Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2014

 
 
 • Kraj vybral nové ředitele příspěvkových organizací poskytujících sociální služby (28.2.2014)

  Rada Kraje Vysočina jmenovala tři nové ředitele příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. Ředitelkou Domova Háj se s účinností od 1. dubna 2014 na základě výběrového řízení stane Dana Pajerová. Změna na vedoucím místě se týká i ÚSP Nové Sýrovice, kde se s účinností od 1. května 2014 ujme funkce ředitele Michal Dračka. Nového ředitele bude mít s účinností od 1. května 2014 také Domov pro seniory Mitrov, který povede Josef Myslivec.

   
 • Každý může znát výsledky kvality ovzduší v Jihlavě (27.2.2014)
  Každý může znát výsledky kvality ovzduší v Jihlavě

  Měření kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně provádí společnost ENVItech Bohemia nepřetržitě 24 hodin denně již od roku 2010. Měření je pravidelně vyhodnocováno a výsledky ročního měření jsou každoročně prezentovány na tiskové konferenci, která se letos uskutečnila 26. února na jihlavské radnici. Naměřená data jsou každý rok porovnávána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v Jihlavě a Košeticích.

   
 • Místní akční skupiny a mikroregiony Vysočiny se sešly v Ledči nad Sázavou (27.2.2014)
  Místní akční skupiny a mikroregiony Vysočiny se sešly v Ledči nad Sázavou

  Na konci minulého týdne se v Ledči nad Sázavou uskutečnilo setkání zástupců místních akčních skupin a mikroregionů působících na území Kraje Vysočina. Akce se konala pod záštitou Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a svojí účastí jí podpořil i starosta Ledče nad Sázavou Petr Vaněk.

   
 • Park u Domova důchodců ve Ždírci se dočkal revitalizace (27.2.2014)
  Park u Domova důchodců ve Ždírci se dočkal revitalizace

  Tento měsíc byly zahájeny práce na projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Domov důchodců Ždírec. Revitalizovaný park přispěje k naplňování požadavků na kvalitu péče a pohodu obyvatel domova i návštěvníků. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizace by měla být ukončena začátkem listopadu tohoto roku.

   
 • Seminář: Jakostní model povodí Jihlavy (27.2.2014)
  Seminář: Jakostní model povodí Jihlavy

  Tento týden se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konal seminář pro širokou zemědělskou veřejnost zaměřený na seznámení se studií „Jakostní model povodí Jihlavy nad vodním dílem Dalešice“. Semináře, pořádaného pod záštitou Zdeňka Chláda, radního Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství, se zúčastnili především zemědělci z Kraje Vysočina, dále zpracovatelé studie Pöyry Environment, zástupci státního podniku Povodí Moravy, ČEZ, a. s., Výzkumného ústavu meliorací a půdy a zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina.

   
 • Třebíčský zámek ve finále soutěže Památka roku 2013 (26.2.2014)
  Zámek Třebíč

  Obnova zámku Třebíč a zpřístupnění nových moderních expozic je ve finále prvního ročníku soutěže Památka roku. Cena, o kterou usiluje ještě dalších 12 projektů z celé České republiky, bude udělena za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Národní památkový ústav a Ústav územního rozvoje.

   
 • Krajský odbor školství, mládeže a sportu povede Kamil Ubr (25.2.2014)
  Krajský odbor školství, mládeže a sportu povede Kamil Ubr

  Novým vedoucím odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina se stane od 1. března 2014 Kamil Ubr. Do funkce ho dnes společně s ředitelem krajského úřadu jmenovala Rada Kraje Vysočina. „Očekáváme, že nový vedoucí bude intenzivně prosazovat zájmy zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím a bude pracovat na posílení prestiže středních škol na trhu práce. Tento krok považujeme za klíčový pro navrácení konkurenceschopnosti škol. Jako manager by měl vést odbor tak, aby systém středních škol v kraji byl schopen obstát v nových, náročných ekonomických a společenských podmínkách. Také by měl koordinovat aktivity týmu tak, aby zvládal narůstající množství úkolů,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

   
 • Muzeum Vysočiny Jihlava: Nové infekční nemoci – riziko pro lidi i zvířata (25.2.2014)
  Muzeum Vysočiny Jihlava: Nové infekční nemoci – riziko pro lidi i zvířata

  V úterý 4. března se od 17.00 hod. v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava koná přednáška Nové infekční nemoci – riziko pro lidi i zvířata. Přednášet bude Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA, vědecký pracovník, zaměstnanec Ústavu biologie obratlovců v Brně a vysokoškolský učitel působící na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

   
 • Hlasování v anketě Zlatá jeřabina začíná 10. března (25.2.2014)
  Hlasování v anketě Zlatá jeřabina začíná 10. března

  Letos vyhlásil Kraj Vysočina už desátý ročník ankety Zlatá jeřabina, ve které veřejnost hlasuje pro nejlepší kulturní počin uplynulého roku. Symbolicky od 10. března lze prostřednictvím elektronického formuláře nebo hlasovacího lístku v krajských novinách vybírat z třiceti nominovaných kulturních akcí a třiceti příkladů obnovených nebo znovuoživených památek. Hlasování potrvá až do 16. dubna.

   
 • Úspěchy Vysočiny na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze (24.2.2014)

  Ve dnech 20. – 23. 2. 2014 se v Praze v areálu holešovického výstaviště uskutečnil už 23. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který je považován za nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy.

   
 • Fond Vysočiny: Novinkou jsou inovační vouchery (24.2.2014)
  Fond Vysočiny: Novinkou jsou inovační vouchery

  Prostřednictvím Fondu Vysočiny vyhlásí Kraj Vysočina v letošním roce 22 grantových programů a je připraven rozdělit více než 53 miliónů korun. „Vedle tradiční podpory volnočasových aktivit, ekologických projektů nebo grantů zaměřených na dopravní bezpečnost se v nabídce nově objevuje také grantový program Inovační vouchery 2014. Po třech letech se vrací i oblíbená Edice Vysočiny podporující vydávání regionálních publikací,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.

   
 • Enersol 2014: Nejlepší z kraje budou obhajovat prvenství v Praze (24.2.2014)
  Enersol 2014: Nejlepší z kraje budou obhajovat prvenství v Praze

  V pátek 21. února se v síle Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnilo krajské finále konference ENERSOL 2014. Studenti ze 13 krajských středních škol, které se v letošním roce do projektu ENERSOL zapojily, bojovali o postup do národního kola v Praze. Zde bude sedmičlenné družstvo z Vysočiny obhajovat vítězství z předchozích třech ročníků.

   
 • Setkání folklorních souborů Kraje Vysočina (21.2.2014)
  Setkání folklorních souborů Kraje Vysočina

  Třicítka zástupců folklorních souborů z Vysočiny se společně se zástupci Horáckého folklorního sdružení sešli ve čtvrtek 20. února 2014 s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a předsedou Folklorního sdružení České republiky Zdeňkem Pšenicou. Hlavními tématy setkání byl současný stav folkloru na Vysočině, posílení role Horáckého folklorního sdružení jako zastřešujícího subjektu folklorních souborů a vytvoření podmínek pro užší spolupráci s krajem a s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč.

   
 • Slavnostní uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky (21.2.2014)
  Ilustrační foto

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš dnes slavnostně podepsali Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Akademií věd České republiky (AV ČR). „Spolupráce mezi pracovišti Akademie věd České republiky a krajem bude zaměřena na řešení úkolů sociálního, ekonomického, ekologického, přírodního a kulturního charakteru formou výzkumných projektů základního výzkumu a jeho aplikací. Výsledky spolupráce budou přispívat ke zvýšení kvality života v dané oblasti. Pracoviště Akademie věd České republiky budou garanty odborné kvality projektů, kraj zaručuje přínos konkrétních úkolů pro danou oblast. Pravidelně jedenkrát ročně budou výstupy spolupráce též prezentovány na vzájemném setkání představitelů AV ČR, kraje a dalších partnerů regionální spolupráce,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj Vysočina získal Cenu za kvalitu ve veřejné správě (21.2.2014)
  Cena za kvalitu

  Bronzovou cenu pro Kraj Vysočina za aplikaci metody místní Agendy 21 převzali tento týden v Hradci Králové radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. „Ocenění pro organizaci zvyšující kvalitu veřejné služby je uznáním realizace projektů v rámci zásad udržitelného rozvoje a poděkováním za aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších metod kvality ve veřejné správě,“ uvedl radní Kraje Vysočina Martin Hyský. Ceny Ministerstva vnitra byly předávány během 10. Národní konference kvality ve veřejné správě.

   
 • Školení povodňových orgánů obcí a měst Kraje Vysočina (21.2.2014)
  Školení povodňových orgánů obcí a měst Kraje Vysočina

  Tento týden se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě konal seminář zaměřený na řízení ochrany před povodněmi a činnosti povodňových orgánů obcí a obcí s rozšířenou působností v průběhu povodní. Na semináři, pořádaném pod záštitou radního pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda, vystoupili zástupci dispečinků státních podniků Povodí Moravy a Povodí Vltavy, Českého hydrometeorologického ústavu, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

   
 • Komentář hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k situaci na Ukrajině (21.2.2014)
  Komentář hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k situaci na Ukrajině

  Kraj Vysočina už sedm let bezproblémově spolupracuje s partnerským regionem Zakarpatské oblasti Ukrajiny. V současné době velice pozorně sledujeme aktuální dění v hlavním městě Ukrajiny a přilehlých oblastech. Vedení Kraje Vysočina touto cestou vyjadřuje politování nad konfrontačním řešením politické situace. Jde o velmi vážné až fatální zásahy do života běžných občanů na Ukrajině. Osobně jsem přesvědčen, že ozbrojené potlačování demonstrantů a absence resp. nedostatečný dialog mezi parlamentem a občanskou opozici je pro Ukrajinu velmi nešťastným.

   
 • Sčítání zvěře letos myslivcům komplikuje nedostatek sněhu (21.2.2014)
  Ilustrační foto

  Myslivcům na Vysočině letošní sčítání zvěře komplikuje nedostatek sněhu, protože v terénu nevidí její stopy. Stovky myslivců z Vysočiny vyráží do lesů a polí ve dvou termínech. První byl tradičně stanoven do poloviny února, druhý připadne na 8. března. „Je zřejmé, že díky letošnímu nezvykle teplému počasí je zvěř v podstatně lepším stavu než v loňském předjaří. Tehdy zvířata doplatila na výkyvy počasí. Ty se podepsaly především na počtu divokých prasat, jejichž mláďata popadala – uhynula,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství Zdeněk Chlád.

   
 • Gratulace hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka našim reprezentantům v Soči (20.2.2014)
  Gratulace hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka našim reprezentantům v Soči

  S nadšením jsem sledoval úspěchy našich sportovců na Zimních olympijských hrách v Soči a jsem velice rád, že mohu i touto cestou gratulovat a vyjádřit svůj obdiv a uznání rychlobruslařce Martině Sáblíkové, našim biatlonistům i snowboardistům. Děkuji jim za výbornou reprezentaci nejen České republiky, ale i našeho Kraje Vysočina. Poděkování a gratulace samozřejmě patří celému realizačnímu týmu, který olympijskému úspěchu zástupců České republiky pomáhal.

   
 • Výsledky z průzkumu prorodinných postojů u firem v Kraji Vysočina (20.2.2014)
  Ilustrační foto

  V týdnu od 10. do16. února tohoto roku proběhl tzv. Národní týden manželství, který byl zaměřen na téma „ohromné maličkosti“. Za jednu z velkých maličkostí můžeme považovat flexibilní formy práce, které významně pomáhají podporovat rodinný život a tedy i manželství. V rámci projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“, podpořeného z OP LZZ, byl na podzim 2013 realizován průzkum u firem v Kraji Vysočina, který se jednak zaměřil na zjišťování přístupu jednotlivých zaměstnavatelů z hlediska rovných šancí při zaměstnávání mužů a žen a jednak z hlediska podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života jejich zaměstnanců. V rámci tohoto průzkumu bylo dotazováno 358 firem.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 54 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2014 > Tiskové zprávy - únor 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 109603

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek