Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

V kapli hradu Kámen skončily archeologické práce. Na jediné dva dny se otevře veřejnosti

Hrad Kámen, kaple
Jedenáct rakví s ostatky šlechtických majitelů hradu Kámen a jednu rakev světské osoby vyzdvihli v minulých týdnech antropologové a archeologové z krypty kaple Pany Marie Bolestné u hradu Kámen. Odborný průzkum předchází plánovanému restaurování barokní stavby ze 17. století. “Kaple už v minulosti patřila k hradu. Poté, co byla v majetku církve a nedávno předána Kraji Vysočina jsme připraveni financovat její záchranu. Nepůjde o malé peníze, práce vyjdou odhadem na zhruba 21 miliónů korun,” informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Kapli bude moci veřejnost navštívit už o tomto víkendu 25. a 26. srpna vždy od 10:30, 11:30, 12:30 a 13:30 hodin.
 

 
 

Archeologický průzkum

Až dva roky budou archeologové krajského Muzea Vysočiny Jihlava pracovat na očištění, především pak odmočení, archeologických nálezů z hrobky, kde jsou uloženy také ostatky Malovců. Seznam nálezů čítá stránky položek. Mezi patrně nejzajímavější nález patří dětské kožené botičky nebo obě podrážky bot do rakve samotného Jana Krištofa Malovce, majitele hradu Kámen. Ten byl do krypty hradní kaple pohřben v roce 1677. Samotné antropologické nálezy jou podle odborníků v horším stavu, než se předpokládalo, důvodem je vysoká vlhkost v kryptě. Po zpracování nálezů budou jednotlivé ostatky umístěny zpět do nových schránek a vráceny zpět do krypty.

Archeologický a antropologický průzkum v kapli hradu Kámen předchází jejímu plánovanému generálnímu restaurování. Opravy čekají krovy, střechu, interiéry, restaurovány budou všechny oltáře i varhany, které mají být opět funkční. Poté, co bude vysoutěžen dodavatel restaurátorských prací, předpokládá se, že práce budou trvat kolem čtyř let. Veřejnost má nyní díky aktivitám Muzea Vysočiny Pelhřimov, pod které hrad Kámen i kaple spadají, jedinečnou možnost kapli navštívit.

 

Mimořádné prohlídky kaple Panny Marie Bolestné hradu Kámen

Muzeum Vysočiny Pelhřimov připravilo pro veřejnost mimořádné komentované prohlídky kaple Panny Marie Bolestné, kterou bezúplatně získalo do své správy počátkem letošního roku. Památkově cenný objekt je ve velmi špatném technickém stavu. „Kraj Vysočina jako vlastník této barokní památky má za cíl provést její celkovou rekonstrukci a přičlenit ji k hradu Kámen jako součást prohlídkového okruhu při zachování její liturgické role. V současnosti se v kapli rozbíhá archeologický a antropologický průzkum. A i přesto se pelhřimovskému muzeu podařilo prozatím alespoň na dva dny zpřístupnit kapli veřejnosti. Využijte možnosti podívat se do již řadu let nepřístupné kaple a dozvědět se detaily o její obnově,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

 

Kaple se nachází na západním okraji obce Kámen blízko silnice směřující na Tábor. Postavit si ji nechal ve druhé polovině 17. století majitel hradu Kámen Jan Kryštof Malovec jako rodinnou hrobku. Tomuto účelu byla uzpůsobena i její výzdoba a vnitřní vybavení.  Původně byla obehnána zdí se čtyřmi kaplemi. Ty i se zdí byly v roce 1830 zbořeny při výstavbě již zmiňované silnice. Součástí kaple je i presbytář, sakristie a panská oratoř. Dochoval se i mobiliář, který je však vlivem špatných vlhkostních poměrů poškozen. Poslední liturgické obřady se zde uskutečnily v 70. letech minulého století. Následně byla kaple opuštěna a tato významná kulturní památka začala chátrat.

 

V rámci rekonstrukce, která je rozdělena do několika etap, je plánována obnova krovu a nový střešní plášť, statické zabezpečení a odvlhčení, dále obnova vnějších i vnitřních omítek včetně všech dveřních a okenních otvorů a restaurování například oltářů, kalvárie, kazatelny, varhan a dalšího mobiliáře včetně textilií. V plánu je vytvoření nové expozice, která se stane součástí prohlídkových tras hradu Kámen, protože vznik kaple i její funkce úzce s hradem souvisí. Přesto i církvi bude umožněno pořádat zde slavnostní mše a také se předpokládá využívání kaple pro kulturní a společenské účely.

 

Prohlídky se uskuteční o příštím víkendu, a to ve dnech 25. a 26. srpna 2018 vždy od 10:30, 11:30, 12:30 a 13:30 hod. Vstupné ve výši 50 Kč je jednotné pro všechny, vyjma dětí do 6 let, které mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma. S ohledem na bezpečnost návštěvníků je jejich počet omezen, a proto si raději zarezervujte vstupenky přes pokladnu hradu Kámen.


Foto: David Zimola, hlavní archeolog Muzea Vysočiny, Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, Bohumila Kobrlová, krajská zastupitelka a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla na návštěvě hradní kaple na Kámeni.
Hrad Kámen, archeologovéHrad Kámen, archeologovéHrad Kámen, archeologovéHrad Kámen, archeologovéHrad Kámen, archeologové

  • S využitím materiálů Muzea Vysočiny Pelhřimov a hradu Kámen
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz


 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2018 / 23.8.2018

Počet návštěv: 7792
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek