Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Úvodní informace o projektu

 

 
 

Identifikace projektu

Název projektu:

Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.2.00/14.0126

Oblast podpory:

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Program podpory:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poskytovatel podpory:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Realizátor projektu:

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě

Termín realizace:

07.04.2010 - 28.02.2013

Obsah a cíle projektu

Cílem projektu je posílit systémové vazby při zabezpečování primární prevence (dále PP) sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území kraje Vysočina a na sousedících územích. V rámci projektu bude ustanoveno Krajské centrum primární prevence (dále KCPP), s úkolem plnit metodické a koordinační funkce vůči aktérům, kteří se na zabezpečení PP podílejí na území všech 5 okresů v kraji. KCPP bude složeno z krajského metodika-koordinátora prevence a garantů primární prevence. Pro naplnění cílů projektu bude zajištěno vzdělání týmu KCPP vedoucí k odbornému rozvoji pracovníků. Na území každého okresu bude ustaven multidisciplinární tým složený z odborníků i nestátních subjektů, kteří působí v problematice primární prevence sociálně patologických jevů. Bude  tak  nastaven systém komunitní spolupráce a koordinace poskytování PP na území každého okresu. Formou dodávky budou realizovány certifikované programy PP pro žáky škol. Součástí projektu bude realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky škol a školských zařízení. Tyto programy budou problematiku sociálně patologických jevů řešit komplexně, systematicky a v rámci dlouhodobé spolupráce s žáky.

 

Na  základě  vyhlášené  veřejné  zakázky   byli  vybráni   poskytovatelé  certifikovaných  programů  primární  prevence  pro  žáky škol. Projekt  je  financován  Evropského  sociálního  fondu  (85  %  celkových  nákladů  projektu) a  státního  rozpočtu  ČR (15 % celkových nákladů projektu). Celková částka na realizaci projektu je ve výši 19 945 501,40 Kč.

 

Program efektivní primární prevence je certifikovaný a zahrnuje minimálně tato témata:

a)     problematiku užívání návykových látek,

b)     jiné projevy rizikového chování (gambling, rasismus, xenofobie, týrání a zneužívání dětí, různé formy násilného chování, riziko onemocnění HIV/AIDS, případně jinými infekčními onemocněními a jinými rizikovými jevy v závislosti na aktuálních problémech škol.)

c)     rozvoj sociálních dovedností a efektivní komunikace ve skupině, posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, apod.

d)    podpora zdravého způsobu života, včetně nabídky pozitivních alternativ trávení volného času.

 

Program má zajištěny návazné služby s cílem zajistit komplexnost a kontinuitu poskytovaných programů a služeb:

a)    informační servis a poradenství při řešení problémů souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů, včetně záškoláctví

b)    možnost kontaktu a návazné péče v jiném odborném zařízení

c)    různé formy volnočasových aktivit

d)    pomoc při zjištění případů

-       domácího násilí,

-       týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,

-       ohrožování mravní výchovy mládeže,

-       poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

 

 

K realizaci projektu "Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů" byly uzavřeny smlouvy s 2 dodavateli služeb primární prevence, kteří budou v období do 31. 01. 2013 služby primární prevence v kraji Vysočina poskytovat:

 

Diecézní charita Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno:     

                                             Oblastní charita Jihlava - pro území okresu Jihlava a Pelhřimov - www.charitajihlava.cz

                                             Oblastní charita Žďár nad Sázavou - www.zdar.caritas.cz

                                             Oblastní charita Třebíč - www.trebic.caritas.cz

Kolpingovo dílo České republiky o.s., se sídlem Náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou  - pro území okresu Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou - www.spektrum.kolping.cz.

 

Během let 2010 - 2013 bude certifikovanými poskytovateli služeb primární prevence v jednotlivých okresech kraje Vysočina realizován tento počet hodin:

 

REGION

 

ROK

POSKYTOVATEL PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

POČET VYUČOVACÍCH HODIN PP HRAZENÝCH Z PROJEKTU

 

 

JIHLAVA

2010

Oblastní charita Jihlava

 

235

2011

336

2012 - 2013

336

 

 

HAVLÍČKŮV BROD

2010

Kolpingovo dílo ČR o.s.

61

2011

120

2012- 2013

120

 

 

PELHŘIMOV

2010

Oblastní charita Jihlava

52

2011

103

2012 - 2013

103

 

 

TŘEBÍČ

2010

Oblastní charita Třebíč

130

2011

260

2012 – 2013

260

 

 

 

 

 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2010

Kolpingovo dílo ČR o.s.

114

2010

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

166

2011

Kolpingovo dílo ČR o.s.

171

2011

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

244

2012 - 2013

Kolpingovo dílo ČR o.s.

171

2012 - 2013

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

244

 

 

Kontaktní osoby z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, bina.j@kr-vysocina.cz,  tel. 564 602 818, 724 650 196, Tolstého 15, č. dv. 604.

Mgr. Petr Švanda, manažer projektu, svanda.p@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 288, Tolstého 15, č. dv. 501b.

Ing.  Alena Vidláková – odborný a finanční manažer, vidlakova.a@kr-vysocina, tel. 724 650 287, Tolstého 15, č. dv. 501b.

Mgr. Zuzana Lesinová - odborný garant primární prevence, lesinova.z@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 292, č. dv. 508.

Mgr. Filip Podsedník - odborný garant primární prevence, podsednik.f@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 293, č. dv. 508.

 
 
Zodpovídá: Mgr. Petr Švanda
Vytvořeno / změněno: 17.5.2010 / 31.8.2011

Počet návštěv: 40892
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek