Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - únor 2022

 
 
 • Autismus není tabu (28.2.2022)

  Pod názvem Autismus není tabu probíhají již třetím týdnem webináře nejen pro pečující a odbornou společnost, které jsou realizovány v rámci projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992. Protože je o tyto webináře enormní zájem a na každou přednášku se připojuje více než 80 posluchačů, docházelo k drobným technickým potížím. Abychom se jim vyhnuli, změnili jsme způsob připojení, který zájemci najdou v nově aktualizovaných pozvánkách.

   
 • Souhrnné informace Kraje Vysočina k pomoci Ukrajině (28.2.2022)
  Souhrnné informace Kraje Vysočina k pomoci Ukrajině

  Kraje byly v pátek ministrem vnitra Vítem Rakušanem a generálním ředitelem HZS Vladimírem Vlčkem požádány především o součinnost formou zapojení se do tzv. systémové pomoci, která bude koordinována centrálně Ústředním krizovým štábem. Více informací v následujícím textu.

   
 • Hejtman Vítězslav Schrek: Zakarpatí specifikovalo potřebu pomoci, důležité je teď nastavení řízení a koordinace (25.2.2022)
  Hejtman Vítězslav Schrek: Zakarpatí specifikovalo potřebu pomoci, důležité je teď nastavení řízení a koordinace

  Předseda oblastní rady Zakarpatské oblasti Ukrajiny Volodymyr Čubirko dnes adresoval k rukám hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka oficiální dopis, ve kterém jsou popsány konkrétní formy pomoci, kterou nyní Zakarpatí potřebuje. „Ačkoli není náš partnerský region zatím zasažen přímými vojenskými útoky, připravuje se na velkou migrační vlnu obyvatel z východní Ukrajiny. S tím souvisí i vyšší poptávka po zdravotnickém materiálu a hygienických prostředcích. Dále budou potřeba například elektrické generátory, spacáky nebo stany. Samostatnou kapitolou jsou pak trvanlivé potraviny v případě nárazové migrační vlny nebo problémů s distribucí potravin v rámci Ukrajiny,“ vyjmenovává hejtman kraje Vítězslav Schrek.

   
 • Soutěž Vesnice roku 2022 odstartovala (25.2.2022)
  Soutěž Vesnice roku 2022 odstartovala

  Ve čtvrtek 24. 2. 2022 byl zahájen 26. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Po dvouleté pauze, kdy soutěž Vesnice roku nemohla probíhat z důvodu pandemie Covid-19, budou mít obce znovu možnost prezentovat výsledky své práce při zajišťování dostupnosti služeb a co možná nejvyšší kvality života svých obyvatel. Kromě zviditelnění v rámci našeho kraje a potažmo i celé republiky a možnosti předvést úspěchy obce ve všech oblastech jejího života a získat zpětnou vazbu jak od svých občanů tak i porovnáním s jinými obcemi, mohou soutěžící obce získat i zajímavé finanční prostředky pro své rozvojové projekty a odlehčit tak svému rozpočtu.

   
 • Odborný seminář „Hospodaření v lesích 2022“ - ONLINE (25.2.2022)
  Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo
   
 • Také v letošním roce do krajských muzeí a galerií výhodněji na Společnou vstupenku (24.2.2022)
  Také v letošním roce do krajských muzeí a galerií výhodněji na Společnou vstupenku

  Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží umožnit přístup široké veřejnosti do krajských sbírkotvorných organizací za zvýhodněnou cenu v podobě Společné vstupenky. „Tato speciální vstupenka umožňuje jejímu držiteli za velmi výhodnou cenu navštěvovat krajská muzea i galerie a opakovaně se do nich vracet,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

   
 • Krizový štáb Kraje Vysočina: Končí informační linka ke COVID-19, hasiči stále pomáhají ve Velkém Meziříčí (24.2.2022)
   
 • Končí krajská informační linka ke COVID-19. Odbavila 230 tisíc hovorů (24.2.2022)
  telefonát

  Kraj Vysočina 28. února 2022 upraví provoz vlastní informační COVID linky. „Našich 38 operátorů téměř dva roky pomáhalo veřejnosti s dotazy k pandemii COVID-19, zprostředkovávalo registrace a objednávání na očkování i testování proti COVID, podávalo vysvětlení k aktuálním epidemiologickým opatřením nejen na území ČR. Operátoři pod hlavičkou Kraje Vysočina a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina vyřídili 230 tisíc hovorů a odpověděli na desetitisíce e-mailů. Kromě veřejnosti byl náš informační tým pravou rukou odběrových míst, laboratoří i praktických lékařů, pro které zajišťoval technickou a konzultační podporu vlastních informačních systémům, které v rámci regionu umožňují objednávání na testování, rozesílání SMS s jeho výsledky, a vydávání potvrzení o výsledku vyšetření,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Vysočina byla jediným krajem, který linku provozoval takto kontinuálně v rekordně dlouhém čase.

   
 • Vysočina změní zacílení stávající pomoci pro partnerský region Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Soustředit se teď bude na humanitární pomoc (24.2.2022)
  Vysočina změní zacílení stávající pomoci pro partnerský region Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Soustředit se teď bude na humanitární pomoc

  Dnes ráno byla z hodiny na hodinu zrušena týdny plánovaná zahraniční služební cesta zástupců Kraje Vysočina do partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Během čtyř dnů měly být v konkrétních oblastech vytipovány společné investiční projekty, které měla Vysočina v rámci svého partnerství s Ukrajinou spolufinancovat prostřednictvím fondu ViZa. „Situaci sledujeme, jsme ve stálém kontaktu s našimi partnery na Zakarpatí. V následujících dnech bude upřesněna forma pomoci s tím, že budeme respektovat potřeby zahraničního partnera. Očekáváme, že těžiště pomoci bude směřovat do humanitární pomoci, péče o uprchlíky z nejvíce ohrožených oblastí,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

   
 • Krajská konference Enersol 2022 (24.2.2022)
  Krajská konference Enersol 2022

  Před jarními prázdninami se v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina uskutečnila krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2022. Pod záštitou a za účasti hejtmana kraje Vítězslava Schreka, radního pro oblast školství Jana Břížďaly, předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, vedoucího odboru školství Ondřeje Králíka a dalších hostů sledovalo více jak 70 účastníků 14 soutěžních prací všech tří soutěžních kategorií.

   
 • Charita Česká repulbika vyhlásila veřejnou sbírku pro Ukrajinu (24.2.2022)

  V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc.

   
 • Rada Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu podporují mírové řešení situace na Ukrajině (23.2.2022)
  Rada Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu podporují mírové řešení situace na Ukrajině

  Rada Kraje Vysočina a vedení krajského úřadu považují současný postup Ruska vůči Ukrajině za nepřijatelný. Jednoznačně uznáváme hranice evropských států a snahy jakkoliv je měnit či jinak nerespektovat ze strany jiného státu považujeme za porušování mezinárodního práva i základních principů soužití. Stejně tak vnímáme jako nezpochybnitelné právo každého státu, tedy i Ukrajiny zvolit si svobodně svoji vlastní cestu, zahraničněpolitickou orientaci i partnery pro její naplňování.

   
 • Středoškoláci v kraji oceňují odbornou úroveň výuky, ale přijde jim málo inspirativní. Výběr střední školy ovlivňuje dojezdová vzdálenost i zájem o obor (22.2.2022)

  Pro žáky 9. tříd je při výběru střední školy důležitá hlavně dojezdová vzdálenost a zájem o obor, naopak zanedbatelný vliv na volbu školy má úspěšnost absolventů nebo její prostorové zázemí. Dojezdová vzdálenost je hlavní motivací k výběru školy také pro učitele, stejně jako dobré jméno školy. To jsou jen některé ze závěrů rozsáhlého dotazníkového šetření, které Kraj Vysočina realizoval na středních školách v regionu na konci ledna letošního roku. „Zvolili jsme formu elektronického dotazníku, který byl po předchozím souhlasu rozeslán na kontaktní e-mailové adresy žáků a učitelů. Do dotazníkového šetření se nakonec kromě tří soukromých škol rozhodly zapojit všechny ostatní organizace nabízející střední vzdělání na Vysočině,“ sdělil radní kraje pro oblast školství Jan Břížďala.

   
 • Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy za rok 2021 (21.2.2022)
  Měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy za rok 2021

  Měření kvality ovzduší je v průmyslové zóně města Jihlavy prováděno od roku 2010, a to na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. Měřící stanice je umístěna v areálu společnosti Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic), s. r. o., která od začátku projekt podporuje poskytnutím vhodného místa pro stanici i elektrické přípojky pro provoz měřících přístrojů. Na místě probíhá měření prašného aerosolu rozděleného na velikostní frakce (prachové částice velikosti PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (vyjádřených jako NO, NO2 a NOx).

   
 • Jak postupovat od 19. 2. 2022 v souvislosti s onemocněním Covid-19 (19.2.2022)

  Od soboty 19. února se mění podmínky nařizování izolací a karantén v souvislosti s onemocněním Covid-19. Podle jakých nových pravidel má tedy veřejnost postupovat?

   
 • Vysočina v pohybu: Lidé budou moci sportovat zdarma, kraj uhradí nájmy sportovišť (18.2.2022)
  Vysočina v pohybu - plavání

  Rozsahem největší sportovní akci ve své dvacetileté historii chystá Kraj Vysočina na týden od 25. 4. do 1. 5. 2022. V tomto termínu uhradí nájem všem vnitřním sportovištím, která nabídnou volné kapacity a umožní veřejnosti rekreačně sportovat. Provozovatelé nebo majitelé vnitřních sportovišť však o sobě musí dát vědět a vyplněním jednoduchého formuláře na stránkách www.vysocinavpohybu.cz avizovat svůj zájem zapojit se do této osvětové sportovní akce. Nezávazná registrace sportovišť je otevřena až do 15. března 2022.

   
 • V Domově pro seniory Velké Meziříčí musí pomoci s péčí o klienty hasiči (18.2.2022)
  V Domově pro seniory Velké Meziříčí musí pomoci s péčí o klienty hasiči

  Provoz Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí budou až do 28. února v pravidelných dvanáctihodinových směnách pomáhat zajišťovat profesionální hasiči. „Důvodem pro vyžádání mimořádné pomoci integrovaného záchranného systému byla vysoká absence kmenových zaměstnanců – většinou pozitivně testovaných, v karanténách nebo pečujících o nemocné děti. S tím souvisí potřeba pomoci se zajištěním základního chodu domova,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a doplnil, že Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina vysílá do domova každý den sedm hasičů, pět z nich bude k dispozici v denní a dva v noční směně.

   
 • Silný vítr dopoledne strhl střechu Muzea Vysočiny Jihlava (17.2.2022)
  střecha

  Zhruba v 9 hodin ráno strhl prudký poryv větru střechu z jednoho z objektů krajského Muzea Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě. Plechová střecha dopadla na prázdné parkoviště před objektem, v době události nebyla v blízkosti objektu žádná osoba, nikdo nebyl zraněn. „Škodu kolegové z majetkového odboru odhadují na 2-3 milióny korun, její výše bude upřesněna v následujících dnech. Dobrou zprávou je, že všichni zaměstnanci muzea jsou v pořádku, nikdo nebyl zraněn, nedošlo ke škodám na cizím majetku a nebyly poškozeny muzejní sbírky,“ uvedl na místě hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Kvůli padajícímu kamení musí být uzavřena část silnice III/01830 v Ledči nad Sázavou (17.2.2022)
  skála

  Dnes ráno byla z důvodu hrozícího nebezpečí sesuvu skalních bloků a padajícího kamení uzavřena v plné šíři krajská silnice III/01830 vedoucí ke společnosti Kovofiniš v Ledči nad Sázavou. Podle geologického posudku vykazuje celý skalní masiv na pozemcích města nejvyšší riziko nestability, kdykoli může dojít ke zřícení větších skalních bloků a převisů. Doprava bude prozatím vedena po označené objízdné trase. Doba uzavírky není známa. Bude se odvíjet od náročnosti sanace svahu, kterou budou řešit vlastníci pozemků - město Ledeč nad Sázavou a Kraj Vysočina.

   
 • Dotační tituly na obnovu lesních porostů a výsadbu stromů mimo les (16.2.2022)
  Dotační tituly na obnovu lesních porostů a výsadbu stromů mimo les

  Vlastníci a nájemci lesa mohou od 3. 2. 2022 podávat ohlášení na nový dotační titul, který se nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T, podrobné podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 50 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - únor 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 9496

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek