Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Užitečné odkazy

 

 
 

VYSOČINA A EU

Kraj Vysočina http://www.kr-vysocina.cz
Portál veřejné správy ČR http://www.portal.gov.cz
Portál územních samospráv ČR http://www.epusa.cz
Region soudržnosti Jihovýchod http://www.jihovychod.cz
Turistický průvodce http://www.region-vysocina.cz
Vysočina Tourism http://www.vysocinatourism.cz

ASOCIACE KRAJŮ ČR

Asociace krajů ČR http://www.asociacekraju.cz

ČESKÁ ZASTOUPENÍ V BRUSELU

České centrum v Bruselu http://www.czechcentres.cz/brussels/novinky.asp
Stálá delegace České republiky při NATO http://www.mzv.cz/nato.brussels
Stálé zastoupení ČR při EU  http://www.mzv.cz/representationEU/
Velvyslanectví ČR v Belgii  http://www.mzv.cz/brussels
Zastoupení krajů ČR v Bruselu http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/zastoupeni-kraju-v-bruselu/1001179/42388/

ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EU

Fondy EU http://www.dotaceeu.cz 
Strukturální fondy EU http://www.strukturalni-fondy.cz/
Přehled grantů Evropské Komise http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm#agri
Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko http://at-cz.eu/
Akční program EU pro ochranu spotřebitele http://www.mpo.cz/dokument23320.html 
Program Culture 2007-2013 http://www.culture.org.mt/
Program inteligentní energie pro Evropu II http://www.mpo.cz/dokument27786.html
Vzdělávací programy EU http://www.msmt.cz/Files/HTM/JKVzdelavaciprogramyEUUVOD1.htm

HLAVNÍ INSTITUCE EU

Agentury EU http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_cs.htm
Eurojust http://eurojust.europa.eu/
Europol http://www.europol.europa.eu/ Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Evropská centrální banka http://www.ecb.int/home/html/index.en.html
Evropská komise http://www.ec.europa.eu
Evropská unie http://europa.eu
Evropské satelitní centrum (EUSC) http://www.eusc.org/
Evropský hospodářský a sociální výbor http://www.eesc.europa.eu/
Evropský inspektor ochrany údajů http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/
Evropský institut bezpečnostních studií (EUISS) http://www.iss.europa.eu/
Evropská investiční banka http://www.eib.org/
Evropský ombudsman http://ombudsman.europa.eu/
Evropský parlament http://www.europarl.europa.eu
Evropský soudní dvůr http://www.curia.europa.eu
Evropský účetní dvůr http://europa.eu/institutions/inst/auditors/
Rada Evropské unie  http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm
Úřad pro úřední tisky ES http://publications.europa.eu/
Úřad pro výběr zaměstnanců ES (EPSO) http://europa.eu/epso/
Výbor regionů http://www.cor.europa.eu/

PARTNERSKÉ REGIONY

Dolní Rakousko http://www.noe.gv.at
Champagne-Ardenne http://www.cr-champagne-ardenne.fr
Friuli Venezia Giulia http://www.regione.fvg.it
Nitranský samosprávný kraj http://www.unsk.sk
Zakarpatská Ukrajina http://www.uzez.uz.ua

PORTÁLY PRO PODNIKÁNÍ, VĚDU A VÝZKUM

BusinessInfo http://www.businessinfo.cz/cz/
CzechInvest http://www.czechinvest.org/
CzechTrade http://www.czechtrade.cz/
Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) http://www.cebre.cz/
Česká styčná kancelář pro vědu a výzkum (CZELO) http://www.czelo.cz/ 
Exportní akademie http://www.exportniakademie.cz/

PORTÁLY S TEMATIKOU EU

Centrum pro regionální rozvoj ČR http://www.crr.cz/
EurActiv http://www.euractiv.cz/
EUobserver http://euobserver.com/
European Voice http://www.europeanvoice.com/
Europeum (Institut pro evropskou politiku) http://www.europeum.org/ 
Euroskop http://www.euroskop.cz/ 

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 6.6.2008 / 6.6.2008

Počet návštěv: 111554
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek