Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - září 2009

 
 
 • Letošní soutěž Domov plný života ovládla Vysočina (30.9.2009)
  Domov plný života

  Soutěž domovů pro seniory ve volnočasových aktivitách seniorů v rámci rozvoje jejich aktivity s názvem Domov plný života má v letošním ročníku dva vítěze: Domov pro seniory Třebíč – Manželů Curieových a Domov důchodců Proseč – Obořiště. Práce klientů těchto krajských zařízení obstály před celostátní porotou a senioři z Vysočiny potvrdili svůj aktivní přístup k životu a především smysluplné využití volného času.

   
 • Vyhlášeno třetí kolo příjmu žádosti na realizaci Standardu ICT vybaveni organizací zřizovaných krajem Vysočina! (30.9.2009)

  Dne 10. března 2009 byly schváleny Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina (č. 06/09). Tyto Zásady jsou ke stažení na webových stránkách kraje Vysočina v sekci „Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana“, odrážka „Zásady“. Žadatelem o dotaci a současně příjemcem dotace může být pouze příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina. Kraj bude poskytovat finanční prostředky na rozvoj ICT (informační a komunikační technologie) těm organizacím, které splní podmínky stanovené těmito Zásadami. Přijatelné náklady zahrnují hardwarové a softwarové vybavení směřující k naplnění zmíněného ICT Standardu.

   
 • Krčál : Drogy každoročně zničí miliony životů (30.9.2009)
  Ilustrační foto

  Drogy každoročně zničí miliony životů. Nejvíce zneklidňujícím aspektem tohoto problému je škoda, kterou zneužívání drog způsobuje mezi mladší mládeží – a hrozba, kterou tato skutečnost představuje pro budoucnost každé země. Jedním z terapeutických zařízení v rámci našeho kraje je komunita v Sejřku. Zařízení jež v těchto dnech oslavilo deset let trvání provozuje Kolpingovo dílo. Mezi vychovatele a terapeuty zavítal také radní pro sociální oblast a protidrogovou prevenci Petr Krčál. Ten se zajímal o výsledné efekty takového zařízení a o následky, které zanechá užívání drog na mladých lidech.

   
 • Smyslem týdnů je upozornit na problematiku duševního postižení (30.9.2009)

  V otázkách duševního zdraví před námi stojí dvě otázky: Za jakých předpokladů lze v oblasti psychologie mluvit o nemoci? A jaké vztahy lze s určitostí stanovit mezi případy psychopatologie a případy patologie organické? Smyslem Týdnů pro duševní zdraví je co nejvíce informovat širokou veřejnost o problematice duševně nemocných, a o mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění. Letošní Týdny pro duševní zdraví proběhly v jednotlivých regionech pod záštitou radního kraje Vysočina pro sociální věci Petra Krčála.

   
 • Budoucí krajský rozpočet bude úsporný (29.9.2009)
  peníze, ilustrační foto

  Druhá polovina roku je v případě krajů ve znamení příprav rozpočtů na další rok. Podle slov náměstka hejtmana pro oblast financí Vladimíra Novotného bude budoucí krajský rozpočet velice úsporný. Šetřit se bude na všech kapitolách, bez změn zůstane krajské splufinancování evropských projektů.

   
 • Dolnorakouská zemská výstava má 300 tisícího návštěvníka (29.9.2009)
  Kateřina Jandová

  Pět měsíců po otevření Dolnorakouské zemské výstavy navštívilo tento mimořádný příhraniční projekt už celkem 300 tisíc návštěvníků na obou stranách hranice. Výročního 300 tisícího návštěvníka přivítala v Den české státnosti 28. září 2009 Telč. Je jím studentka Gymnázia Chotěboř Kateřina Jandová (18).

   
 • Obce ze  subregionu Velké Dářko se podílejí na rozvoji Vysočiny (29.9.2009)
  Polnička

  Obce ze subregionu Velké Dářko postupně mění svůj původní vzhled. Za investicemi do infrastruktury vesnic sdružených v subregionu Velké Dářko stojí mnohdy Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, který je jedním z finančních nástrojů Evropské unie, který se podílí na podpoře regionálních programů obnovy infrastruktury obcí a měst Vysočiny a v druhé řadě i Fond Vysočiny, který pomohl za posledních osm let k rozvoji menších, mnohdy však velmi potřebných vesnických projektů. O využití finančních prostředků z těchto rozvojových fondů se přijeli přesvědčit do obce Polnička první zástupce hejtmana kraje Vysočina Vladimír Novotný a radní kraje Vysočina Petr Krčál. Oba členy rady kraje doprovázela vedoucí sociálního odboru Věra Švarcová.

   
 • Školní mezinárodní projekt COMENIUS – Diagnose Challenge zahájen (24.9.2009)

  V rámci navazování mezinárodní spolupráce byl 15. září 2009 oficiálně zahájen Projekt trojstranného partnerství COMENIUS – Diagnose Challenge mezi školami: Střední škola automobilní Jihlava, Hans-Freudberg-Schule Weinheim (Německo)
  a Cserháti Sándor Müszaki Szakkepzö Iskola (Maďarsko).

   
 • Na úřad bez aut (24.9.2009)
  Evropský týden mobility

  Jako každý rok se i letos v září uskutečnila kampaň s názvem Evropský týden mobility, jehož nedílnou součástí je i Evropský den bez aut. V zájmu každého člověka by mělo být zlepšení životního prostředí, proto se krajští úřadníci aktivně přidali k této kampani a to formou akce s názvem „Na úřad bez aut“. 51 úředníků tak vyrazilo 22. září 2009 do práce způsobem, který je šetrný pro životní prostředí. Jak uvedl radní Zdravého kraje Vysočina Martin Hyský, celková vzdálenost, která byla překonána, činila 978,7 km, z toho vzdálenost zdolaná pěšky 178,8 km, na kole 128,5 km a veřejnou dopravou 671,4 km.

   
 • Seminář k integraci cizinců v kraji Vysočina (24.9.2009)
  dveře

  Na krajském úřadě kraje Vysočina se 24. září konal seminář k integraci cizinců na Vysočině organizovaný ve spolupráci s Inspektorátem cizinecké policie v Jihlavě. Semináře, který byl určen pro obce s rozšířenou působností, finanční úřady, úřady práce, živnostenské úřady, celní úřady a neziskové organizace zabývající se problematikou integrace cizinců v kraji Vysočina, se zúčastnil také ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Cílem semináře bylo informovat instituce, které pracují s cizinci s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem o identifikaci hlavních problémů integrace cizinců v regionu a následně hledat cestu, jak je přirozeně začlenit mezi obyvatele kraje Vysočina.

   
 • Mladí záchranáři zasahovali v Nitranském samosprávném kraji (23.9.2009)
  Ilustrační foto

  Pětičlenné družstvo ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod se před několika dny účastnilo vědomosně-sportovní soutěže v partnerském Nitranském kraji s názvem Kalokagatia – mladý záchranář.

   
 • Se společnou vstupenkou do krajských muzeí a galerií. Projekt pokračuje (22.9.2009)
  Vstupenka

  Devět měsíců po zavedení Společné vstupenky sbírkotvorných organizací kraje Vysočina rozhodla krajská rada o prodloužení tohoto projektu až do konce roku 2011. 
  Jediná vstupenka svého držitele opravňuje ke 12 vstupům do krajských kulturních zařízení za zvýhodněnou cenu. Ve sledovaném období bylo vydáno celkem 215 společných vstupenek.

   
 • Veřejnost chválila Všestranné zkoušky ohařů o Putovní pohár hejtmana kraje Vysočina (22.9.2009)
  ohař

  Na Rohozensku proběhly v sobotu a neděli 19.-20. září 2009 Všestranné zkoušky ohařů o Putovní pohár hejtmana kraje Vysočina. Šlo již o 5. ročník této soutěže. Jak se shodli zúčastnění, včetně veřejnosti, jednalo se o výborně připravenou soutěž. K tomuto výbornému hodnocení zcela jistě přispělo odpoledne i krásné zářijové počasí: příjemné sluníčko a dobrý vítr.

   
 • Schváleny výsledky druhého kola dotací na realizaci Standardu ICT vybaveni organizací zřizovaných krajem Vysočina! (22.9.2009)

  Dne 15. září 2009 byly schváleny žádosti podané do druhého kola příjmu žádostí o dotace na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina. Tyto dotace se řídí Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina č. 06/09 – žádosti podané v druhém kole se předkládaly do konce srpna. V prvním kole bylo předloženo 34 žádostí, nyní, v druhém kole, byl zájem mnohem vyšší, bylo předloženo 54 žádostí zaměřených na ICT vybavení organizací z oblasti školství, mládeže a sportu, kultury, památkové péče, sociální péče a zdravotnictví. Celkem bylo rozděleno cca 6,4 mil. Kč.

   
 • Krajští cestáři soutěžili o titul (21.9.2009)
  Cestářské rodeo

  Letošní ročník Cestářského rodea, což je soutěž profesionálních řidičů zimních sypačů v řidičské všestrannosti, vyhrál Augustýn Voborný z Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Augustýn Voborný je řidičem z povolání na provoze Třebíč a za volantem si letos odbude už sedmnáctou sezónu. Zkušební jízda sypačským speciálem patřila během letošního Cestářského rodea k nejvyhledávanějšímu doprovodnému programu přichystanému silničáři pro veřejnost. Areál Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v Jihlavě si prohlédlo přibližně šest stovek lidí.

   
 • Návštěva ruského velvyslance v kraji Vysočina (21.9.2009)
  Alexej Fedotov

  Velvyslanec Ruské federace Alexej Fedotov navštívil v pátek 18. září 2009 kraj Vysočina. Na společném setkání s hejtmanem Jiřím Běhounkem, zástupci hospodářské komory a Czech Trade diskutoval možnosti vzájemné spolupráce Vysočiny a Ruské federace v podnikatelské a kulturní oblasti, v cestovním ruchu a také perspektivu spolupráce regionů a jednotlivých měst. S velvyslancem Fedotovem přijeli na Vysočinu také generální konzul Ruské federace Valerij Děrgačev a atašé generálního konzulátu Nikolaj Brjakin.

   
 • Evropské peníze pro zateplování, fotovoltaické elektrárny i protipovodňová opatření (20.9.2009)

  Členové krajské pracovní skupiny hodnotili 15 projektů z Operačního programu Životní prostředí. Na uzavřené 10. kolo příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí navázalo dne 17. září 2009, v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedání a  jednání „Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“).

   
 • Firma a živnostník roku: Vysočině kralují konstruktéři a výrobce čokolády (20.9.2009)
  Firma roku

  František Hlava a firma Uniman Engliš z Rovečné budou reprezentovat kraj Vysočina v celostátním finále o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2009 a Zlaté stránky Živnostník roku 2009. Porota o tom rozhodla šestnáctého září v Jihlavě. V kategorii Byznys rebel zvolila společnost Vodafone za vítěze firmu Vývoj, oděvní družstvo v Třešti.

   
 • Záchranáři cvičili na téma havárie letadla u Třebíče (16.9.2009)
  Ilustrační foto

  Cvičení, při němž dnes záchranáři z Vysočiny řešili následky fiktivní havárie dopravního letadla poblíž Třebíče, neodhalilo žádné hrubé pochybení v práci profesionálních i dobrovolných hasičů a zdravotníků. Celkové podrobné vyhodnocení bude k dispozici za několik týdnů. Uvedl pro tisk ředitel krajských hasičů na Vysočině Drahoslav Ryba.

   
 • Výsledky partnerské spolupráce na Ukrajině (16.9.2009)
  Ilustrační foto

  V minulém týdnu (11. až 13. září 2009) se uskutečnila pracovní cesta zástupců kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Cílem bylo slavnostní předání společně realizovaných projektů za rok 2009 do užívání. Pracovní cesty se zúčastnil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a bývalý hejtman Miloš Vystrčil, dále pak členové Stálé konference, ve které je zastoupen každý politický klub zastupitelstva.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 52 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2009 > Tiskové zprávy - září 2009

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 254264

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek