Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2016

 
 
 • Prach ze Sahary dovál až na Vysočinu (29.2.2016)
  Prach ze Sahary

  Začátkem minulého týdne zaznamenaly stanice státního imisního monitoringu umístěné v Kraji Vysočina zvýšené koncentrace polétavého prachu původem z africké Sahary. Kulminace byla dosažena těsně před půlnocí v noci z pondělí na úterý. „Největší hodnoty naměřili na stanicích automatického imisního monitoringu v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou. Tento jemný písek se do západní a střední Evropy dostal vlivem mimořádně teplého proudění vzduchu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Příspěvky na hospodaření v lesích začne po deseti letech opět vyplácet stát (29.2.2016)
  Les

  Kraj Vysočina hostil koncem února republikové setkání valné hromady Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL). „Lesní pozemky pokrývají v současné době 33,9 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Zásadním sdělením v rámci jednání v Jihlavě byly už schválené změny v systému poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Od letošního roku je nově místo krajů bude poskytovat stát. Důvodem je fakt, že některé kraje po změně zákona o rozpočtovém určení daní v roce 2005 a převodu části finančních prostředků určených na tyto účely do rozpočtu krajů, nerozdělily celou částku ke spokojenosti vlastníků lesů, kterým pak prostředky chyběly,“ vysvětlil důvody ke změně radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí Zdeněk Chlád s tím, že to není případ Kraje Vysočina.

   
 • Řemeslo Vysočiny 2016: Výsledky soutěží pro obráběče kovů, mechaniky seřizovače a automechaniky juniory (28.2.2016)
  Obrábění

  V polovině tohoto týdne mezi sebou v rámci soutěže Řemeslo Vysočiny poměřili síly nejlepší žáci především krajských středních škol v kategoriích mechanik seřizovač a obráběč kovů. Zástupci sedmi škol se sjeli do Žďáru nad Sázavou. V Moravských Budějovicích se sešli nejlepší automechanici z šesti odborných krajských škol. „Cílem všech odborných soutěží je propagace technických řemesel, prohlubování spolupráce mezi školami a porovnání připravenosti budoucích absolventů škol technického zaměření,“ řekla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 • Kraje žádají stovky miliónů korun na dofinancování sociálních služeb (26.2.2016)

  Řádově stovky miliónů korun na dofinancování sociálních služeb požadují po Vládě České republiky hejtmani všech krajů. Oznámil to dnes na tiskové konferenci předseda AKČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek po jednání s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Právě dofinancování sociálních služeb bylo zásadním bodem programu jednání Rady AKČR, které se konalo dnes ve Valči v Kraji Vysočina.

   
 • Kraje pomohou dobrovolným hasičům (26.2.2016)

  Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje dnes na tiskové konferenci ve Valči na Vysočině informoval, že kraje jsou připraveny pomoci jednotkám sborů dobrovolných hasičů s finančními prostředky na pořízení nové vozové techniky nebo investicemi na opravy výjezdových stanic. Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranné sboru pro tyto složky vypsalo poprvé v historii speciální dotační titul s alokací 250 miliónů korun. Právě díky spoluúčasti krajů si na tyto peníze budou moci sáhnout i ty nejmenší jednotky sboru dobrovolných hasičů napříč celou Českou republikou.

   
 • Na Vysočině se konala konference Společně proti násilí (26.2.2016)
  Konference proti násilí

  V rámci evropského projektu ProŽeny, který realizuje Třebíčské centrum, se koncem února v jedné z menších obcí na Jihlavsku uskutečnila dvoudenní konference s názvem Společně proti násilí. Tematicky se zaměřovala nejen na násilí páchané na ženách, ale i ve školách nebo v prostředí migrantů. „Je důležité otevřeně diskutovat o problematice násilí, i když je to celospolečensky ožehavé téma. Jsem rád, že stále více lidí nachází odvahu promluvit o svých osobních zážitcích a zkušenostech,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

   
 • Titul EY Podnikatel roku 2015 Kraje Vysočina získal Rudolf Penn z Moravských kováren (25.2.2016)
  Podnikatel roku 2015

  Podnikatelem roku 2015 v Kraji Vysočina se dnes stal majitel a předseda představenstva společnosti Moravské kovárny, a.s. Rudolf Penn. Podnikání má v rodině Rudolfa Penna tradici. Výrobky Moravských kováren jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU, ale i do Brazílie. Orientují se na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla pro automobilový a stavební průmysl, drážní techniku či zemědělské a stavební stroje. O vítězství Rudolfa Penna rozhodla nezávislá porota.

   
 • Hejtman Jiří Běhounek ocenil práci Míly Bradové (25.2.2016)
  Pamětní medaile pro Mílu Bradovou

  Pamětní bronzovou medaili Kraje Vysočina od hejtmana regionu Jiřího Běhounka má ode dneška ve své sbírce dlouholetá předsedkyně odboru Klubu českých turistů Tesla Jihlava a zakládající členka celokrajského sdružení oblasti KČT Vysočina Miluše Bradová. Hejtman ji ocenil při příležitosti jejího životního jubilea – šedesátých narozenin. „Činnost paní Bradové velmi pozitivně ovlivňuje veřejné dění na Vysočině, propaguje nejen historické a kulturní zajímavosti, ale i zdravý životní styl,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek.

   
 • V sídle Kraje Vysočina osmý ročník konference Správná řešení ve správnou dobu (25.2.2016)
  Zahájení konference DYNATECH

  Na dvoudenní konferenci do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se dnes sjeli odborníci diskutující na téma Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací. Záštitu nad akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který společně se svým náměstkem pro oblast financí Vladimírem Novotným konferenci zahájil. „Když jsme před osmi lety s konferencí začínali, kdekdo se divil, že podobnou akci podporujeme. Dnes už je to osmý ročník a vzhledem k plnému sálu věřím, že vás informace související s řízením příspěvkových organizací zajímají a že si rádi předáte zkušenosti z praxe,“ přivítal účastníky konference hejtman Jiří Běhounek.

   
 • Poklad se vrátil na Vysočinu (25.2.2016)
  Poklad z Vysočiny

  V Havlíčkově Brodě je znovu k vidění unikátní poklad v podobě 341 ryzích zlatých a stříbrných mincí ražených na přelomu a v první polovině 17. století. Tento jedinečný poklad si můžou zájemci prohlédnout v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod pouze do této neděle 28. února, a to v rámci poslední zastávky putovní výstavy Poklady Vysočiny. „Mince se vrátily z numismatického oddělení Národního muzea, kde byly podrobeny odborné analýze,“ uvedla Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, která zároveň vyzvala k návštěvě výstavy, protože se jedná o výjimečnou příležitost zhlédnout jeden z největších novodobých nálezů pokladu na Vysočině.

   
 • Lesníci z Kraje Vysočina se vzdělávali na odborném semináři (25.2.2016)
  Lesní pedagogika jako prostředek vzdělávání, výchovy a komunikace

  V sídle Kraje Vysočina se v polovině února uskutečnil seminář pro vlastníky lesů. Odborné setkání bylo součástí potřebného informačního servisu, který majitelé lesních porostů vítají. „Kongresový sál naplněný do posledního místa svědčí o zájmu správců a vlastníků lesa o aktuální dění. Velice rád jsem účastníkům konference sdělil, že Kraj Vysočina od 1. ledna letošního roku ve zvýšené míře podporuje vznik druhově pestřejších lesů, že samospráva kraje má nadále zájem podpořit vlastníky porostů při péči o les,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.

   
 • Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k zajištění letecké záchranné služby (24.2.2016)
  Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

  Jsem velmi znepokojen veřejně šířenými informacemi a diskuzí probíhající v médiích týkající se budoucího zajištění provozování letecké záchranné služby. Vláda ČR dnes nerozhodla, zda tuto službu pro zdravotnické záchranné služby řízené kraji budou od začátku příštího roku provozovat stejně jako dosud soukromé společnosti, jak je tomu v současné době v osmi ze čtrnácti krajů, nebo zda tuto službu začne garantovat stát prostřednictvím např. armády nebo policie.

   
 • Střední umělecko-průmyslová škola v Heleníně spolupracuje se ZUŠ v Jihlavě (24.2.2016)
  Plakát výstava ZUŠ Jihlava a Helenín

  Do 2. března je v Galerii U Zlatého Lva na Masarykově náměstí v Jihlavě k vidění výstava s názvem KLASIKA. Společně ji připravili žáci výtvarného oddělení Základní umělecké školy Jihlava se středoškolskými studenty ateliéru Malba a ilustrace z Helenína. „Jde o výměnu zkušeností, pro žáky ze základní školy určitě také o bližší seznámení se s uměleckými obory na střední škole. Rádi bychom v budoucnu v této spolupráci pokračovali tak, aby se v této galerii setkávali žáci obou škol při společné práci,“ uvedla zástupkyně ředitele pro praktické vyučování Miloslava Svobodová ze střední školy s tím, že organizačně se na výstavě podílí další obor střední průmyslové školy – Arts management, který se stará o propagaci.

   
 • Jihlava hostí jedenáctou konferenci o cestovním ruchu (24.2.2016)
  Zahájení konference cestovní ruch

  Do krajského města se na následující dva dny sjela více než stovka účastníků jedenáctého ročníku Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu, který pořádá příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism a katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava. Záštitu nad akcí převzal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se dnes na půdě vysoké školy v Jihlavě zúčastnil slavnostního zahájení. „S každým ročníkem je konference prestižnější záležitostí, kterou rok od roku navštěvuje více uznávaných kapacit z oblasti cestovního ruchu. Přeji oběma organizátorům, aby se letošní ročník vydařil a všichni mezinárodní i čeští účastníci byli se získanými informacemi spokojení,“ uvedl hejtman Jiří Běhounek a zároveň přivítal zástupce partnerského regionu - Nitranského kraje, kteří se konference také účastní.

   
 • Řemeslo Vysočiny: Nejlepší elektrikáři studují v Třebíči a v Pelhřimově (24.2.2016)
  Předání cen elektrikář

  Každoročně vychází z deseti středních škol Kraje Vysočina desítky kvalifikovaných elektrikářů. Studují tříletý učební obor, který mohou v případě zájmu na vybraných školách dokončit i maturitou. V případě tohoto oboru dlouhodobě platí, že poptávka po této specializaci vysoce převyšuje nabídku. Nejlepší elektrikáři z regionu poměřovali včera své síly v Třebíči – kromě manuální zručnosti, kterou museli prokázat při hotovení konkrétního elektrického zařízení, byly body přidělovány i za teoretické znalosti. „Mezi silnoproudaři si nejlépe vedl Jan Dolák ze Střední průmyslové školy Třebíč, nejlepší slaboproudař je Šimon Kordovský ze SPŠ a SOU Pelhřimov,“ informovala krajská radní pro školství Jana Fialová.

   
 • Domov Háj se připravuje na změnu adresy (24.2.2016)
  Sociální služby

  Na přelomu roku se Domov Háj u Ledče nad Sázavou poskytující sociální služby pro osoby se zdravotním postižením začal připravovat na postupnou transformaci. V praxi se tak už po čtvrté zopakuje osvědčený model integrace klientů ústavu do běžného života. „Do tří až čtyř let by mělo na Havlíčkobrodsku vyrůst dvanáct nových typových domků pro 72 klientů. Samotný projekt bychom rádi financovali z evropských fondů prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Ve finále je pravděpodobné, že stávající objekt Domova je kraj připraven opustit, resp. nabídnout ho městu Ledeč nad Sázavou pro provozování jiných služeb.

   
 • V Pelhřimově slavnostně otevřeli pátý Family Point na Vysočině (23.2.2016)
  Otevření Family Pointu v Pelhřimově

  V prostorách Městského úřadu Pelhřimov na Pražské ulici funguje ode dneška základní Family Point, který bude nově nabízet zázemí pro rodiče s malými dětmi. Jeho otevření dnes odstartovalo přestřižení slavnostní pásky, které bylo v režii dětí z místní mateřské školky. „V současné době fungují Family Pointy už ve všech okresních městech Kraje Vysočina, Pelhřimov se stal posledním střípkem do naší mozaiky. Kraj Vysočina bude službu všech Family Pointů podporovat jako jeden z nástrojů prorodinné politiky kraje. Věříme, že uživatelé budou spokojeni,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

   
 • Kraj zadá zakázku na modernizaci průtahu Olešnou samostatně (23.2.2016)
  Evropské peníze pomohly k rekonstrukci dalších kilometrů silnice z Jihlavy do Pelhřimova

  Kraj Vysočina upustil od záměru společného zadání zakázky na modernizaci další části silnice II/602 v úseku průtahu obce Olešná. Během jara plánuje dodavatele vysoutěžit samostatně bez prací, které má financovat obec. Není to obvyklé. Modernizace silnice včetně opravy chodníků, osvětlení nebo kanalizace se standardně provádí v jedné zakázce z důvodu lepší časové koordinace. „Zastupitelstvo obce Olešné rozhodlo, že opravy majetku obce budou řešeny samostatně, a proto nebudeme zajišťovat společný postup v rámci jedné zakázky,“ informoval dnes na tiskové konferenci Kraje Vysočina hejtman Jiří Běhounek s tím, že dokončení krajské části – tedy oprava komunikace se předpokládá na přelomu října a listopadu 2016.

   
 • Hejtman Jiří Běhounek: Podpoříme projekty krajské hospodářské komory prohlubující spolupráci kraje a firem (23.2.2016)
  Podpis smlouvy KV a HK

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Jaroslav Huňáček dnes podepsali obnovenou a v mnoha směrech konkrétní dohodu o vzájemné spolupráci Kraje a Komory. „Podepsáním smlouvy je ze strany krajské samosprávy otevřen prostor pro financování projektů připravovaných Krajskou hospodářskou komorou. Aktuálně se jedná o zpracování analýzy podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina, od které si slibujeme mimo jiné profesionální zmapování inovačního prostředí, investičního potenciálu firem a také získání konkrétních a ověřených dat o velkém počtu firem regionálního významu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Dosud platná smlouva o spolupráci mezi krajem a hospodářskou komorou byla podepsána v roce 2010.

   
 • Krajský rozpočet opět výrazně podpoří sportovce (23.2.2016)
  Kraj opět podpoří sportovní centra talentované mládeže

  Celkem třináct sportovních středisek, která pracují s mladými talenty – tedy Krajských center talentované mládeže, předložilo žádosti o krajskou finanční podporu koordinace výchovy sportovní mládeže. „Krajská centra atletiky, šachu, fotbalu, házené, lyžování, moderní gymnastiky, ledního hokeje, volejbalu, stolního tenisu, orientačního běhu, plávání, basketbalu a juda si rozdělí přes 4,5 milionu korun,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 79 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2016 > Tiskové zprávy - únor 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 85579

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek