Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - září 2010

 
 
 • Vzpomínkové záhony pro Josefa Hoffmanna (30.9.2010)
  Josef Hoffmann

  Výročí 140 let od narození architekta a tvůrce moderního designu Josefa Hoffmanna si jeho příznivci připomněli 29. září v rodném domě v Brtnici. Důstojnou připomínkou byl křest nového průvodce po architektových stavbách ve střední Evropě a také osázení květinového záhonu u jeho rodného domu.

   
 • V kraji začíná ojedinělá sběrová kampaň „Věnuj mobil“ (30.9.2010)
  mobilní telefon

  Staré mobily pomohou dětem žijícím v náhradní péči
  V průběhu měsíce října mají občané kraje Vysočina možnost zasláním svého starého mobilu podpořit třídění vysloužilých mobilních telefonů a zároveň pomoci dětem žijícím v adoptivních a pěstounských rodinách. Došlé funkční mobily budou repasovány a předány občanskému sdružení Pěstounské rodiny kraje Vysočina, nefunkční zrecyklovány. Akci „Věnuj mobil“ přichystala nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení, ve spolupráci s krajem Vysočina a občanským sdružením Pěstounské rodiny kraje Vysočina. Poslat zdarma starý mobil mají lidé možnost v předplacených obálkách, které byly distribuovány do schránek spolu s říjnovým číslem měsíčníku Noviny kraje.

   
 • Vysočina a její příspěvkové organizace ušetří příští rok za elektřinu a plyn 41 milionů korun (29.9.2010)
  Vysočina a její příspěvkové organizace ušetří příští rok za elektřinu a plyn 41 milionů korun

  Příští rok kraj Vysočina respektive jeho 365 odběrných míst v rámci příspěvkových organizací ušetří za nákup elektrické energie 10,7 milionů korun. Od Nového roku bude Vysočina nově centrálně nakupovat také zemní plyn. Zde kraj dosáhl úspory 30,5 miliónů korun. „Dobré výsledky se daly díky sdružení nákupů očekávat, naznačovaly to již nabídnuté ceny po otevření obálek. Samotná aukce cenu ještě srazila. Rozhodně je to cesta, jak v době napnutých rozpočtů ušetřit provozní náklady. A pro Vysočinu je to již cesta osvědčená,“ uvedl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje Vysočina pro oblast financí.

   
 • Vysočina provede turisty po naučných stezkách i místech spojených s filmem (27.9.2010)

  Letos mohli své prázdninové výlety návštěvníci Vysočiny plánovat podle nové brožury „Naučné stezky v kraji Vysočina“. Originálně vázaná osmdesátistránková brožura v praktickém formátu nabízí 43 popisů naučných stezek kraje Vysočina. „Autoři shromáždili informace o stezkách, které jsou bezpečné, přístupné a udržované. Jedná o publikaci, která jako první v našem regionu přináší ucelený přehled o naučných stezkách,“ prozradil radní kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu Tomáš Škaryd. Brožura kromě podrobného mapového zakreslení stezky nabízí i detailní informace o zajímavostech, mnoho barevných fotografií a stručnou textovou anotaci.

   
 • Zdravé město, obec, region (27.9.2010)
  Zdravé město, obec, region

  Každý čtvrtý občan ČR starší 18 let (23%) ví o tom, že existuje projekt Zdravé město, obec, region, jehož cílem je přispívat ke kvalitnímu rozvoji regionů a sídel i života jejich obyvatel.

   
 • Studenti na Vysočině mohou i letos žádat o krajská motivační stipendia (23.9.2010)
  Studenti na Vysočině mohou i letos žádat o krajská motivační stipendia

  Učni v prvních ročnících osmnácti vytipovaných učebních oborů mohou získat až 4500 Kč za pololetí, pokud splní podmínky pro poskytování krajských motivačních stipendií. „Nejde nám jenom o to, abychom zviditelnili dlouhodobě žádané obory a doplnili aktivity firem v době ekonomické recese. Stipendia mají mladé lidi také motivovat k osobnímu rozvoji, plnění povinností a řemeslnému mistrovství. V rukou učitelů a mistrů to může být nástroj kvality,“ popisuje smysl krajské podpory Marie Kružíková, krajská radní pro školství.

   
 • Komentář hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka: Centralizovat či necentralizovat krajské zdravotnictví? (22.9.2010)
  Komentář hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka: Centralizovat či necetralizovat krajské zdravotnictví

  V minulém týdnu se v regionálním tisku objevily předvolební úvahy některých nových i zkušenějších volebních kandidátů. Nepřijde mi vhodné komentovat v tuto chvíli lokální předvolební sliby politických stran, zvláště když by jejich realizace měla hluboký dopad do rozpočtu kraje Vysočina.

   
 • Urbis Invest 2010 v Brně nově ve spojení se strojírenským veletrhem (22.9.2010)
  Urbis Invest

  Už popáté se Vysočina prezentovala na tradičním Mezinárodním veletrhu Urbis Invest. Ten se letos poprvé v Brně konal souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem v termínu 13. – 17. 9. 2010. Cílem veletrhu je přiblížit podnikatelům investiční možnosti pro rozvoj jejich firem, ale i nabídnout regionům cílovou skupinu podnikatelům s konkrétním zájmem o rozvojové a investiční možnosti.

   
 • Jedenáct společností v regionu muselo projít každoroční kontrolou prevencí závažných havárií (22.9.2010)
  Pozor oheň

  Uspokojivě dopadla každoroční integrovaná kontrola u jedenácti společností v regionu zařazených do režimu prevence havárií, které v rámci svého podnikání využívají sklady pesticidů, sklady výbušnin nebo ropných látek a plynů. Formální kontrolou prošla úplnost a správnost dokumentů o skladovaných látkách, fyzicky byly překontrolovány aktuální stavy evidovaných položek. „Faktem je, že během posledních let se evidence kontrolovaných položek dostala do velice slušného standardu, který nás nenutí uplatňovat jakékoli nápravná opatření,“ uvedl za kontrolní skupiny Ivo Dobrianskij z krajského odboru životního prostředí.

   
 • Mosty spojují nejen břehy, ale také generace (21.9.2010)
  Mosty spojují nejen břehy, ale také generace

  Dokladem této skutečnosti byla přednáška věnovaná mostním stavbám Vysočiny, jenž se uskutečnila 20. 9. 2010 v sídle kraje Vysočina. Vysokoškolský pedagog, autor několika publikací věnovaných mostním stavbám a veliký popularizátor českých a slovenských mostů Doc. PhDr. Dušan Josef, CSc při příležitosti ukončení výstavy „Mosty a lávky kraje Vysočina“, besedoval se studenty středních stavebních škol z Jihlavy a z Havlíčkova Brodu.

   
 • Spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti úspěšně pokračuje (21.9.2010)
  Spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti úspěšně pokračuje

  Díky partnerství kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny se v letošním roce podařilo zahájit a dokončit dalších osm investičních akcí v nejvýchodnějším partnerském regionu. Na projekty, které mají v partnerském regionu pomoci především v oblasti zdravotnictví, školství a kultury letos Vysočina ze svého rozpočtu poskytla čtyři miliony korun. Finanční spoluúčast Zakarpatské Ukrajiny se pohybuje od 50 – 70 %.

   
 • Cestující poznají, které spoje kraj dotuje. Autobusy budou zanedlouho označené (21.9.2010)
  Cestující poznají, které spoje kraj dotuje. Autobusy budou zanedlouho označené

  Už v lednu 2011 budou mít cestující na Vysočině jasno v tom, které autobusové spoje kraj dotuje. Dopravní prostředky, na které kraj připlácí z veřejných zdrojů, budou označené samolepkami.

   
 • Krajská komunikační kampaň k třídění využitelných složek odpadu pokračuje (20.9.2010)
  Krajská komunikační kampaň k třídění využitelných složek odpadu pokračuje

  Informační kampaň regionálního charakteru zaměřená na prevenci předcházení vzniku odpadů, intenzifikaci odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a jejich využití, realizovaná z projektu spolupráce kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s., pokračuje podzimní částí pod taktovkou Agentury Dobrý den z Pelhřimova.

   
 • Nejlepším cestářem-řidičem na Vysočině je Augustin Voborný z cestmistrovství Náměšť nad Oslavou (20.9.2010)
  Nejlepším cestářem-řidičem na Vysočině je Augustin Voborný z cestmistrovství Náměšť nad Oslavou

  Třetí ročník soutěže řidičů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny vyhrál o víkendu Augustin Voborný. Mezi čtrnácti domácími a dvěma hosty obhájil na náročné trati své loňské vítězství. Soutěžní Cestářské rodeo pořádá pravidelně Krajská správa a údržba silnic Vysočina v rámci komplexních příprav výuky řidičů na zimní období.

   
 • Evropské projekty za půl miliardy pro jižní Moravu a Vysočinu musí čekat (17.9.2010)
  ROP Jihovýchod

  Usnesení vlády o zrušení spolufinancování regionálních operačních programů má další následky. Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes neschválil 24 projektů doporučených k financování z evropských fondů. Do regionu Jihovýchod tak zatím nebude uvolněna více než půl miliarda korun určena na investice v obou krajích. Navíc i nadále je pozastaven sběr projektů v probíhajících výzvách a podepisování smluv s žadateli.

   
 • Předsedou Regionální rady Jihovýchod zvolen hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek (17.9.2010)
  hejtman Jiří Běhounek

  Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém dnešním zasedání naplnil dohodu o střídání postu předsedy a místopředsedy Regionální rady Jihovýchod uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Vysočinou před dvěma lety. Pozici předsedy převzal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a dosavadní předseda a hejtman Mgr. Michal Hašek se stal místopředsedou Regionální rady Jihovýchod.

   
 • Stejné zájmy ve vzdělávání má Vysočina i zaměstnavatelé (17.9.2010)
  Stejné zájmy ve vzdělávání má Vysočina i zaměstnavatelé

  Je na Vysočině dostatek technicky vzdělaných odborníků? Na tuto otázku hledala u kulatého stolu odpověď třicítka odborníků, kteří se sešli 9. září na půdě sídla kraje Vysočina pod záštitou radní pro školství Marie Kružíkové a Františka Joury, předsedy Okresní hospodářské komory Třebíč. Například senátor Milan Štěch vnímá nedostatek kvalitních techniků a řemeslníků i jejich potřebnost pro rozvoj české ekonomiky, bez soustředěného působení firem na politickou reprezentaci však nelze čekat rychlé zlepšení.

   
 • Srdce na dlani je v semifinále (17.9.2010)
  Srdce na dlani je v semifinále

  Setkání uživatelů zařízení sociálních služeb kraje Vysočina s názvem Srdce na dlani má za sebou svá semifinálová kola, v rámci kterých proběhlo několik aktivit a soutěží, které už mají své vítěze. Podtitulem tohoto setkání bylo „Aktivně a s úsměvem se srdcem na dlani“.

   
 • Bili se o Británii – před 70. lety (17.9.2010)
  Bili se o Británii – před 70. lety

  V předvečer první čistě letecké bitvy v dějinách válek - Bitvy o Británii - 14. září připravil kraj Vysočina společně s Czech Spitfires Club v Horáckém divadle v Jihlavě připomínkový večer na legendy válečného nebe. Vzdušný prostor Británie před 70. lety bránili i Karel Kuttelwascher, Vilém Göth nebo Imrich Gablech. S rodinnými příslušníky i pamětníky se u příležitosti své návštěvy na Vysočině setkal také prezident České republiky. Českoslovenští stíhači zařezaní v československých, britských a polských jednotkách tvořili 4% stavu Britského stíhacího letectva. Stejný čtyřprocentní podíl získali na jeho úspěchu.

   
 • Prezident České republiky navštívil za tři dny třináct míst na Vysočině (16.9.2010)
  prezident České republiky

  Třídenní návštěva prezidentského páru na Vysočině (13. – 15. září 2010) byla originálně postavena tak, aby nekopírovala předchozí tři pobyty Václava Klause v regionu. Plánování trasy a míst trvalo téměř tři měsíce a výběr nebyl vůbec lehký. Třináct zastavení na Vysočině znamenalo zařadit do programu návštěvy měst, jejich památek, představit některé regionální výrobce jedinečných produktů, setkat se s občany i zástupci místních samospráv.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 36 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2010 > Tiskové zprávy - září 2010

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 186038

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek