Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2020

 
 
 • Pelhřimovský Family Point se přestěhoval do nových prostor (28.2.2020)
  Pelhřimovský Family Point se přestěhoval do nových prostor

  Za účasti náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavla Fraňka a starosty města Pelhřimov Ladislava Meda byly v pátek 28. 2. slavnostně otevřeny nové prostory pelhřimovského Family Pointu. Kontaktní Family Point v Pelhřimově funguje již od roku 2018, nyní se však přestěhoval do nových a vhodnějších prostor přímo v centru města. „Věřím, že tyto prostory umožní službu Family Point, určenou rodinám s malými dětmi rozšířit a nabídnou rodičům potřebný servis. Určitě se budeme intenzivně věnovat vzdělávání a rozvoji rodičovských kompetencí, důraz budeme klást i na prevenci rozpadu rodin a vztahů a řešení problémů, které mohou rodinný život provázet,“ uvedl k otevření náměstek Franěk.

   
 • Kraj Vysočina = kraj příznivý pro život rodin s dětmi do 15 let (28.2.2020)
  Kraj Vysočina = kraj příznivý pro život rodin s dětmi do 15 let

  K tomu to závěru dospěl nedávno provedený evaluační průzkum, který realizoval Kraj Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika. Průzkum byl realizován na vzorku 800 respondentů v Kraji Vysočina žijících ve společné domácnosti alespoň s jedním dítětem ve věku do 15 let.

   
 • Nemocnice v Novém Městě na Moravě je připravena postarat se o zdraví biatlonových fanoušků (28.2.2020)

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se dnes účastnil v Nemocnici Nového Města na Moravě schůzky klíčových organizátorů a partnerů světového biatlonového pohár. Schůzku iniciovala ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková. Tentokrát nešlo o kontrolu připravenosti technického zázemí a tratí, ale o výměnu informací ve vztahu k bezpečnosti a zdraví potenciálních fanoušků a hostů. S ohledem na předané aktuální informace a příznivou situaci v ČR stále platí, že světový pohár v biatlonu, který se v Kraji Vysočina bude konat 5. - 8. března 2020, bude zabezpečen po všech stránkách včetně zdravotní péče.

   
 • Retro výstava Světa kostiček a stavebnice CHEVA v Počátkách (27.2.2020)
  Počátky

  Až do konce března je pro veřejnost v Galerii nad knihovnou Kulturního zařízení města Počátky přístupná výstava pilotního projektu expozičně - herní výstavy Svět kostiček® s téměř zapomenutým fenoménem – stavebnicí CHEVA®. Hotové originální stavby mohou být inspirací pro malé i dospělé stavitele, kteří mají v rámci expozice možnost postavit si vlastní výtvor. Dětská léta doprovázená hrou s malými kostičkami si v Počátkách připomněl i náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

   
 • Vysočině chybí jeden rok dešťových srážek, klesly hladiny podzemní vody (27.2.2020)

  Prameny řek a zásobárny podzemních vod na Vysočině jsou v nejhorší kondici za poslední sledované roky. „V minulosti jsme nedostatek vody řešili především v povrchových zdrojích, teď se karta obrátila a vrásky na čele nám dělají vysychající prameniště podzemní vody,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Ze statistických sledování vyplývá, že Vysočině chybí 400 – 600 mm ročních srážek, a to od roku 2015. Na tento fakt upozornil v rámci letošního zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Brno Petr Janál.

   
 • Hlasujte pro Počin roku 2019 v krajských anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku (27.2.2020)
  Hlasujte pro Počin roku 2019 v krajských anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

  V průběhu celého března může veřejnost podpořit své favority ve dvou tradičních krajských anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku. Hlasovat do obou anket je možné od 1. března prostřednictvím elektronického formuláře na www.kr-vysocina.cz/pocinroku nebo v anketě Zlatá jeřabina rovněž prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z únorových novin Kraj Vysočina. Slavnostní vyhlášení obou anket se uskuteční 8. června 2020 v Nové Říši.

   
 • Jiřička obecná je ptákem roku 2020 (27.2.2020)
  Jiřička obecná je ptákem roku 2020

  Jiřička obecná byla vyhlášena letošním ptákem roku Českou společností ornitologickou. Udělením titulu jiřičce obecné chtějí ornitologové upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť. V roce 2019 bylo v Jihlavě evidováno celkem 391 hnízdících párů na 78 obsazených budovách. V Havlíčkově Brodě hnízdilo 43 párů jiřiček pouze na 6 budovách.

   
 • Informace Bezpečnostní rady státu k Covid-19 (26.2.2020)

  Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek se 25. února 2020 účastnil mimořádného jednání Bezpečnostní rady státu kvůli aktuální situaci související s Covid-19. S ohledem na současný stav v ČR pouze tlumočí doporučení, aby se čeští občané důsledněji vyvarovali cest do nejvíce rizikových regionů v severní Itálii, Lombardie a Benátska. Obezřetnost při cestách do zahraničí je na místě, občané musí sami zvážit rizika spojená s cestami do konkrétních destinací.

   
 • Zahájení výstavby komunitních domácností pro osoby s postižením v Jihlavě se blíží (26.2.2020)
  USP Počátky

  V Jihlavské městské části Pávov a také v ulici Na Kopci u sídliště Březinova bude v brzké době zahájena výstavba pobytových a ambulantních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. „Rada kraje schválila výběr dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, po uzavření smluv dojde k předání stavenišť. Výstavba bude dokončena v polovině příštího roku a bude z významné části pokryta z evropských dotací,“ přibližuje další postup náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

   
 • Analýza návštěvnosti Kraje Vysočina (26.2.2020)

  Za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v našem regionu byla zpracována Analýzu návštěvnosti Kraje Vysočina. Ta byla zpracována na základě tzv. geolokačních dat mobilního operátora, tato moderní metoda umožňuje anonymně monitorovat pohyb osob na vybraném území s určitou mírou přesnosti, délku stráveného času v něm a místo odkud návštěvník přijel. Analýza byla zpracována za období květen 2018 až říjen 2019 za 4 územní celky. Hodnocena byla návštěvnost za území Kraje Vysočina jako celku a dále samostatně za 3 města UNESCO – Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Ve srovnání s oficiálními statistikami ČSÚ o cestovním ruchu, které poskytují pouze data o přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních, nabízí tato analýza mnohem komplexnější pohled na návštěvnost v daném území a čísla o počtu přijíždějících jsou mnohem vyšší.

   
 • Martina Koumarová z havlíčkobrodské hotelovky má bronzovou medaili ze světové kuchařské olympiády (26.2.2020)

  Martina Koumarová, žákyně druhého ročníku oboru Cukrář na Obchodní akademii a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě, je nadšenou účastnicí carvingových soutěží a držitelkou řady prestižních cen. V polovině února poprvé prezentovala svoji práci na světové kuchařské olympiádě IKA Culinary Olympies 2020 ve Stuttgartu. Se svojí kompozicí na téma „Trees of Life“ v kategorii K1 – Individuální klasický carving z ovoce a zeleniny získala v silné mezinárodní konkurenci skvělou bronzovou medaili.

   
 • Kraj Vysočina pokračuje ve vyplácení motivačních stipendií v učebních oborech. Celkově vyplatil už přes 20 milionů korun (25.2.2020)
  Kraj Vysočina pokračuje ve vyplácení motivačních stipendií v učebních oborech. Celkově vyplatil už přes 20 milionů korun

  Už desátým rokem vyplácí Kraj Vysočina motivační stipendia žákům ve vybraných učebních oborech. Od roku 2013 je navíc podpora vyplácena kontinuálně po celé tři roky studia. Ke konci loňského roku činila celková částka vyplacené finanční podpory ve vybraných učebních oborech už 22 962 500 Kč. Za první pololetí stávajícího školního roku požádalo na Vysočině o motivační stipendium 1 142 žáků, přičemž na podporu v celkové částce 1 331 500 korun nakonec dosáhlo 385 z nich.

   
 • Nová krajská publikace představuje významné výrobní společnosti na Vysočině (25.2.2020)
  Nová krajská publikace představuje významné výrobní společnosti na Vysočině

  Dvojjazyčnou publikaci, kde se prezentují nejvýznamnější firmy z oblasti zpracovatelského průmyslu, vydává v těchto dnech Kraj Vysočina. Na vzniku publikace se významnou měrou podílela také Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, která zprostředkovala kontakt s firmami a zajistila prvotní sběr dat. „Publikace má sloužit především k prezentaci podnikatelského prostředí v kraji při zahraničních misích nebo přijímání zahraničních návštěv. Její obsah však může být nápomocný také žákům a jejich rodičům při rozhodování o budoucím profesním zaměření a výběru konkrétního oboru studia,“ uvádí Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

   
 • Už jen týden mají deváťáci na podání přihlášek ke studiu na středních školách (24.2.2020)
  školství

  V letošním školním roce vychází na Vysočině z devátých tříd 4 373 žáků. Každý z nich má možnost podat si až dvě přihlášky ke středoškolskému studiu a musí to stihnout do 2. března 2020. „Počet nabízených míst ke studiu na krajem zřizovaných školách je každoročně o cca 35 % vyšší než je počet zájemců. Je tedy jisté, že každé dítě se na střední školu nebo učiliště dostane. V případě maturitních oborů však musí žáci úspěšně složit přijímací zkoušku. Z našich statistik je zřejmé, že největší zájem je dlouhodobě o studium na gymnáziích,“ informovala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

   
 • Ve školních dílnách ve Světlé nad Sázavou postaví studenti další Tatru (24.2.2020)
  Tatra

  Už jen hodiny dělí žáky České zemědělské akademie od startu stavby další Tatry. Díly už jsou složené v dílnách školy ve Světlé nad Sázavou a vybraná skupina deseti žáků čeká na pokyn k jejich vybalení. Tři desítky beden dorazily ve dvou plně naložených kamionech z kopřivnické Tatry už v minulém týdnu. „Tatra loni postavená studenty v Třebíči už slouží krajským silničářům. Další složený kus bychom rádi věnovali silničářům na Pelhřimovsku,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová s tím, že podle prvních informací z dílen je předpoklad, že náklaďák bude složen řádově do několika týdnů.

   
 • Dopravu na stavbě obchvatu Velkého Beranova začaly řídit inteligentní semafory (21.2.2020)
  semafor

  Dopravu v průjezdu stavbou obchvatu Velkého Beranova na silnici II/602 nově řídí inteligentní semafory. „Změna v řízení dopravy má pozitivně minimalizovat dopady prací na dopravu ve velice frekventovaném úseku. Fakt, že omezení je naplánováno až do konce října chceme kompenzovat nějakou výhodou,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Podle jeho informací je systém ode dneška ve zkušebním provozu a ze strany řidičů jsou na něj zatím pozitivní ohlasy.

   
 • Krásných 101 let paní Anny Tomkové. Ráda přijímá návštěvy u šálku melty (21.2.2020)
  Anna Tomková

  Ve svých 101 letech se paní Anna Tomková z Jihlavy těší ze tří vnoučat a čtyř pravnoučat, z nichž nejmladší je 1,5 roku. Životní jubileum oslaví paní Anna 22. 2. „Nejraději mám meltu, je přírodní a piju ji celý život. Nejraději si ji dávám když přijdou kamarádky. Dnes už špatně slyším a hůře se pohybuji, ale to mi nebrání být v kontaktu s okolním světem,“ říká paní Anna a probírá se rodinnými fotografiemi, na nichž jí fotograf zachytil v 19 letech. Ke 101 narozeninám paní Anně Tomkové gratuloval za Kraj Vysočina náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

   
 • Soutěž Lego Robot mladých konstruktérů vyhrál Jakub a Vojta s originálním autonomním vozem využívajícím vlastní dron (20.2.2020)
  Lego Robot

  Druhý ročník soutěžní přehlídky Lego Robot pořádané Krajem Vysočina ve spolupráci se společností Bosch Diesel Jihlava vyhrály týmy ZŠ Otokara Březina Jihlava. „V open kategorii porotě doslova vyrazila dech do detailu postavená maketa koncertní stage skupiny Kabát s početným publikem, toaletami, grilem, stánkem s nápoji, ale především s propracovanými světelnými rampami, imitací ohňostroje, pohyblivými členy skupiny a profesionálně nazvučenou produkcí. Tenhle nápad obdivovali i soupeři a padla i nabídka na odkup modelu,“ s úsměvem komentovala práci soutěžících Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Zájem o účast v soutěži Lego Robot se oproti loňskému roku zdvojnásobil.

   
 • Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy (20.2.2020)
  Porosty zničené kůrovcem je třeba nahradit smíšenými lesy

  V úterý 18. února se v Kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství, zejména obnovu kalamitou poničených lesů, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Účastníky přivítal krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský, který ocenil práci lesníků, vyzdvihl jejích nasazení při zpracování kůrovcové kalamity a ujistil, že kraj je připraven i nadále finančně podporovat vznik druhově pestrých lesů. Pro letošní rok je v dotačním programu Fondu Vysočiny Hospodaření v lesích 2020 vyčleněno minimálně 30 milionů korun.

   
 • Znalostní cesta studentů na Tchaj-wan a česká stopa v podobě 3D tiskáren (20.2.2020)
  Znalostní cesta studentů na Tchaj-wan a česká stopa v podobě 3D tiskáren

  Už počtvrté vyslal Kraj Vysočina osmičlennou skupinu studentů a jednoho učitele ze čtyř krajských středních technických škol na znalostní cestu na Tchaj-wan. Desetidenní program připravený ve spolupráci s partnerským Institutem pro informační průmysl důsledně v angličtině zahrnoval nejen prohlídky škol a jejich moderního vybavení, ale i návštěvu specializovaných institucí a veletrhů zaměřených na HiTech, automatizaci v průmyslu, robotické technologie, autonomní řízení, programování a budoucnost IT. Své postřehy ze znalostní cesty absolvované loni v prosinci nyní studenti prezentovali před členy Rady Kraje Vysočina, ale i před nejvyšším představitelem Tchaj-wanu v ČR, vedoucím Tchajpejské ekonomické a kulturní kanceláře, panem Liang-Ruey Ke.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 59 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2020 > Tiskové zprávy - únor 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 39826

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek