Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

„Vysočina bezpečně online 2013“ – v kraji prošlo vzdělávacími semináři 322 účastníků

Zakončení úspěšného projektu „Vysočina bezpečně online 2013“ – v kraji prošlo vzdělávacími semináři na 322 účastníků
Slavnostním předáním výhry škole s nejvyšší účastí na rodičovském vzdělávacím semináři byl na krajském úřadu Kraje Vysočina zakončen projekt Vysočina bezpečně online 2013 realizovaný Krajem Vysočina a Národním centrem bezpečnějšího internetu ve spolupráci s organizací Vysočina Education. Projekt se zaměřil na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a online technologií. Součástí projektu bylo specializované vzdělávání pro odbornou veřejnost - policisty a sociální pracovníky, semináře pro laickou veřejnost především rodiče žáků základních škol a studentů středních škol a osvětová kampaň.
 

 
 

Projekt proběhl díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013. Cílem projektu bylo propojit odborníky působící v Kraji Vysočina, kteří se s jevy mohou setkat v praxi a účastní se na řešení vzniklých problémů, zvýšit zájem rodičů
o aktivity dětí na internetu a navázat spolupráci se školami. Je nezbytné podpořit školy v jejich preventivních snahách a napomoci zlepšení jejich orientace v oblasti online rizik.

 

Významnou součástí projektu byla odborná konference „Řešení elektronického násilí a kyberkriminality páchané na dětech a mezi dětmi“, na jejímž pořádání se podílela také Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze – pracoviště Jihlava. Za účasti policistů z Lotyšska, Katalánska, Slovenska a z Generálního sekretariátu Interpolu sdíleli odborníci z bezpečnostních složek, specialisté z oblasti prevence a vzdělávání, informačních a komunikačních technologií, státní a neziskové sféry nejnovější poznatky na poli rizik pohybu v online prostředí a bezpečnějšího užívání internetu. Přednášky bylo možno sledovat také prostřednictvím online přenosu.

V ulicích Jihlavy, Třebíče a Žďáru nad Sázavou proběhla také outdoorová kampaň - kolemjdoucí se mohli setkat s plakáty CLV s mottem zápalek s nápisem: „INTERNET BEZ DOZORU JE PRO DĚTI STEJNĚ NEBEZPEČNÝ JAKO SIRKY A STOH“.

 

Počet proškolených dokonce přesáhl plán projektu - seminářů pro sociální pracovníky se zúčastnilo 48 pracovníků OSPOD, kurátorů pro mládež, speciálních pedagogů a metodiků prevence; policejní vzdělávání, v rámci kterého bylo proškoleno 30 zájemců, se zaměřilo na prohloubení kvalifikace policistů PČR i městské obecní policie. V rámci seminářů pro rodiče a místní komunity realizovaných ve spolupráci s Vysočina Education, které proběhly na patnácti školách Kraje Vysočina, lektoři proškolili celkem 244 účastníků. Součástí byla též motivační soutěž o titul „Škola bezpečného internetu“ a herní konzoli pro žáky za největší účast na rodičovském semináři,které získala ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4. Děti z této školy si výhru rozhodně zaslouží, neboť pro rodiče vytvořily vlastnoručně vyrobené plakátky, které pak rozvěsily po celé škole.

 

Výstupem projektu Vysočina bezpečně online 2013 je fungující síť konkrétních pracovníků, která má vysoké povědomí o problematice a je připravena účinně intervenovat například při výskytu kyberšikany, groomingu, sextingu, krádeže účtů a zneužití dat apod. Rodiče a místní komunity významně pomáhají při prevenci elektronické kriminality a dětské delikvence. Jsou-li v problematice orientováni, mohou včas zabránit negativním dopadům na děti a pomoci v krizových situacích, neboť vědí, kam se s dítětem obrátit o pomoc. Národní centrum bezpečnějšího internetu bude s podobným projektem pokračovat i v dalších krajích.

 

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) je české neziskové nevládní sdružení, jehož cílem je zvyšovat povědomí o možných hrozbách online komunikace, propagovat pozitivní obsah a zodpovědné chování na internetu, pomáhat v nesnázích zejména mladým uživatelům internetu a bránit šíření materiálů se zneužívanými dětmi (dětské pornografie) na internetu. NCBI se snaží poukazovat na škodlivý obsah a projevy nevhodného, rizikového chování v online prostředí a také poradit, jak se takovým případům vyhnout. Více informací naleznete na www.saferinternet.cz.

 

Kraj Vysočina a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují projekt Vysočina bezpečně online 2013. Projekt je zaměřen na místní prevenci kriminality a sociální patologie spojené s užíváním internetu a online technologií. Hlavním cílem projektu je snižování míry a závažnosti kybernetické kriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a mladistvých, případně dětmi a mladistvými, v Kraji Vysočina. Projekt zvýší gramotnost v online bezpečnosti napříč odbornou i laickou komunitou regionu. Projekt probíhá díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, dotačního programu prevence kriminality na rok 2013.

 

 

  • Lenka Eckertová, manažerka marketingu a komunikace
    Národní centrum bezpečnějšího internetu
    tel.: 702 013 227, e-mail: eckertova@saferinternet.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.12.2013 / 17.12.2013

Počet návštěv: 11459
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek