Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Vysočina a předsednictví České republiky v Evropské Unii

Prvním dnem roku 2009 předala Francie České republice historicky první předsednictví Evropské Unie. Co vůbec předsednictví znamená a zejména jak se projeví v našem kraji, na Vysočině?
 

 
 

Prvním dnem roku 2009 předala Francie České republice historicky první předsednictví Evropské Unie. Co vůbec předsednictví znamená a zejména jak se projeví v našem kraji, na Vysočině?

 

V Českém domě v Bruselu, sídle kanceláře kraje Vysočina, ale také Stálého zastoupení České republiky při EU a jejích diplomatů, svítí v posledních týdnech okna stále déle do noci, v bruselských ulicích jsou čím dál častěji slyšet debaty o České republice. Důvod? Česká republika poprvé v historii, necelých 20 let po pádu železné opony předsedá celé Evropské unii.

 

České předsednictví je především otázkou České republiky jako takové, tedy zejména vlády. Česká republika nyní jako předsedající země až do konce června 2009 svolává a řídí všechna zasedání Rady Evropské Unie a jejích pracovních výborů, je vyjednavačem kompromisů mezi členskými státy a jménem Evropské unie také jedná s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi. Zároveň zastupuje i Radu EU při kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména pak s Evropským parlamantem a Evropskou komisí. Důraz na čtyři základní unijní svobody – volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb – klade motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Hlavní priority českého předsednictví jsou pak obsaženy ve sloganu „3E“ – ekonomika, energetika a Evropa a svět (Economy, Energy, External Relations).

 

Kraje jako takové žádné přímé úkoly a kompetence v souvislosti s převzetím předsednického žezla Českou republikou nemají. Na druhou stranu jde nepopiratelně o období, kdy je na celou Českou republiku soustředěna pozornost evropských i světových médií, politiků i občanů. Tohoto zvýšeného  zájmu chce využít i kraj Vysočina a strhnout, byť aspoň špetku této pozornosti směrem do srdce České republiky, našeho kraje.

 

Za tímto účelem Kancelář kraje Vysočina v Bruselu připravila hned několik akcí, jejichž cílem je přispět k propagaci a dobrému jménu Vysočiny v Evropě, představit ji nejen jako kraj kulturní, kraj zajímavý z hlediska turistických destinací, ale také jako dynamický kraj s inovačním potenciálem.

 

Tyto aktivity zahájí hned v lednu Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu, kdy během tří večerů budou mít bruselští diváci příležitost shlédnout některé zajímavé dokumentární filmy představené na 12. ročníku jihlavského festivalu, který je již tradiční podzimní kulturní událostí na Vysočině. Záštitu nad bruselskými ozvěnami převzali pan Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu (EPP-ED), pan Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, a pan Jaroslav Vymazal, primátor města Jihlava.

 

V březnu 2009 budou mít podnikatelé z kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu příležitost prezentovat se na konferenci Cestovní ruch a lázeňství – vytváření silnějšího odvětví, kde jim budou představeny možnosti finanční podpory v oblasti cestovního ruchu na evropské, vládní i místní úrovni. Součástí konference pak bude mini veletrh cestovního ruchu, kde budou moci nabídnout své služby touroperátorům z Beneluxu a okolí. Konferenci organizuje kraj Vysočina ve spolupráci s dalšími českými kraji.

 

Inovační potenciál Vysočiny bude představen na další ze série krajských konferencí v Bruselu, a to konferenci Regiony znalostí, která se uskuteční na počátku dubna 2009.

 

V druhé polovině května pak v Bruselu tóny písní Gustava Mahlera a jeho manželky Almy Mahler –Schindler a doprovodná menší výstava připomenou a zdůrazní vazbu tohoto významného skladatele na náš kraj a upozorní i na jemu věnovaný festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava.

 

Kraj Vysočina za účelem svého zviditelnění v Evropě počítá kromě výše uvedených samostatných akcí v Bruselu s využitím řady drobnějších propagačních příležitostí v jednotlivých Evropských institucích či ve spolupráci s Czech Tourism v průběhu celého předsednictví.

 

Vysočina dále spolupracuje na přípravě dalších odborných konferencí věnovaných tématům, která jsou našemu i dalším českým krajům blízká – a to konkrétně na konferencích na témata budoucnosti politiky soudržnosti, přeshraniční spolupráce či budování transevropských dopravních sítí. V kulturní oblasti pak české kraje uspořádaly soutěž pro mladé umělce z krajů s názvem Dvacítky: Generace nové Evropy, která na Vysočině právě vrcholí a vítěz, který bude odměněn cestou na slavnostní vyhodnocení celé soutěže do Bruselu v dubnu 2009, bude znám do konce ledna 2009. Vítězná díla z krajů pak budou slavnostně odhalena a vystavena během března a dubna 2009 postupně v sídle Evropské komise a ve Výboru regionů. V samotném závěru předsednictví se budou kraje společně ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU prezentovat na již tradiční České Street Party v Bruselu, která bude oficiální zakončovací kulturní akcí Českého předsednictví.

 

Za účelem společné a jednotné propagace krajů během Českého předsednictví byly připraveny mimo jiné společné webové stránky www.czechreg.eu, kde lze nalézt v angličtině informace o krajích jako takových, jejich bruselských zastoupeních či chystaných společných i individuálních aktivitách.

 

Přímo na Vysočině se pak na samém konci období Českého předsednictví, tedy v červnu 2009 v souvislosti s předsednictvím odehraje významné zasedání generálních ředitelů EU pro lesy. Na přípravě tohoto zásadního jednání se kromě Krajského úřadu kraje Vysočina podílí mimo jiné přímo zástupci Evropské komise a Ministerstva zemědělství ČR.

 

 • Markéta Heřmanová, zástupce kraje Vysočina v Bruselu
  Kancelář kraje Vysočina, Brusel
  60, Rue du Trone
  1050 Brussels - Ixelles
  telefon: +32 (0) 221 39 560
  e-mail: hermanova.m@vysocina.eu
  skype: Marketa.Hermanova
  www.vysocina.eu/Brusel
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2009 / 20.1.2009

Počet návštěv: 27843
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek