Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013

Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2013
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina v závazné části stanovuje 35 strategických cílů. V roce 2013 bylo splněno 14 cílů bez výhrad, 4 s výhradami, 13 cílů nebylo hodnoceno pro nedostatek informací na úrovni kraje a dlouhodobě nejsou plněny cíle zvýšení materiálového využívání komunálních odpadů, omezování odstraňování odpadů skládkováním, snížení hmotnostního podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky a sanace starých zátěží.
 

 
 

Celková produkce odpadů v Kraji Vysočina měla v letech 2002 až 2009 klesající trend, který byl v roce 2010 ukončen a od tohoto roku produkce postupně narůstá. V roce 2013 byl zaznamenán opět její pokles a to na 835,8 tis. t odpadů, přičemž produkce komunálních odpadů byla ve výši 221,97 tis. t odpadů a na celkové produkci odpadů se podílí měrou 26,56 %. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v roce 2013 vyprodukováno téměř 434,78 kg komunálních odpadů, což je hodnota mírně vyšší, než je celorepublikový průměr. V roce 2013 bylo na území kraje využito 37,03 % produkovaných komunálních odpadů. Oproti roku 2011 se využití navýšilo o více než 10 %. Cílová hodnota pro rok 2010 a roky následující je ale dle Plánu odpadového hospodářství České republiky stanovena na 50 % materiálového využití komunálních odpadů. Pozitivem je snižování množství skládkovaných odpadů. Od roku 2009 je zaznamenáván klesající trend, i když je stále skládkováno o cca 5 % více než v referenčním roce 2000. Na jednoho obyvatele bylo uloženo na skládky 105,4 kg biologicky rozložitelných komunálních odpadů, což je o cca 30 kg více, než je stanovený limit pro referenční rok 2013.

 

„Nejdůležitější je vyřešit otázku nakládání se směsným komunálním odpadem, respektive vyřešit odklon několika desítek tisíc tun tohoto odpadu od skládkování. Na celkovém množství skládkovaných odpadů se totiž podílí ze 76,6 %,“ upozorňuje na největší problém krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. „Koordinační roli přípravy Integrovaného systému nakládání s odpady na Vysočině na podzim převzalo od kraje Sdružení obcí Vysočiny. Přestože kraj nemá právo zasahovat do samostatné působnosti obcí, původců komunálního odpadu, spolupracuje s obcemi při řešení této problematiky, dlouhodobě spolufinancuje z Fondu Vysočiny projekty obcí a ve spolupráci s kolektivními systémy podporuje zvyšování environmentálního povědomí obyvatel kraje i oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů,“ dodává Zdeněk Chlád.

 

Přestože sanace starých zátěží na území kraje probíhají, cílová hodnota – dosažení 100% sanace veškerých starých zátěží do roku 2015 je nesplnitelná. Na území kraje se nacházejí desítky zátěží, řada z nich zůstává neřešena především tam, kde náklady na sanaci přesahují cenu vlastních nemovitostí a kde nejsou vyjasněna vlastnická práva.

 

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočiny za rok 2013 je v plném znění zveřejněno na stránkách kraje pod http://www.kr-vysocina.cz/odpady_vysociny.asp

 

 

  • Více informací:
    Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2014 / 9.12.2014

Počet návštěv: 2762
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek