Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Ve Fondu Vysočiny jsou také letos peníze na vodovody, kanalizace i ochranu před povodněmi a suchem

Ve Fondu Vysočiny jsou také letos peníze na vodovody, kanalizace i ochranu před povodněmi a suchem
Kraj Vysočina opět v roce 2021 finančně podpoří výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i opatření proti povodním a suchu na svém území. Program ve Fondu Vysočiny s názvem Stavby ve vodním hospodářství 2021 počítá s alokovanou částkou 42 milionů korun. Dalších 9 milionů korun je připraveno k rozdělení na program s názvem Projektová příprava ve vodním hospodářství. „Ve srovnání s loňským rokem jsme museli přistoupit ke snížení alokované částky ze 70 na 42 milionů korun. Důvodů je hned několik, tím nejzásadnějším je letošní očekávaný propad daňových příjmů a s tím související snížení prostředků na dotační politiku kraje jako celek. Dalším je také posílení národních dotačních titulů nebo dokonce otevření nových,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. Vyhlášení programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 bude na programu jednání krajského zastupitelstva už 9. února s předpokládaným příjmem žádostí v termínu 12. 3. – 8. 4. 2021.
 

 
 

Nově bude také kladen větší důraz na spolufinancování projektů realizovaných obcemi, svazky obcí a obcemi vlastněných společností, které získají podporu z jiných národních nebo evropských zdrojů, například ze Státního fondu životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství. „Jde nám o kombinaci vlastních zdrojů obcí, národních nebo evropských dotačních programů a Kraje Vysočina. Příspěvek Kraje Vysočina může být až do výše 85 % uznatelných nákladů v případě, že žadatel získal dotaci z jiných zdrojů,“ upřesňuje náměstek Lukáš Vlček.

V připravovaném programu se i nadále počítá s podporou projektů financovaných pouze na úrovni obec a kraj. Tyto projekty budou však financovány v omezené míře s maximální výší 60 % uznatelných nákladů. Žadatelé ani předmět podpory se však nebude zásadně lišit od loňského roku, a jak doplňuje Lukáš Vlček: „V současnosti i do budoucna chceme strategii podpory vodohospodářských projektů zacílit hlavně na spolufinancování projektů obcí financovaných ze zdrojů státu nebo EU. Máme informace, že národní programy by měly mít i v dalším období zajímavé možnosti a alokace a také nové programové období EU počítá s rozsáhlou podporou životního prostředí i vodohospodářských staveb.“


Více informací k dotačním programům v oblasti vodního hospodářství bude po vyhlášení zastupitelstvem Kraje Vysočina k dispozici na www.fondvysociny.cz.


Program Stavby ve vodním hospodářství 2021 by měl být vyhlášen zastupitelstvem kraje 9. 2. 2021 s předpokládaným příjmem žádostí v termínu 12. 3. – 8. 4. 2021.

Program Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 by měl vyhlášen zastupitelstvem kraje 16. 3. 2021 s předpokládaným příjmem žádostí v termínu 16. 4. – 6. 5. 2021.


Aktuální dotační tituly pro obce nebo svazky obcí v oblasti vodního hospodářství (leden 2021):

(vodovody, kanalizace, ČOV, protipovodňová opatření, zadržení vody, rybníky,...)

Zkratky: SFŽP – Státní fond životního prostředí, NPŽP – Národní program Životní prostředí, OPŽP – Operační program Životní prostředí,

MZe – Ministerstvo zemědělství

* programy Fondu Vysočiny: Stavby ve vodním hospodářství, Projektová příprava ve vodním hospodářství www.fondvysociny.cz

Dotační titul

(administrace, název, odkaz)

Předmět podpory

Max. dotace (Kč)

Max. dotace (%)

Termín příjmu žádostí

Možnost spolu- financování z Fondu Vysočiny *

SFŽP  OPŽP – Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

 

www.opzp.cz/nabidka-dotaci

vodovody, kanalizace, ČOV, protipovodňová opatření, „velká dešťovka“ – podpora realizace staveb

různá

(stanovená ve výzvách)

85 % z uznatelných nákladů,

u vodovodů a kanalizací 63,75 %

(po odečtení příjmů)

podle výzev – stávající OPŽP do února 2021, poté nový OPŽP pravděpodobně s podobnými podmínkami, např. u 144., 148. a 149. výzvy Dešťovka pro obce a protipovodňová opatření je příjem žádostí do 1. 3. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Ano

(zejména vodovody, kanalizace a ČOV,

dle podmínek programu FV)

SFŽP  NPŽP – výzva č. 2/2018 – průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci

průzkumné hydrogeologické vrty a jejich napojení včetně potřebné úpravy vody, nové nebo regenerace stávajících zdrojů vody, výstavba nebo rekonstrukce přivaděčů pitné vody – podpora realizace

3 mil. Kč

60–80 % (podle důležitosti)

4. 5. 2018 – 30. 6. 2021 nejpozději však do vyčerpání alokace (750 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

SFŽP  NPŽP – výzva č. 4/2019 – vodovody a kanalizace

 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci

výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV – podpora realizace staveb

vodovody max. 50 mil. Kč

do 63,75 %

1. 11. 2019 – 31. 1. 2020 (alokace 2 500 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

SFŽP  NPŽP – výzva č. 12/2019 – Domovní čistírny odpadních vod

 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci

soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel a odkanalizování min. 30 % z celkového počtu obyvatel – podpora realizace staveb

Omezení na 1 DČOV podle kapacity

(1-5 EO max. 100 000 Kč,

6-15 EO max. 170 000 Kč, 16 – 50 EO max. 240 000 Kč)

do 80 %

2. 3. 2020 – 30. 6. 2021 nejpozději však do vyčerpání alokace (200 mil. Kč)

Ne

SFŽP  NPŽP – výzva č. 3/2020 – Projektová příprava – VH projekty

 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci

projektové dokumentace vodovodů, kanalizací a ČOV, které následně budou podány k realizaci staveb do OPŽP

5 mil. Kč

do 90 %

1. 9. 2020 – 31. 3. 2021 nejpozději však do vyčerpání alokace (250 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

SFŽP  NPŽP – výzva č. 6/2020 – Projektová příprava – sucho a povodně

 

www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci

projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi nebo suchem, které následně budou podány k realizaci staveb do OPŽP

5 mil. Kč

do 90 %

3. 12. 2020 – 31. 3. 2021 nejpozději však do vyčerpání alokace (100 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

MZe – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II – program 129 300

 

eagri.cz

vodovody, kanalizace, ČOV v obcích nebo místních částech do 1000 obyvatel,

propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich posilování

 – podpora realizace staveb

50 mil. Kč

50–70 % (podle velikosti obce)

podle výzev cca 1x ročně – poslední výzva 1. 4. 2020 – 26. 5. 2020 (alokace 1 000 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

MZe – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží – program 129 390

 

eagri.cz

výstavba, obnova, oprava, rekonstrukce, odbahnění nerybochovných rybníků – podpora realizace staveb

2 mil. Kč (oprava, rekonstrukce, odbahnění),

10 mil. Kč (výstavba, obnova)

do 70 % (2. výzva), do 80 % (1. výzva)

podle výzev, poslední 2. výzva do 23. 11. 2020 (alokace 500 mil. Kč)

Ano

(dle podmínek programu FV)

 

 

  • Více informací Radek Zvolánek a Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2021 / 26.1.2021 | Zveřejnit od: 26.1.2021

Počet návštěv: 2572
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek