Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Úvodní slovo ředitele krajského úřadu k Výroční zprávě kraje Vysočina za rok 2010

Úvodní slovo ředitele krajského úřadu k Výroční zprávě kraje Vysočina za rok 2010
Vážení čtenáři!
Jsem moc rád, že si prohlížíte Výroční zprávu kraje Vysočina za rok 2010, ať již k tomu máte jakýkoliv důvod. Tato zpráva zahrnuje celý kraj, je komplexní a týká se tedy i výkonu státní správy v přenesené působnosti a také servisních, administrativních i výkonných činností podporujících rozhodování samosprávy. To jsou právě ty činnosti, které jsou pro kraj naplňovány krajským úřadem.
 

 
 

Krajský úřad je na místní poměry docela velikou firmou. Zaměstnáváme více než čtyři stovky úředníků. Obecně má společnost tendenci vnímat nás, úředníky, spíše jako přítěž. Jako reprezentanty zlovolné moci, kteří jen komplikují život ostatním a kteří ujídají z toho, co oni vyprodukují. Já jsem však přesvědčen, že tito lidé nejsou zbyteční. Pracují usilovně a poctivě, možná mnohdy více, než ti, kteří pohlížejí na veřejnou správu kriticky. A jejich práce je povětšinou potřebná a má smysl.

Ano, také jsem přesvědčen o tom, že by úředníků všeobecně mohlo být méně. To by se ale nejprve muselo podařit snížit objem povinností, které vykonávají. To by muselo nejprve dojít ke zúžení regulace, zefektivnění veřejné správy úpravami právního řádu. Znamenalo by to naplňovat heslo „méně státu“, obecněji „méně veřejné moci“. Jen v takovém řešení je možné nalézat významnější úspory.

Bohužel trend je v posledních desetiletích přesně opačný. Právní řád se stává nepřehledným, je stále komplikovanějším a stále větší problém s orientací v něm mají nejen občané, ale dokonce i právníci a samotní účastníci legislativního procesu. Každý měsíc jsou přijímány nové a nové (a zpravidla rozsáhlejší) zákony, vydávány vyhlášky a další akty veřejné regulace. Rušení těch stávajících norem či jejich zjednodušování je jen občasnou výjimkou. Do práva se promítají bohužel nejen politicky vyjádřené oprávněné zájmy veřejnosti, ale také takové osobní, skupinové a politické zájmy, které primárně nesledují obecný prospěch. Právní řád vytvářený především parlamentem za významné spoluúčasti vlády a jednotlivých ministerstev dlouhodobě selhává stejně jako vymáhání práva.

Občané jsou tím přirozeně znepokojeni, mnohdy až znechuceni. Jejich negativní vnímání veřejné moci se pak nespravedlivě obrací i proti územním orgánům, proti obcím a krajům a jejich profesionálním aparátům. Objektivně je však možné hodnotit pouze v případě, že má hodnotitel k dispozici dostatek pravdivých podkladů. Chtěl bych Vám proto vyjádřit poděkování, že se snažíte (například i z této výroční zprávy) získat validní informace a ucelený obraz o fungování kraje. Dalšími informačními zdroji pro Vás mohou být zejména internetové stránky kraje (na adrese www.kr-vysocina.cz), konkrétněji zejména podklady a výstupy z jednání rady a zastupitelstva, zastupitelstvu pravidelně předkládané zprávy o činnost rady kraje a informace o činnosti krajského úřadu (na adrese http://www.kr-vysocina.cz/informace-o-cinnosti-kru/ds-300790/p1=24971).

Ujišťuji Vás, že kromě samosprávných orgánů kraje i krajský úřad pracuje profesionálně, snaží se o bezchybný výkon státní správy v přenesené působnosti a snaží se poskytovat každodenní, hodnotný servis pro rozhodování samosprávy i zajišťovat následné naplňování jejích usnesení. Činnost celých útvarů i jednotlivých úředníků krajského úřadu je dobře řízena, a to jak strategicky, tak i v operativní rovině. Samozřejmostí je také pravidelné a důsledné hodnocení práce odborů úřadu i každého našeho zaměstnance.

Věřím, že to vše je cestou k cíli – aby veřejná správa vykonávaná naším krajem byla profesionální, efektivní, vstřícná a přívětivá, otevřená, moderní, dostupná, orientovaná na udržitelný rozvoj zdravého a prosperujícího kraje. Takovou službu veřejnosti předpokládá vize krajského úřadu, k takové službě se naplňováním vize chceme co nejvíce přibližovat.

 

Zdeněk Kadlec

ředitel krajského úřadu

 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 26.4.2011 / 26.4.2011

Počet návštěv: 30184
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek