toho, že filharmonie je sama o sobě živé společenství osobností, které na sebe vzaly poslání podpory zájmu o vážnou hudbu. Stálou přízeň přeje

  RNDr. Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a cestovního ruchu

   
 • První letošní rodinný karneval se vydařil (26.2.2013)
  První letošní rodinný karneval se vydařil

  O uplynulém víkendu bylo v novoměstském kulturním domě veselo. Kraj Vysočina tu pořádal zábavné karnevalové odpoledne pro celou rodinu. Bavili se nejen malí, ale i velcí návštěvníci. Veselo bude i na dalších místech Vysočiny. Další pozvání za karnevalovou zábavou jsou přichystána na březen a duben. Postupně se budou konat v Horní Cerekvi, Brtnici, Želetavě, Kejžlici a v Habrech.

   
 • Konference (O)slaďování života – jak skloubit práci a rodinu? (26.2.2013)
  Konference (O)slaďování života – jak skloubit práci a rodinu?

  V polovině loňského roku odstartoval krajský projekt Rovnost šancí na Vysočině, který má za cíl prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a hledat konkrétní řešení a opatření, jak podpořit slaďování pracovního a rodinného života. V rámci projektu se uskuteční také několik seminářů a konferencí, kde bude otevřen prostor k široké diskusi jednotlivých aktérů na trhu práce. První konference se na Vysočině uskuteční už příští týden, a to 7. a 8. března v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina v Jihlavě.

   
 • Kraj zvažuje další modernizace nemocničních pavilonů (26.2.2013)
  Kraj zvažuje další modernizace nemocničních pavilonů

  Rekonstrukci pavilonu interny Nemocnice Jihlava a výstavbu nového pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč posunulo dnes vedení Kraje Vysočina do fáze zahájení investorské přípravy. V obou případech jde o objekty nutné k zajištění základních zdravotních služeb krajských nemocnic. „S ohledem na  poměrně značný rozsah stavebních prací, je potřebné v dostatečném předstihu vyjasnit rozsah stavební úpravy, definovat funkce budov, navrhnout a řešit projektovou přípravu. V tuto chvíli chceme znát předpokládané finanční náklady, časový plán a vazby na zajištění provozu dotčených oddělení nemocnic,“ uvedl ke zvažovaným záměrům Libor Joukl, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku s tím, že o skutečné realizaci těchto akcí může být na základě zjištěných skutečností rozhodnuto až následně.

   
 • Deset let podporují společně Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění a předcházení vzniku odpadů (26.2.2013)
  kontejnery na tříděný odpad

  Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“ je historicky zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu. Objem investic za léta 2004 - 2013 představuje 58,4 miliónu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činí 20,4 miliónu korun.

   
 • Grantový program Bezpečná silnice 2013 (25.2.2013)
  Grantový program Bezpečná silnice 2013

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Grantový program Bezpečná silnice 2013. Podpora je zaměřena na osvětlení přechodů pro chodce (podprogram A s alokací 2 mil. Kč) a dynamické zpomalovací systémy (podprogram B s alokací 1,5 mil. Kč). Každý žadatel se může ucházet o podporu pouze z jednoho podprogramu. Opatření lze realizovat na komunikacích I., II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Nejzazší termín doručení žádosti o podporu je 26. 4. 2013. Podrobnější informace naleznete ve výzvě, která je zveřejněna na www.kr-vysocina.cz v záložce eDotace.

   
 • ENERSOL 2013: Reprezentační družstvo z Vysočiny bude obhajovat vítězství v celostátním finále (25.2.2013)
  ENERSOL 2013: Reprezentační družstvo z Vysočiny bude obhajovat loňské vítězství v celostátním finále

  O postup do republikového finále ENERSOL 2013 a možnost reprezentovat Kraj Vysočina soupeřilo v pátek 22. února v jihlavském Kině Dukla čtrnáct studentů se svými projekty zaměřenými na obnovitelné zdroje, úsporu energií a snižování emisí v dopravě. Do finále, které se uskuteční na konci března v Chebu, postoupilo sedm nejlepších, konkrétně čtyři projekty z kategorie ENERSOL A PRAXE, dva projekty z kategorie ENERSOL A INOVACE a jeden projekt z kategorie ENERSOL A POPULARIZACE. Reprezentační družstvo Kraje Vysočina bude na západě Čech obhajovat loňské i předloňské vítězství.

   
 • Co dokážou lidé a doba (25.2.2013)
  Co dokážou lidé a doba

  Na podzim minulého roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně (parků) v rámci projektu Kraje Vysočina „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Realizace probíhá v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina (dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy soc. péče a zdravotnická zařízení), mimo jiné i v Domově Jeřabina.

   
 • Mámo, táto, babi, dědo, pojďte s dětmi na karneval! (22.2.2013)
  Karneval

  Už o tomto víkendu zve Kraj Vysočina děti, jejich rodiče i prarodiče na veselý karneval pro celou rodinu. Karnevalová odpoledne plná veselých soutěží a bohatého doprovodného programu odstartují 23. února v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Další pozvání za karnevalovou zábavou jsou přichystána na březen a duben. Veselo s Krajem Vysočina bude ještě v Horní Cerekvi, Brtnici, Želetavě, Kejžlici a v Habrech.

   
 • Emanuel Ranný vystavuje v Pelhřimově (21.2.2013)
  Emanuel Ranný vystavuje v Pelhřimově

  Výstavu tvorby světově uznávaného třebíčského grafika Emanuela Ranného zahájil ve středu 20. února 2013 v prostorách Muzea Vysočiny Pelhřimov hejtman Jiří Běhounek. Nezaměnitelnou podobu svých obrazů tvoří Emanuel Ranný především technikou suchých jehel, za což tvůrce získal obdiv milovníků umění i mezinárodní věhlas a uznání odborníků.

   
 • Konference ke správnímu řádu se v Kraji Vysočina koná už posedmé (21.2.2013)
  Konference ke správnímu řádu se v Kraji Vysočina koná už posedmé

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně připravil na 21. a 22. února 2013 již sedmý ročník konference věnované správnímu řádu a jeho aplikaci v činnosti krajských úřadů. Konference se koná pod záštitou Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, který ji dnes dopoledne zahájil.

   
 • Jdeme příkladem – předcházíme odpadům (20.2.2013)
  kontejnery

  Prostřednictvím stejnojmenného grantového programu Fondu Vysočiny nabízí kraj obcím a zřizovaným organizacím samospráv spolufinancování jejich projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a správnému třídění odpadů. "Environmentální osvěta podporuje aktivní účast obyvatel na třídění i předcházení vzniku odpadů. Významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů. Při realizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina a při plnění cílů krajského Plánu odpadového hospodářství má nezastupitelnou roli,“ říká o zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • O seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství byl velký zájem (20.2.2013)
  O seminář k aktuálním informacím v lesním hospodářství byl velký zájem

  V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil bezplatný seminář zaměřený na aktuální problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost z Vysočiny. Novinky v legislativě, informace z praxe nebo změny ve finanční podpoře hospodaření v lesích, to byla jen některá z témat odborného semináře. „Aktuálně byla otevřena i otázka církevních restitucí a jejich konkrétní dopad do území Kraje Vysočina,“ doplnil Petr Bureš, vedoucí krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

   
 • Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů (19.2.2013)
  Fond Vysočiny: Krajská samospráva dnes vyhlásila osm nových grantových programů

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes na svém zasedání vyhlásilo v rámci Fondu Vysočiny osm nových grantových programů, další budou vyhlašovány v průběhu následujících měsíců. „Celkem se počítá s podporou různých projektů v rámci 20 grantových programů v částce přesahující 51 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Pro rok 2013 schválili zastupitelé alokaci nových prostředků do Fondu Vysočiny v objemu 42 milionů korun.

   
 • Nová cena za nejkvalitněji zadané veřejné zakázky patří Kraji Vysočina (19.2.2013)
  Nová cena za nejkvalitněji zadané veřejné zakázky patří Kraji Vysočina

  Kraj Vysočina se stal vítězem historicky prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Stavební práce. O udělení ceny rozhodly stavební firmy ucházející se o zakázky ve veřejných výběrových řízeních. „Kraj Vysočina postupuje maximálně transparentně a snaží se vybrat vždy tu ekonomicky nejvýhodnější nabídku,“ říká Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek, jednoho ze zakládajících členů Fóra Veřejné zakázky kvalitně. Cenu pro Kraj Vysočina převzal včera v Praze z rukou ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby náměstek hejtmana Kraje Vysočina Libor Joukl.

   
 • Mladý Demosthenes: řečníci z Kraje Vysočina soutěžili v umění komunikace (18.2.2013)
  Mladý Demosthenes: řečníci z Kraje Vysočina soutěžili v umění komunikace

  Žáci základních škol, víceletých gymnázií a také studenti středních škol poměřili své komunikační dovednosti v regionálním kole řečnické soutěže Mladý Demosthenes. V maximálně dvouminutovém monologu na libovolné téma se snažili přesvědčit porotu o svých řečnických kvalitách i zvládnutí umění neverbální komunikace. V sídle Kraje Vysočina dnes prezentovalo svá vystoupení 48 nejlepších řečníků z jednotlivých školských kol. „Vítězové regionálního kola postupují do kola krajského, kde budou hodnoceni korespondenčně na základě zaslaných DVD se záznamem vlastního vystoupení,“ upřesnila členka organizačního týmu Jana Adámková. Republikové klání nejlepších řečníků z jednotlivých krajů se poté uskuteční 16. května v Praze.

   
 • Obrovská pochvala pro Nové Město na Moravě za biatlon (18.2.2013)
  Ilustrační foto

  Pouze slova chvály je slyšet ze všech stran na pořadatele světového šampionátu biatlonu v Novém Městě na Moravě. Za činem hodným obrovského aplausu je třeba vidět měsíce příprav tratí, logistiky, ubytování, zasněžování, stovky hodin práce 450 dobrovolníků, nadstandardní nasazení složek krajského integrovaného záchranného systému – hasičů, policistů i záchranářů, obrovské pochopení místních novoměstských a vedení samotného hostitelského města. Díky profesionálnímu přístupu celého organizačního výboru mohlo více než 201 tisíc přítomných diváků zažít atmosféru Vysočina Areny. To, co bylo před osmi lety při schválení novoměstské kandidatury na pořádání mistrovství velkým snem, se stalo na Vysočině začátkem února 2013 realitou. Jsem pyšný na to, že jsem mohl být při tom. Děkuji. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

   
 • Domov důchodců Onšov: Vstupte mezi celebrity (15.2.2013)
  Ilustrační foto

  Tento týden studenti univerzity volného času Domova důchodců v Onšově otevřeli novou kapitolu trávení aktivního stáří. Díky projektu „Vstupte mezi celebrity“ budou studovat umění fotografického portrétu, naučí se s kamerou, absolvují seminář na Filmové a televizní fakultě akademie múzických umění v Praze. A pak se vydají fotit do pražských divadel, vědeckých pracovišť a nebo například do koncertních síní. Výsledky jejich práce budou k vidění na plánovaných výstavách – v Praze, Jihlavě, Táboře a dalších.

   
 • Senioři v Proseči-Obořišti tančili v maskách (15.2.2013)
  Senioři v Proseči-Obořišti tančili v maskách

  Tradiční masopustní veselí zavládlo tento týden na zámku v Proseči-Obořišti, kde se do masek převlékli zaměstnanci i senioři z místního domova důchodců. Lidová veselice byla ideální příležitostí k oslavě životních jubileí klientů s únorovým datem narození. „Květina, dort i písnička s tancem na přání potěšily nejstarší oslavenkyni, paní Emilii Křimskou, která 23. února oslaví krásných 96 let,“ zmiňuje Richard Havel, ředitel Domova důchodců Proseč-Obořiště.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 40 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2013 > Tiskové zprávy - únor 2013

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 145410

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek