Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - září 2021

 
 
 • Moderní technologie v zemědělství (30.9.2021)

  Na konci září se uskutečnil seminář s názvem Moderní technologie v zemědělství, který představil první výstupy pilotního projektu Kraje Vysočina, Školního statku Humpolec, České zemědělské akademie a společnosti Agdata.cz. „Zemědělství je neodmyslitelně spjato s Krajem Vysočina, proto si chceme vychovávat novou generaci v oboru zemědělství, která ovšem bude daleko více využívat informační technologie a tzv. precizní zemědělství. Projektem s názvem Agdata v zemědělství ukazujeme propojení studijních předmětů na České zemědělské akademii s praktickou prací a ukázkami činností na poli se stroji, s postřiky nebo pohonnými hmotami na Školním statku Humpolec,“ uvedl v úvodu semináře náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

   
 • Rada kraje schválila devadesátitisícovou podporu sportovních projektů. Pro Vysočinu to do budoucna může znamenat miliony navíc (30.9.2021)

  Krajská rada schválila na posledním jednání dar ve výši 90 tisíc korun pro celkem 18 projektů sportovních klubů, měst a obcí v oblasti sportovní technické infrastruktury. „Všichni příjemci daru podali nebo plánují podat žádost do výzvy Národní sportovní agentury REGIONY 2021. Nově při bodovém hodnocení žádostí jim spolufinancování ze strany kraje přinese potřebné body navíc. Díky tomu mohou žadatelé z Vysočiny realizovat větší investiční akce v oblasti sportu, ať už se jedná o rekonstrukce nebo výstavby sportovišť,“ vysvětluje krajský radní pro oblast sportu Jan Břížďala.

   
 • Vysočina opět nechyběla na Salzburg Europe Summit (29.9.2021)
  Vysočina opět nechyběla na Salzburg Europe Summit

  Na začátku tohoto týdne se v rakouském Salzburgu konal 17. ročník Salzburg Europe Summit. Setkání pro členy Institutu evropských regionů je pořádáno každoročně a Kraj Vysočina je jeho pravidelným účastníkem od roku 2013. Po loňské vynucené pauze šlo po dlouhé době o příležitost vzájemného setkání nejvyšších představitelů evropských regionů. „Takto inspirativní osobní setkání jsou v době ovlivněné pandemií zatím vzácná, ale o to významnější“ zhodnotil akci krajský radní pro mezinárodní vztahy Roman Fabeš, který Kraj Vysočina v Salzburgu reprezentoval.

   
 • Přijměte pozvání na Dny otevřených ateliérů 2021 na Vysočině. Už o tomto víkendu se napříč krajem otevřou ateliéry umělců, výtvarníků a řemeslníků (29.9.2021)
  Přijměte pozvání na Dny otevřených ateliérů 2021 na Vysočině. Už o tomto víkendu se napříč krajem otevřou ateliéry umělců, výtvarníků a řemeslníků

  Dny otevřených ateliérů jsou především pozváním do ateliérů, dílen a tvůrčích zázemí, která pro většinu z nás zůstávají v průběhu roku uzavřena, a do kterých můžeme nahlédnout zpravidla jen při výjimečných příležitostech. A právě Dny otevřených ateliérů výjimečnou příležitostí jsou – jsou pozváním do míst, kde vzniká umění a jsou příležitostí k setkání s těmi, kdo jej vytváří. Dny otevřených ateliérů 2. a 3. října 2021 se letos na Vysočině konají už po jedenácté.

   
 • Parlamentní volby 2021: Kraj zveřejnil telefonní číslo pro hlasování do přenosné schránky pro osoby v karanténě nebo izolaci kvůli COVID-19 (29.9.2021)
  volby

  Krajský úřad Kraje Vysočina zveřejnil pro blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky telefonní číslo pro voliče pobývající na území Kraje Vysočina, kteří jsou v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění COVID-19 a zároveň ve středu 6. října nemohou ze závažných důvodů hlasovat z auta prostřednictvím drive-in volebních stanovišť. O hlasování v místě pobytu do přenosné volební schránky mohou oprávnění voliči požádat na čísle 564 602 607. Obdobný způsob hlasování se týká také místního referenda obce Velký Beranov.

   
 • Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet (27.9.2021)

  Až do 28. února 2022 se žáci a studenti základních a středních škol v Kraji Vysočina mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se, jak se bezpečně pohybovat na internetu a vyhrát hodnotné ceny!

   
 • Cestáři odjeli krajské kolo rodea a zvou veřejnost na celostátní mistrovství v Jihlavě (27.9.2021)
  Cestáři odjeli krajské kolo rodea a zvou veřejnost na celostátní mistrovství v Jihlavě

  Tradiční Cestářské rodeo na Vysočině bylo už třinácté. Letošní ročník zaštítil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana pro oblast ekonomicky a dopravy Miroslav Houška, který také předával ceny vítězům. Vítězství patří Pavlu Ouhelovi z Pelhřimova.

   
 • Kraj Vysočina inicioval vznik platformy k prevenci ohrožení sociálním vyloučením (24.9.2021)

  „Důvodem vzniku této platformy bylo zmapování mnohdy nepřehledné situace, týkající se romského etnika na území Kraje Vysočina. Od platformy si slibuji komplexní přehled v této problematice a spolupráci i vzájemnou výměnu informací všech aktérů,“ přiblížil novou platformu radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. Smyslem setkávání platformy by měla být vzájemná informovanost členů k situacím, týkajících se nejenom romského etnika, ale i prevence kriminality a ohrožení sociálním vyloučením a s tím souvisejících řešení vzniklých problémů.

   
 • Další úspěch v projektu Enersol. Studenti z Vysočiny vybojovali sadu medailí (24.9.2021)

  Asociace Enersol se i přes nepříznivou situaci zaviněnou v minulých dvou letech pandémií COVID-19 rozhodla uspořádat i v letošním 18. ročníku o půl roku později, než byl původní termín, celostátní konferenci projektu, při které byly vyhodnoceny práce žáků, kteří si na ni vybojovali účast v krajských kolech se svými pracemi na aktuální témata: obnovitelné zdroje energie, úspory v oblasti energie i dopravy, recyklace odpadů a problematika nedostatku vody. Reprezentanti z deseti krajů ČR se tentokrát setkali 21. a 22. 9. v Praze. Vysočina má i letos z celorepublikového finále kompletní sadu medailí.

   
 • Seniorky z Vysočiny budou opět tančit na festivalu Korespondance (24.9.2021)
  Seniorky z Vysočiny budou opět tančit na festivalu Korespondance

  Už dvakrát se Senior Pointy v Kraji Vysočina pustily do spolupráce s mezinárodním tanečním festivalem Korespondance. Letošní účast seniorek překazil covid, následující festival si už nechtějí nechat ujít. „Tanec je něco, co nám dává radost, pohyb, ladnost, ženskost, krásu…,“ popsaly své pocity z tance seniorky, které se zúčastnily prvního semináře v rámci Korespondance 2022, který se uskuteční na Zámku ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 15.–17. 7. 2022.

   
 • Projekt ON THE ROAD – využití digitálních technologií při monitoringu pozemních komunikací (23.9.2021)
  Projekt ON THE ROAD – využití digitálních technologií při monitoringu pozemních komunikací

  Ve středu 22. září se v Telči uskutečnil úvodní workshop projektu ON THE ROAD, který je zaměřen na výměnu zkušeností a příklady dobré praxe v oblasti využití digitálních technologií při monitoringu výstavby a stavu pozemních komunikací. Partnery projektu jsou Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a země Dolní Rakousko.

   
 • Drive-in volby do poslanecké sněmovny budou 6. října. Hlasovat z auta mohou lidé v karanténě nebo izolaci kvůli COVID-19 (23.9.2021)
  Drive-in volby do poslanecké sněmovny budou 6. října. Hlasovat z auta mohou lidé v karanténě nebo izolaci kvůli COVID-19

  Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR připadají na 8. a 9. října a stejně jako v loňském roce mohou voliči, kteří budou v daném termínu z důvodu ochrany před onemocněním COVID-19 v karanténě nebo izolaci, využít drive-in způsob hlasování. Volební stanoviště pro hlasování z auta budou otevřena ve středu 6. října od 8 do 17 hodin ve všech pěti okresních městech – Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

   
 • O mobilní očkování na Vysočině je stále zájem. Kraj naplánoval třetí trasu očkovacího karavanu (23.9.2021)
  mobilní očkování

  Kraj Vysočina po konzultaci s krajským očkovacím koordinátorem stanovil třetí trasu mobilního očkování na Vysočině. Očkovací karavan opět navštíví oblasti, kde je oproti jiným částem regionu nižší proočkovanost nebo kde se očekává ze strany občanů o tuto formu očkování zájem. Zdravotníci budou opět nabízet očkování jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson nebo dvoudávkovou vakcínou Pfizer/BioNTech. Očkování opět proběhne bez registrace nebo nutnosti předchozího objednání. „Lidé využívají mobilní očkování bez registrace především kvůli práci, někteří nechtějí za očkováním dojíždět, odpolední časy využívají ti, kteří nechtějí čekat na vakcínu u praktických lékařů. Řada klientů očkovacího karavanu přiznává, že je od očkování prozatím odrazovala elektronická agenda – nemají k ní důvěru, nevlastní počítač nebo nepoužívají internet,“ popisuje situaci náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

   
 • Kraj pokračuje v modernizaci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany (23.9.2021)
  Kraj pokračuje v modernizaci silnice II/152 Hrotovice – Dukovany

  V rámci projektu II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba byla letos v červenci zahájena modernizace této komunikace, která by měla trvat dva roky. V letošním roce probíhá stavba první etapy, která zahrnuje intravilán města Hrotovice až po křižovatku se silnicí II/399. V příštím roce bude probíhat modernizace druhé etapy od křižovatky II/399 za obec Slavětice.

   
 • Společné prohlášení zemědělců Kraje Vysočina (23.9.2021)
  Dožínky

  Den zemědělců, potravinářů a venkova neboli krajské dožínky se letos konaly v Jihlavě první zářijovou sobotu. Zemědělci Kraje Vysočina formou Společného prohlášení připomněli, že se významně podílejí na kvalitě života venkova, přispívají k ochraně krajiny i vody a v souvislosti s projednáním Společné zemědělské politiky EU zdůraznili, že omítají nižší podpory a nerovné podmínky jednotného evropského trhu. Dokument byl podepsán dvanácti zástupci zemědělských svazů a komor. Dokument je dostupný jako příloha této zprávy.

   
 • Setkání mladých lidí ze tří zemí v rámci eljub Dialog Jihlava na Vysočině (22.9.2021)
  Setkání mladých lidí ze tří zemí v rámci eljub Dialog Jihlava na Vysočině

  Evropského setkání mládeže eljub Dialog Jihlava 2021, které se konalo v závěru minulého týdne v Jihlavě a Žďáře nad Sázavou, se zúčastnili studenti z Rakouska, Maďarska a České republiky, aby diskutovali na téma Podpora mladých lidí z venkovských oblastí. Pozvání přijalo šest studentů z Dolního Rakouska, dva z Maďarska a deset z Česka, dále také doprovod studentů a další hosté. Partnerem tohoto projektu je DDM Jihlava a jeho zájmové uskupení eljub Club pod vedením projektové manažerky Kláry Lysové.

   
 • Vysočina od ledna zavede službu koronera (22.9.2021)

  Kraj Vysočina plánuje od ledna příštího roku zavést službu tzv. koronera. Historicky službu ohledávání zemřelých zajišťovali lékaři vykonávající pro pět krajských nemocnic lékařskou službu první pomoci nebo praktičtí lékaři. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného bude službu v budoucnu vykonávat především externí společnost. „Ohledat mrtvého a konstatovat smrt může pouze lékař. S kým budeme v následujících letech spolupracovat, bude jasné snad do několika týdnů. Současný využívaný model pro poskytování této služby už logisticky nevyhovuje, často se stávalo, že se na službu čekalo i několik hodin, a nestandardně byly k ohledání povolávány týmy záchranné služby, které mají primárně jiné povinnosti,“ upozorňuje Vladimír Novotný na současnou praxi.

   
 • Malé vesnické obchody mohou od 22. října žádat kraj o dotaci na provoz (22.9.2021)
  Obchůdek

  Provozovatelé malých vesnických prodejen potravin a drogistického zboží mohou požádat o dotaci na provoz ve výši až 50 tisíc korun. Dotace v celkové výši 3 milióny korun bude rozdělovat Kraj Vysočina, který peníze získal z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „OBCHŮDEK 2021+“. Požádat je možné od 22. do 29. října letošního roku.

   
 • Pokračujeme v cyklu seminářů pro Zdravá města (22.9.2021)

  V úterý 14. září 2021 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila 3. část cyklu seminářů pro Zdravá města na téma Prevence závislostí dětí a mládeže, který ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava zorganizovala Národní síť Zdravých měst Česká republika, jíž je kraj členem od roku 2004. „Jsem velice ráda, že se tento seminář uskutečnil na tak velmi aktuální a zásadní téma, jakou závislosti v dnešní době jsou. Je potřeba jim věnovat vyšší pozornost zvláště nyní, neboť pandemie zvýšila jejich výskyt až čtyřnásobně s porovnáním z předešlých let,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

   
 • Vysočina rozšíří spolupráci s Taipeiskou hospodářskou a kulturní kanceláří (20.9.2021)
  tajwan

  V závěru minulého týdne přijal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek delegaci zastupitelského úřadu Tchaj-wanu v České republice v čele s vedoucím kanceláře panem Liang – Ruey Ke. Spolupráce kraje a Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře (TECO) trvá už od roku 2010 a jejím výsledkem jsou například úspěšně fungující projekty eAmbulance, Pruvodce4U nebo Inteligentní systém správy a monitorování energií v Nemocnici Pelhřimov.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 49 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - září 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 11895

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek