Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2021

 
 
 • K očkování se na Vysočině během prvního dne zaregistrovalo téměř šest tisíc učitelů (28.2.2021)

  Během prvního dne přednostní registrace k očkování se na Vysočině do centrálního registračního systému přihlásilo 5749 pedagogů a dalších zaměstnanců škol a školských zařízení. Informaci poskytl dnes v ranních hodinách radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Prostřednictvím unikátního kódu, který přidělovali v minulých dnech ředitelé škol, se prozatím registrují vybraní učitelé především ve věku 55+ nebo učitelé a další pracovníci zajišťující provoz určených škol.

   
 • Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021 (27.2.2021)

  Mezi krizová opatření přijatá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1. března do 21. března 2021. Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do zaměstnání a další případy opuštění bydliště.

   
 • Školy mohou nyní volně využít k výuce téměř 2 800 metodik z projektu Učíme se ze života pro život (26.2.2021)
  Školy mohou nyní zdarma využít k výuce téměř 2 800 metodik z projektu Učíme se ze života pro život

  Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to zajišťovaly aktivity projektu s názvem Učíme se ze života pro život. Projekt nedávno skončil a výstupy z něj využije navazující projekt Učíme se ze života pro život 2. Hlavním cílem navazujícího projektu je zvýšení kvality vzdělávání, zejména v návaznosti na metody práce a materiální podmínky ve vzdělávání. Školám jsou v projektu nabízeny jednoduché metodické nástroje pro tzv. aktivizaci výuky, kdy se počítá s aktivním zapojením žáka, učitele, to vše s využitím zajímavých pomůcek. Metodiky jsou volně ke stažení na www.ikapvysocina.cz.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: Na Vysočině začnou v březnu fungovat další očkovací místa (25.2.2021)
   
 • Hasiči budou pomáhat v Nemocnici Pelhřimov (24.2.2021)

  Pět příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina (HZS KV) Územního odboru Pelhřimov bude od zítřka pomáhat v pelhřimovské nemocnici. Od pondělí 1. března se pak ve 12hodinových směnách bude na odděleních střídat dalších sedm hasičů ze stanic Pelhřimov, Humpolec, Pacov a Kamenice nad Lipou.

   
 • Vyhlašujeme soutěž ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA (23.2.2021)

  Stejně jako v roce minulém byla i letos zrušena celostátní soutěž Vesnice roku, která každoročně povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozorňuje širokou veřejnost na význam venkova. I v této nelehké době však realizují obce řadu činností na podporu kvality života místních obyvatel. Proto se krajský Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místních samospráv ve spolupráci s Krajem Vysočina dohodly, že jako náhrada bude 1. března 2021 vyhlášena soutěž s názvem ROK ŽIVOTA V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Cílem této soutěže je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života.

   
 • Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina 2020–2024 (23.2.2021)

  Rada Kraje Vysočina dnes schválila své Programové prohlášení pro období 2020–2024. Dokument, o který se bude v dalších letech krajská devítičlenná rada opírat, je tvořen třemi pilíři zohledňující kvalitu života obyvatel, udržitelný rozvoj a prosperitu regionu. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka je programové prohlášení průnikem programových priorit jednotlivých politických stran a je připraveno se znalostí strategických dokumentů Kraje Vysočina.

   
 • Kdo je připraven, není překvapen. A platí to i při výsadbě stromů (23.2.2021)

  Podle národní Zprávy o životním prostředí za rok 2019 bylo v lesích v tomto roce poprvé v historii vysazeno více listnáčů než jehličnanů, a to v poměru 14,7 tisíce ha ke 14 tisícům ha. V roce 2019 jehličnany představovaly celkově 71 % plochy lesa, přestože dle doporučené skladby by jejich podíl měl být pouze 64,4 %. Kůrovcová kalamita bohužel neskončí ani rokem 2021, pouze se mírně utlumila s ohledem na podmínky počasí. Objem nahodilé těžby v nestátních lesích za rok 2020 odhaduje Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR ve výši 14,6 miliónu kubíků dřeva. Podle odhadu CZECH FOREST think tank bylo v roce 2020 kůrovcem napadeno dalších 35 až 40 milionů kubíků dříví a škody dosáhly 44 miliard korun.

   
 • Registrace do květnové výzvy Do práce na kole 2021 už běží, připojte se a vyhrajete několikrát (23.2.2021)
  Registrace do květnové výzvy Do práce na kole 2021 už běží, připojte se a vyhrajete několikrát

  Soutěžní měsíc květen a 11. ročník výzvy Do práce na kole jsou sice ještě daleko, ale už teď otevřel pořádající spolek AutoMat registrace účastníků. Přichází také s každoročně novým vizuálem tentokrát od Toy_Box, letos i s vlastní appkou a také možností soutěžit, i když „trčíte“ doma. Bezmotorová doprava dostává v době pandemie nový smysl a firmy mohou akci využít jako bezpečný teambuilding. „Soutěž hodnotí především pravidelnost bezmotorového pohybu a je jedno, jestli preferujete cestou do práce kolo, nedáte dopustit na koloběžku, chodíte radši pěšky nebo volíte cestu poklusem. Na vylosované 2–5členné týmy pak čeká řada velmi příjemných cen. Výkonnostní kategorie se sice oceňuje jen symbolicky, ale žebříčky překonaných kilometrů jsou oblíbeným nástrojem přátelského zápolení,“ popisuje krajský radní pro cestovní ruch Roman Fabeš a připomíná, že zaměstnavatelé mohou soutěžit také o titul Cyklozaměstnavatel roku.

   
 • Jednání krizového štábu Kraje Vysočina: Připravuje se testování žáků, do nemocnic je opět poptávána asistence Armády (18.2.2021)
   
 • Kraje chtějí jednat s MPSV o navýšení dotace ze státního rozpočtu o více než 3 miliardy korun (18.2.2021)
  Kraje chtějí jednat s MPSV o navýšení dotace ze státního rozpočtu o více než 3 miliardy korun

  Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek byl jmenován, aby zastupoval Radu Asociace krajů ČR jako předseda komise pro sociální věci. Ve středu 17. února 2021 se uskutečnilo první zasedání této komise a nejdůležitějším bodem jednání krajských reprezentantů pro sociální oblast bylo financování sociálních služeb.

   
 • Kam s ním? Předcházejme odpadům a třiďme správně! (18.2.2021)
  Kam s ním? Předcházejme odpadům a třiďme správně!

  Rada Kraje Vysočina rozhodla o pokračování spolupráce s kolektivními systémy z oblasti zpětného odběru elektrospotřebičů, baterií i zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Spolupráce je zaměřena na vzdělávací a osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost a na vybavení sběrných míst nádobami. Za období 2004–2020 bylo v rámci spolupráce investováno v Kraji Vysočina do předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných odpadů přes 100 milionů korun.

   
 • Vysočina má první velké očkovací centrum mimo nemocnici. Je v pelhřimovském kulturním domě (17.2.2021)
  očkování

  Kapacitní očkovací centrum, které je určeno prozatím pro očkování registrovaných seniorů, lékařů a zdravotníků, začalo 17. února 2021 fungovat v Kulturním domě v Pelhřimově. Jeho budoucí kapacita je nastavena na cca 500 osob denně, nyní je však limitována malým množstvím dostupných očkovacích látek. Dalším místem na Vysočině, kde bude možné ve velkém očkovat bude Jihlava. Otevření centra v průmyslové zóně Hruškové Dvory je podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného směřováno na 15. března 2021.

   
 • Kraj Vysočina je připraven vyčerpat na opravy silnic téměř 330 milionů korun ze SFDI (17.2.2021)
  Silnice

  Schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok znamená pro kraje potvrzené čtyři miliardy korun na opravy silnic II. a III. tříd. Mezi jednotlivé kraje bude částka rozdělena poměrně podle celkového počtu kilometrů silnic v jejich vlastnictví. Vysočina bude mít k dispozici 329,751 milionu korun. „Ve srovnání s předchozími roky nám byly peníze ze SFDI přiznány rekordně brzy. Je to dáno tím, že poprvé jsou peníze na opravy krajských silnic přímo součástí rozpočtu fondu a nebudou schvalovány ad hoc. Tím pádem nemusíme čekat na rozhodnutí do druhé poloviny roku a ani předfinancovávat připravené stavební akce z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a doplnil, že stavební akce budou opět realizovány prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. V loňském roce obdržel Kraj Vysočina ze SFDI částku 349,315 milionu korun.

   
 • Vysočina požádá o vyhlášení nouzového stavu. Pouze na dva týdny a za jasných podmínek (14.2.2021)

  „Za jasně stanovených podmínek, mezi které patří mimo jiné řízený návrat dětí do škol od 1. března, který považuji za zcela zásadní, dále přijetí podmínek pro pravidelné samotestování zaměstnanců firem, které chápu jako zcela nutné pro zlepšení celé pandemické situace, postupné otevření obchodů za jasně daných podmínek nebo např. umožnění volnočasového sportování a kultury při maximálním zachování epidemiologických pravidel požádal dnes po poledni Kraj Vysočina vládu České republiky o vyhlášení nouzového stavu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Po víkendovém intenzivním jednání o podmínkách nouzového stavu požádají vládu o jeho vyhlášení všichni krajští hejtmani s tím, že vláda však nadále nese plnou zodpovědnost za řešení pandemické krize.

   
 • O čem se vedou celý víkend jednání hejtmanů s vládou? (14.2.2021)

  Vypadá to, že jsme se jako hejtmani ocitli v pozici odpovědných osob za to, zda bude či nebude v České republice i nadále platit nouzový stav. Důvodem je, že vláda nenašla většinovou podporu poslanců, kteří se způsobem, jak bylo do této chvíle s nouzovým stavem nakládáno, nebyli dlouhodobě spokojeni. Hejtmani přitom mají právo o vyhlášení nouzového stavu požádat, pokud to pro řízení krajů považují za nezbytné. Rozhodně však nejsou těmi, kteří mají řídit pandemii v naší zemi. Je to obdobné, jako požadovat po zdravotnickém záchranáři, aby operoval zraněného, protože jinak může zemřít.

   
 • Vítězslav Schrek: Vláda této země chce po hejtmanech, aby rozhodli o tom, zda bude platit nouzový stav (12.2.2021)

  Nouzový stav v neděli 14. února 2021 v noci skončí. Dnešní společné jednání hejtmanů s členy vlády České republiky zatím neskončilo jednoznačnou dohodou hejtmanů. Ti se neshodli, zda o nouzový stav vládu požádat či nikoli. „Současnou situaci a neustupující pandemii nepovažuji za zvládnutelnou běžnými dostupnými prostředky na úrovni jednotlivých krajů. Nouzový stav vnímám jako legislativní rámec a jako právní oporu pro fungování krajů během pandemie. Nouzový stav totiž nepodmiňuje uzavření škol, restaurací a dalších oblastí života, které jsou ze strany občanů a podnikatelů vnímány jako problematické. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes sdělil, že řada opatření bude trvat i v případě, že nouzový stav skončí,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Provoz krajského úřadu po skončení nouzového stavu (12.2.2021)
  Provoz krajského úřadu po skončení nouzového stavu

  Krajský úřad Kraje Vysočina zůstane v době epidemie koronaviru úřadem pootevřeným, a to prozatím bez ohledu na skončení nouzového stavu. „ Veřejnost rádi plnohodnotně odbavíme v době oficiálně stanovených úředních dnů a hodin, tedy každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin. Mimo tyto stanovené úřední hodiny, tedy v ostatních pracovních dnech, budou klienti obsluhováni přiměřeně aktuální situaci, dle personálních a kapacitních možností úřadu a s ohledem na podmínky vyplývající z obecných i vnitřních protiepidemických opatření. Klienty žádáme, aby se snažili preferovat bezkontaktní formy komunikace, tedy písemná podání v elektronické formě, listinné formě, telefonická sdělení,“ informoval Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina.

   
 • Bezpečnostní rada kraje doporučila hejtmanovi požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu (12.2.2021)

  Hejtman Kraje Vysočina dnes mimořádně svolal Bezpečnostní radu Kraje Vysočina. Hlavním bodem k jednání bylo projednání dalšího postupu orgánů kraje po ukončení stávajícího nouzového stavu. Nouzový stav skončí v neděli 14. února 2021.

   
 • Návštěvnost Vysočiny se meziročně propadla o 36 procent (12.2.2021)
  Návštěvnost Vysočiny se meziročně propadla o 36 procent

  V hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině se během roku 2020 ubytovalo o 36 % hostů méně než v roce 2019. Ve srovnání s čísly z ostatních krajů to není tak zlý výsledek. V celé ČR se návštěvnost propadla o 51 %. Český statistický úřad za rok 2020 evidoval v hromadných ubytovacích zařízeních na Vysočině 389 409 hostů, kteří v nich strávili v průměru 2,7 nocí. Doba pobytu tak byla loni delší než v předchozích letech, kdy se průměrně držela na 2,4 noci.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 39 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - únor 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 19365

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek