Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Přehled dokumentů

 • Nový výskyt mihule potoční na Hejnickém potoce (11.9.2020)

  Mihule potoční je jedním z nejvzácnějších vodních obratlovců, jedná se o kriticky ohrožený zvláště chráněný druh. V České republice tento druh v současnosti obývá hlavně drobné toky náležící k pstruhovému pásmu v horských a podhorských polohách hraničních pohoří a Českomoravské vrchoviny. Protože je mihule vázána na čisté vody s vyšším obsahem rozpuštěného kyslíku, je označována jako bioindikační druh čistoty vody. Dalším nezbytným faktorem pro její dlouhodobý výskyt je přítomnost bahnitopísčitých náplavů, které se vytváří dlouhodobou sedimentací v proudových stínech meandrů a které je nutné ponechávat v korytě.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Tvůj styl, tvoje volba. Evropský týden mobility a zářijová výzva Do práce na kole startují už příští týden (10.9.2020)
  Tvůj styl, tvoje volba. Evropský týden mobility a zářijová výzva Do práce na kole startují už příští týden

  Už po devatenácté se od 16. do 22. září koná Evropský týden mobility. Cílem ETM je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné dopravy. Kampaň dává lidem šanci vyzkoušet nové možnosti mobility, jako jsou sdílená kola a automobily nebo jednoduše pěší chůze. Motto letošního ročníku zní Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“). Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost. Letošní téma „Bezemisní mobilita pro všechny“ odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Práce Zastupitelstva Kraje Vysočina 2016-2020 v několika číslech (8.9.2020)

  Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Kraje Vysočina řídí chod kraje od 1. listopadu 2016. Celkem se během svého funkčního období, které trvá čtyři roky, sešlo k jednání devětadvacetkrát. Pokaždé zasedlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, kde je pro jednání nejvyššího orgánu kraje k dispozici zastupitelský sál, pouze jednou muselo být z důvodů složité epidemiologické situace jednání přesunuto „mimo základnu“. 12. května 2020 bylo všech 94 navržených bodů programu projednáno v multifukčním sále krajské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Kompletně všechna jednání krajského zastupitelstva byla přenášena on-line a veřejnost se k nim může kdykoli vrátit přes archiv záznamů umístěný na www.kr-vysocina.cz.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • „Česko řeší klima“ ukazuje příklady dobré praxe v oblasti klimatických opatření na Vysočině (7.9.2020)
  Klima

  Klimatická změna představuje pro českou společnost zásadní výzvu. Jak na ni pozitivně reagovat v různých sektorech a odvětvích, jak zde efektivně snižovat emise skleníkových plynů a také jak se na dopady klimatické změny adaptovat, těmito klíčovými otázkami se zabývá čtyřdílný cyklus České televize „Česko řeší klima“. První díl tohoto vzdělávacího cyklu byl věnován aktivitám realizovaným v Kraji Vysočina. Divák má tak možnost posoudit účinnost přijatých opatření v praxi i ve svém okolí.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Nejvýznamnější prameny Vysočiny (3.9.2020)
  Nejvýznamnější prameny Vysočiny

  Celkem 23 pramenů v Kraji Vysočina je zmapováno Českým hydrometeorologickým ústavem a tento počet není ještě úplný, protože některé prameny vysychají v posledním období dlouhotrvajícího sucha. Nejvíce pramenů je v okrese Jihlava a dále na Žďársku. Zajímavý pramen je z Radostínského rašeliniště, který zásobuje vodou povodí Sázavy, a nachází se v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava a Želivka, na opačnou stranu do Černého moře odvádějí povrchovou vodu řeky Svratka, Oslava, Jihlava, Rokytná a Moravská Dyje.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Zemědělství na Vysočině v číslech v době koronavirové pandemie (27.8.2020)

  Nejtradičnějším a nejtypičtějším odvětvím Vysočiny je zemědělská výroba. Celková rozloha kraje činí 679 458 hektarů. Z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda 407 983 hektarů, což je více než 60 %. V době koronavirové pandemie v jarním období péče o půdu ve smyslu příprava pole na setí, hnojení ozim, oprava hrazení pastvin a následné setí nebylo možné odsouvat na pozdější dobu. Zemědělci se zvýšenou bezpečností se museli každodenně starat o svůj dobytek a drůbež, proto byly zrušeny různé exkurze, Polní dny s ukázkami pro veřejnost nebo Dny otevřených dveří. Zemědělské práce nemohou být zastaveny a čekat, až skončí bezpečnostní zdravotnická opatření včetně karantén, protože se odvíjí od ročního období a počasí.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • Den zdraví bez omezení (26.8.2020)
  Den zdraví bez omezení

  K příležitosti Světového dne zdraví, který je jednou z globálních zdravotních kampaní Světové zdravotnické organizace, realizují každoročně své aktivity Zdravá města, obce a regiony České republiky. Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a s organizací Zdravá Vysočina uspořádal 25. srpna akci s názvem Den zdraví bez omezení. Účastníci měli možnost nechat si přímo na místě změřit tlak krve, tělesný tuk nebo zjistit BMI. Celý program byl také tlumočen do znakové řeči.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • Dalších sedm výrobků z Vysočiny může získat značku Regionální potravina (25.8.2020)
  Dalších sedm výrobků z Vysočiny může získat značku Regionální potravina

  V Kraji Vysočina se už po jedenácté soutěžilo o Regionální potravinu. Ze sedmi kategorií se vybíraly jedinečné výrobky výjimečných kvalit, které pocházejí svými surovinami i výrobou přímo z regionu. O značku se zde ucházelo celkem 68 produktů od 22 výrobců. „Značka Regionální potravina už se dostala do širokého spotřebitelského povědomí a mnoho zákazníků takto označené výrobky cíleně vyhledává, protože jsou pro ně zárukou kvality i tuzemského původu. Zároveň je udělení loga účinnou formou podpory zejména menších místních producentů,“ ocenil přínos dlouhodobé kampaně Regionální potravina krajský radní pro oblast zemědělství Martin Hyský.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2020

   
 • Sčítání netopýrů v letních koloniích (30.7.2020)
  Sčítání netopýrů v letních koloniích

  Jako každý rok, tak i letos proběhlo sčítání netopýrů v letních koloniích evidovaných na území Kraje Vysočina. Netopýři jsou živočichové s velmi specifickým způsobem života. Letní kolonie netopýrů tvoří samice, které během června a července rodí a chovají mláďata a na podzim odlétají na svá zimoviště. Můžeme je najít na bezpečných a klidných místech a to na půdách kostelů, zámků i obytných budov, za dřevěným obložením nebo za trvale otevřenými okenicemi chat, ve štěrbinách pod oplechováním střech či ve škvírách pod prasklou omítkou. Sklepní prostory mohou naopak některým druhům netopýrů sloužit jako zimoviště.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Za kaprem na Vysočinu (24.7.2020)
  Za kaprem na Vysočinu

  První rybníky se na území dnešního Kraje Vysočina objevily již ve středověku, zejména s rozvojem hornictví a okolo klášterů. Vlivem konfigurace terénu zde nebyly žádné významnější vodní toky, rybníky proto vznikaly na drobných vodotečích vhodně zakomponované do vrchovinné krajiny. Rybníků, nádrží a dalších vodních ploch se v Kraji Vysočina nachází téměř 9 000. V rámci České republiky plocha rybníků dosahuje 41 000 hektarů. I když se to číslo může zdát vysoké, koncem 16. století to bylo asi 180 000 hektarů, tedy více než trojnásobek současného stavu. Údajně se tehdy během padesáti let postavilo 25 000 rybníků a právem tak mluvíme o zlatém věku rybníkářství.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Vlastníci lesů opět mohou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (22.7.2020)

  V tomto týdnu se spustil další dotační program pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Peníze z Ministerstva zemědělství pomohou majitelům lesů částečně kompenzovat nahodilou těžbu provedenou v lesních porostech v roce 2019 a program se stejně jako v loňském roce administruje prostřednictvím krajských úřadů. Žádosti lze podávat až do 18. září 2020.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Devátý Dům přírody v Česku je tentokrát na Vysočině (17.7.2020)
  Devátý Dům přírody v Česku je tentokrát na Vysočině

  V obci Krátká na Žďársku byl na začátku července otevřen v rámci České republice už devátý Dům přírody. Ten bude sloužit jako návštěvnické centrum pro celou chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy a jeho provozovatelem je Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupky o.p.s. „Kraj Vysočina spolupracuje s neziskovou nevládní vzdělávací institucí Chaloupky o.p.s. již několik let a v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty máme už na letošní podzim domluvenou společnou akci v nově otevřeném Domě přírody,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský při Dni otevřených vrat, které se v Krátké konalo tento týden.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Kovaní šneci za skutky roku už jsou v rukou vítězů (2.7.2020)
  Kovaní šneci za skutky roku už jsou v rukou vítězů

  Cena v podobě kovaného šneka, která náleží všem vítězům krajské ankety Skutek roku, je už u svých letošních držitelů. Radní Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Martin Hyský navštívil v uplynulých dnech všechny oceněné, aby jim osobně předal kovanou plastiku, diplom i šek na 20 tisíc korun. „Každý rok připravujeme pro vítěze společenský večer v atraktivním prostředí kulturních památek a jiných zajímavých objektů jako poděkování za jejich obětavou a prospěšnou práci pro ostatní. Letošní jaro je plné změn, a tak jsme i my museli najít jiný způsob předání cen. Nakonec jsem rád, že jsem všechny oceněné měl možnost poznat a popovídat si s nimi na jejich domácí půdě,“ podělil se o dojmy radní Martin Hyský. Ocenění Skutek roku udělil Kraj Vysočina už po jedenácté.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Covidové volno se podepsalo na obsazenosti záchranné stanice v Pavlově (19.6.2020)
  Pavlov

  V evidenci záchranné stanice Pavlov je od začátku roku do června už více než 400 nově přijatých živočichů v nouzi. To je podle informací ředitele stanice Zbyška Karafiáta vyšší číslo, než které Stanice vykázala za stejné období loni. „Lidé byli v minulých měsících více doma, pozorovali okolí a také hojněji vyráželi samostatně do přírody, kde si všímali abnormalit v životě zvířat. A tak nám do stanice denně přibývali noví obyvatelé z celého území Kraje Vysočina, ale i za sousedních regionů – veverky, netopýři, kuny a mláďata ptáků např. kalous ušatý, puštík obecný, káně rousné, strakapoud malý. Je to důsledek především kalamitní těžby,“ říká Zbyšek Karafiát s tím, že nejdojemnější příběh se váže k sýkorkám nalezeným v Jihlavě.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • Skládky dřeva v blízkosti vodních toků vytváří při bleskových povodních nepropustné překážky (18.6.2020)
  Skládky dřeva v blízkosti vodních toků vytváří při bleskových povodních nepropustné překážky

  Na několika místech v Kraji Vysočina, především na Žďársku a Novoměstsku, se v posledních dnech vyskytly přívalové srážky a následné bleskové povodně. Lokálně se jednalo o srážkové úhrny i přes 80 mm, tj. 80 litrů vody na m2. Došlo k výraznému zvýšení průtoků ve vodních tocích včetně dosažení stupňů povodňové aktivity a zatopení přilehlých pozemků a nemovitostí. Bleskové povodně se v našem kraji vyskytnou prakticky každoročně. Lze je jen velmi těžko předvídat, trvají krátce, ale téměř vždy přinášejí větší či menší škody na majetku. Situaci na mnoha místech zhoršovalo zejména volně uložené dřevo v blízkosti vodních toků.

  Složka dokumentů: Ochrana před povodněmi

   
 • Skládky dřeva v blízkosti vodních toků vytváří při bleskových povodních nepropustné překážky (17.6.2020)
  Skládky dřeva v blízkosti vodních toků vytváří při bleskových povodních nepropustné překážky

  Na několika místech v Kraji Vysočina, především na Žďársku a Novoměstsku, se v posledních dnech vyskytly přívalové srážky a následné bleskové povodně. Lokálně se jednalo o srážkové úhrny i přes 80 mm, tj. 80 litrů vody na m2. Došlo k výraznému zvýšení průtoků ve vodních tocích včetně dosažení stupňů povodňové aktivity a zatopení přilehlých pozemků a nemovitostí. Bleskové povodně se v našem kraji vyskytnou prakticky každoročně. Lze je jen velmi těžko předvídat, trvají krátce, ale téměř vždy přinášejí větší či menší škody na majetku. Situaci na mnoha místech zhoršovalo zejména volně uložené dřevo v blízkosti vodních toků.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • Kvalita ovzduší v zorném poli (5.6.2020)

  Druhý projekt Kraje Vysočina sledující kvalitu ovzduší s názvem „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 – 2023“ (ISKOV II) se v roce 2019 zaměřil na Chotěboř, Kamenici nad Lipou, Ledeč nad Sázavou a Velké Meziříčí. Realizátoři projektu Konsorcium – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia s.r.o. rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází. Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny Chotěboři a Ledči nad Sázavou).

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • Rekonstrukce přivaděče zajistí více kvalitní vody pro Hubenov (5.6.2020)
  Hubenov

  Povodí Moravy, s. p. zahájilo rekonstrukci Jedlovského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov. Práce započaly na jaře a potrvají do podzimu letošního roku. Zvolený postup prací minimalizuje dobu odstávky přivaděče, aby i v průběhu rekonstrukce dodával vodu pro Hubenovskou nádrž. Téměř tři kilometry dlouhý Jedlovský přivaděč převádí vodu z Jedlovského potoka od obce Boršov přímo do vodárenské nádrže Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem vody pro obyvatele Jihlavy. Zhoršený stav a netěsnosti na stávajícím betonovém potrubí vedou nejen ke ztrátám vody, ale mohou způsobit i kontaminaci vody převáděné Jedlovským přivaděčem. Povodí Moravy, s. p. proto zahájilo rekonstrukci přivaděče, která zabrání nejen ztrátám, ale také černým odběrům a zvýší kvalitu převáděné vody.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • SOUTĚŽ: Kraj odmění sty tisíci originální projekty k posílení atraktivity regionálního cestovního ruchu (3.6.2020)
  soutez

  Až dva miliony korun je Kraj Vysočina připraven rozdělit jako finanční odměnu podnikatelům a dalším subjektům, kteří připraví originální nové nebo inovované produkty v oblasti cestovního ruchu, propojující atraktivity Kraje Vysočina. Soutěž s názvem Vysočina – nejlepší dovolená má pomoci rozhýbat regionální turistický trh po době koronavirové, dát impuls k objevování a nabídce nových zážitků, vybídnout region k propojování aktivit napříč územím a díky tomu udržet návštěvníky v regionu alespoň dvě a více nocí. „Odměnou pro každého z až dvaceti autorů nejlepších zaslaných projektů bude 100 tisíc korun, které může použít dle vlastního uvážení. Oceněné projekty pak lze využít k propagaci regionu jako celku,“ říká Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červen 2020

   
 • Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají (25.5.2020)
  Myslivci odlovili více spárkaté zvěře, přesto početní stavy zatím neklesají

  Myslivci odevzdali roční výkazy o honitbách, které každoročně podávají informaci o mysliveckém hospodaření, stavu a lovu zvěře. Ze všech sledovaných druhů zvěře je pozornost upřena nejvíce na trvale vysoké stavy zvěře spárkaté, která působí velké těžkosti lesníkům při obnově lesa. Spárkatá zvěř je v honitbách Kraje Vysočina tradičně nejvíce zastoupena srnčí zvěří, její stavy dosáhly hodnoty 28 613 kusů a tvoří tak 78 % populace veškeré spárkaté zvěře v kraji. Druhou příčku v početnosti zaujímá černá zvěř, která dosahuje stavu 3 091 ks, tedy 8 % veškeré spárkaté zvěře.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2020

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 666 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 34  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7882728

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek