Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Přehled dokumentů

 • VDV: Kraj zavádí dvě nové autobusové linky z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce a do Pacova (30.11.2022)
  autobus

  Kraj Vysočina zavádí v rámci integrované Veřejné dopravy Vysočiny od 11. prosince 2022 dvě nové autobusové linky, které reagují na přerušení železniční osobní dopravy na trati č. 228. Nově bude moci veřejnost využít v pracovních dnech spojení v relaci Kamenice nad Lipou - Černovice - Obrataň - Pacov pod označením linky 350728. Současně bude zavedena nová linka 350949 Kamenice nad Lipou - Jindřichův Hradec zajišťující ranní spojení na 6:00 do Jindřichova Hradce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2022

   
 • Novinka v tarifu VDV: 24hodinové zvýhodněné jízdné mohou od Nového roku využívat i studenti (25.11.2022)
  Novinka v tarifu VDV: 24hodinové zvýhodněné jízdné mohou od Nového roku využívat i studenti

  Od 1. ledna 2023 rozšiřuje Kraj Vysočina výhody ceníku jízdného Veřejné dopravy Vysočiny. Do ceníku bude doplněna 24hodinová zvýhodněná jízdenka pro děti, mládež a studenty. „Zakoupená jízdenka platí na linkách objednaných Krajem Vysočina po dobu 24 hodin od okamžiku jejího zakoupení. V době její platnosti je možné absolvovat libovolný počet jízd v obou směrech,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Cena celodenní dětské, mládežnické a studentské jízdenky je v rámci linek VDV 75 korun.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2022

   
 • Od listopadu obslouží obce u úzkokolejky místo vlaků autobusy (31.10.2022)
  Od listopadu obslouží obce u úzkokolejky místo vlaků autobusy

  Dopravní obslužnost obcí na trase úzkokolejné tratě v jihozápadní části Vysočiny zajistí od 1. listopadu 2022 Kraj Vysočina prostřednictvím autobusových spojů. V pracovní dny budou cestující přepravovat stávající linky Veřejné dopravy Vysočiny, novinkou je pak zavedení víkendových autobusových spojů na trase Kamenice nad Lipou – Černovice – Obrataň – Pacov. Už během listopadu bude Kraj Vysočina se sousedním jihočeským regionem jednat o úpravách časů některých už fungujících linek, aby lépe navazovaly na rychlíkové spoje v Táboře.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Jindřichohradecké místní dráhy už nebudou pro Kraj Vysočina zajišťovat základní dopravní obslužnost. Cestující budou vozit autobusy (20.10.2022)

  Rada Kraje Vysočina 18. října 2022 rozhodla o ukončení smluvního vztahu a odstoupení od smlouvy se společností Jindřichohradecké místní dráhy a. s. (JHMD), která pro Kraj Vysočina dosud zajišťovala veřejnou dopravu na 29 km železniční trati 228 mezi Obrataní a Kamenicí nad Lipou na Pelhřimovsku. Cestující budou na nové lince vozit autobusy.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Vyjádření Kraje Vysočina k dosavadnímu průběhu insolvence Sberbank CZ (11.10.2022)
  Vyjádření Kraje Vysočina k dosavadnímu průběhu insolvence Sberbank CZ

  V pátek 7. října 2022 rozhodl Insolvenční soud o aktérech, kteří budou spolu s dosavadní insolvenční správkyní odpovědní za výsledek procesu insolvence Sberbank CZ. Potvrdil rozhodnutí vzešlé z jednání schůze věřitelů, která ustavila nový tříčlenný věřitelský výbor, ten nahradil dosavadní sedmičlenný předběžný věřitelský výbor. Kraj Vysočina, který byl členem předběžného věřitelského výboru, z této pozice odstoupil těsně před jednáním schůze věřitelů s veřejným prohlášením, že nemá zájem být členem nového věřitelského výboru. Hlavním důvodem k tomuto kroku byla nemožnost vykonávat funkci člena věřitelského výboru s odbornou péčí, jak mu ukládá zákon, čemuž bránil zásadní nedostatek relevantních právních a ekonomických podkladů od insolvenční správkyně. Postup insolvenční správkyně Jiřiny Lužové podporují zástupci Garančního systému finančního trhu a České národní banky.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2022

   
 • Vyjádření Kraje Vysočina k situaci k zajištění veřejné dopravy (27.9.2022)

  Vedení Kraje Vysočina je znepokojeno situací kolem ohrožení platnosti povinného osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, o které (podle dostupných informací) prozatím nepožádal jeho smluvní drážní partner Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) u Drážního úřadu. Absence těchto dokumentů nedovoluje, zjednodušeně, dopravci provozovat železniční dopravu. JHMD pro Kraj Vysočina zajišťuje dopravní obslužnost na 29 km trati mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní. Kraj za obsluhu tohoto úseku ročně zaplatí 14 miliónů korun. Vůči JHMD nemá Kraj Vysočina žádný závazek po lhůtě splatnosti.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Zvyšuje se zájem o veřejnou dopravu. Kraj posílí vybrané školní linky (9.9.2022)
  autobus

  V regionu roste zájem o cestování krajem dotovanou veřejnou dopravou. Ke skokovému nárůstu počtu cestujících došlo očekávaně se začátkem nového školního roku. I přesto, že kraj objednává školní autobusy podle dopravních modelů ověřených v předchozích letech a kapacita autobusů je kalkulována vždy s rezervou, došlo u jednotek spojů na Třebíčsku k hraničnímu naplnění jejich kapacity. „Po okamžitém upozornění dopravce, starostů i cestujících na tuto situaci bude na konkrétních linkách do několika dní sjednána náprava tak, aby nedocházelo ke stavům, že z daného sídla cestujícímu není umožněn odjezd,“ říká Martin Hyský, předseda výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina pro strategické projekty.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2022

   
 • Od příštího roku se na Vysočině změní ceny jízdného. Cestující si připlatí v řádech korun, většinu zvýšených nákladů na dopravu ale uhradí kraj (26.7.2022)

  Kraj Vysočina od Nového roku připravuje změny v ceníku jízdného ve veřejné regionální dopravě. Ceny základního jízdného by mohly vzrůst v průměru o 15 % v závislosti na tarifní vzdálenosti. Kraj tak reaguje na extrémní zdražování vstupů, především pak cen pohonných hmot, elektrické energie, mezd, na inflaci a rostoucí provozní náklady dopravců. Toto opatření bude také nutnou reakcí na avizované změny tarifů Českých drah a podobné kroky, ke kterým přistupuje část ostatních krajů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2022

   
 • Kraj Vysočina vybral dodavatele pro dopravní obslužnost Vysočiny. Uzavřít smlouvy s dopravci však zatím nemůže (20.6.2022)
  Kraj Vysočina vybral dodavatele pro dopravní obslužnost Vysočiny. Uzavřít smlouvy s dopravci však zatím nemůže

  Kraj Vysočina rozhodl o výběru dopravců, kteří by měli zajišťovat autobusovou dopravu v regionu po dobu následujících 10 let. Správnost postupu kraje, coby zadavatele této veřejné zakázky, už ve dvou stupních potvrdil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (UOHS). Nové smlouvy s dodavateli ale prozatím Vysočina uzavřít nemůže. Důvodem jsou námitky některých dopravců, které musí kraj dle zákona vypořádat, a vydaná předběžná opatření. O ta požádaly Krajský soud v Brně společnosti, které se do výběrového řízení vůbec nepřihlásily, přesto jeho průběh zpochybňují.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Vysočina upravuje postup uzavírání přistoupení k rámcové smlouvě při ubytování ukrajinských válečných uprchlíků (9.6.2022)

  Od 10. 6. 2022 dochází k úpravě podmínek realizace tzv. přistoupení k rámcové smlouvě, prostřednictvím které Kraj Vysočina operativně řešil mimo jiné kompenzaci za ubytování ukrajinských válečných uprchlíků majitelům komerčních ubytovacích zařízení, městům i organizacím.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Správa železnic: Příjezd TGV do Česka bude spojen s řadou doprovodných akcí (1.6.2022)

  Správa železnic zpřesňuje program doprovodných akcí spojených s příjezdem jednotky TGV. Jejich součástí budou workshop o přípravě vysokorychlostních tratí (VRT) s představiteli krajů, jednání hejtmanů a primátorů a také informační stánky na každé prezentaci soupravy.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2022

   
 • Odstartovala Čistá Vysočina. Do úklidu přírody se zapojí 26 tisíc dobrovolníků (13.4.2022)
  Čistá Vysočina

  Rekordní počet účastníků letos hlásí organizátoři akce Čistá Vysočina. Téměř 26 tisíc lidí bude až do 24. dubna na Vysočině sbírat odpad nejen z krajnic u silnic, ale i v parcích nebo čistit koryta řek. „Do akce se letos přihlásilo 655 subjektů. Nejpočetnější zastoupení mají obce, kterých se přihlásilo více než 200. Svůj úsek si už uklidilo i vedení Kraje Vysočina. Cestou z Jihlavy do Rantířova jsme dali 12 plných pytlů odpadu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Zda je to málo nebo hodně nechá na posouzení ostatních účastníků akce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2022

   
 • Kompenzace za ubytování ukrajinských uprchlíků v objektech měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a v objektech komerčního charakteru (31.3.2022)
  Kompenzace za ubytování ukrajinských uprchlíků v objektech měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a v objektech komerčního charakteru

  S ohledem na vysoké počty ukrajinských uprchlíků, kteří hledají bezpečí v České republice, se vláda dohodla s kraji na přerozdělení těchto osob z nejvytíženějších regionů. Poté vláda požadavek na kraje a obce s rozšířenou působností (ORP) formulovala i do právního předpisu – vládního usnesení. Kraj Vysočina má zajistit nouzové ubytování nebo nouzové přístřeší pro 7 043 osob. Jejich ubytování se předpokládá především v domácnostech, v komerčních objektech, ale i v objektech kraje a místních samospráv včetně jejich příspěvkových organizací.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Změna výše státních slev ve veřejné dopravě (22.3.2022)
  autobus

  Děti, studenti a cestující nad 65 let budou mít v regionálních i dálkových vlacích a autobusech státem zajištěnou slevu ve výši 50 procent. Dohodla se na tom vládní koalice s tím, že změna začne platit od 1. dubna. Až do konce března mohou cestující, na které se slevy vztahují, využívat výši stávajících slev 75%. Způsob prokazování slevy se do budoucna nemění.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Aktualizace jízdních řádů autobusů a vlaků (6.12.2021)
  nový vlak

  K termínu celostátní aktualizace jízdních řádů, tj. k 12. 12. 2021 dochází i ve Veřejné dopravě Vysočina k řadě změn. Podle Martina Hyského, předsedy krajského Výboru pro strategické projekty se jedná jak o změny v organizaci dopravy, tak v oblasti způsobu odbavování.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2021

   
 • Nový jízdní řád 2022 v Kraji Vysočina (29.11.2021)
  Nový jízdní řád 2022 v Kraji Vysočina

  V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy Českých drah objednaný Krajem Vysočina zůstane na stejné úrovni jako v současném grafikonu. Na většině tratí pojedou vlaky podobně jako v současnosti, k drobným úpravám dojde na tratích 240 Jihlava – Třebíč – Náměšť nad Oslavou – Brno a 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo. Bude také rozšířena platnost integrovaného dopravního systému VDV o některé úseky na hranicích se sousedním Středočeským a Jihočeským krajem. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2021

   
 • Kraj diskutuje se starosty v oblasti dopravy, majetku a silničního hospodářství. Tentokrát v Moravských Budějovicích (20.10.2021)
  Kraj diskutuje se starosty v oblasti dopravy, majetku a silničního hospodářství. Tentokrát v Moravských Budějovicích

  Na začátku tohoto týdne se v Městském kulturním středisku Beseda uskutečnilo pracovní setkání zástupců Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny se starosty ORP Moravské Budějovice. Přibližně třicítce starostek a starostů byly prezentovány nejen připravované akce v oblasti dopravy, včetně plánovaných oprav a modernizací silnic, ale i investiční akce v oblasti majetku nebo informace k Veřejné dopravě Vysočiny. Současně byly představeny chystané programy v oblasti dopravy a bezpečnosti v rámci Fondu Vysočiny i přípravy rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2021

   
 • Stanovisko vedení Kraje Vysočina ke smluvnímu vztahu s JHMD, které provozují drážní dopravu na území Kraje Vysočina na trati Obrataň – Kamenice nad Lipou (7.10.2021)

  Smluvní vztahy mezi Krajem Vysočina a společností Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. jsou upraveny platnou smlouvou o závazku veřejné služby v drážní dopravě. Kraj Vysočina své závazky plynoucí ze smlouvy důsledně plní. Požadavky vznášené ze strany JHMD nad rámec ustanovení smlouvy považujeme za zcela neopodstatněné. Kraj Vysočina se bude i nadále při nakládání s veřejnými prostředky chovat jako řádný hospodář. Tvrzení JHMD o neplacení za služby vyplývající ze smluvního vztahu ze strany kraje jednoznačně odmítáme a považujeme za účelová a nepravdivá.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2021

   
 • Vysokorychlostní trať na Vysočině by mohlo začít sloužit v celé délce v roce 2032. Cesta z Vysočiny do Prahy i do Brna potrvá 40 minut (16.6.2021)

  V minulých dnech Správa železnic představila budoucí možnou trasu vysokorychlostní tratě (VRT) zastupitelům Kraje Vysočina a především zástupcům obcí na Vysočině, jejichž katastry je navržena jedna z pravděpodobných tras této strategické dopravní cesty. Projekt VRT spojující Drážďany – Hamburk – Prahu – Brno – Ostravu a Katovice je v tuzemsku rozdělen na několik etap. Nyní jsou podle zpracovatelů realizovány tzv. předinvestiční fáze. Části projektu s vazbou na Vysočinu jsou ve fázi zpracování studií. Nyní preferované vedení VRT zatím nefiguruje v zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, předpokládá se jejich aktualizace podle konečného doporučení Centrální komise Ministerstva dopravy. Pak by VRT měla svou zastávku přímo na trati v Jihlavě – Pávov a vybrané vlaky by obsluhovaly modernizovanou stanici Jihlava město v návaznosti na další sídla na Vysočině, což je podmínka, na které trvá i vedení Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2021

   
 • Na trati Moravské Budějovice – Jemnice využijte atraktivní cestování turistickými vlaky (30.4.2021)
  VLAK (zdroj: vysocina.eu)

  Už od 26. dubna Kraj Vysočina obnovil na železnici všechny regionální vlaky, které byly dočasně odřeknuty kvůli koronavirové epidemii. "Sledujeme postupný návrat cestujících do vlaků, o minulém prosluněném víkendu jsme ve vlacích zaznamenali velké množství výletníků, kteří cestovali do přírody za odpočinkem. Avizovaný návrat turistických vlaků je vítaným lákadlem pro celé rodiny," řekl Martin Hyský, předseda Výboru pro rozvoj strategických projektů Zastupitelstva Kraje Vysočina, který má na starosti veřejnou dopravu na Vysočině.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2021

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 666 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 ... 34  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7882734

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek