Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina


 

Vysočina rozšířila seznam vybraných strategických profesí, které mohou využít určené školy a školská zařízení pro děti od 3 do 10 let

S ohledem na současnou situaci a s přihlédnutím k nutnosti zajištění základních veřejných služeb byl v Kraji Vysočina rozšířen seznam strategických profesí, jejichž zaměstnanci mohou na základě přihlášky využít možnost umístění svého 3-10letého dítěte do určené školy. V současné době patnáct určených organizací pečuje o 184 dětí s tím, že dostupná kapacita je více než 900 dětí. „Pokud by snad došlo rozšířením seznamu k naplnění kapacit, jsme připraveni společně s městy hledat další řešení, v lepším případě kapacitu okamžitě navýšit. V tomto směru je na místě poděkovat pedagogickým pracovníkům i nepedagogickému personálu určených škol a školek a zároveň vedení měst, která zařízení zřizují. Jejich pomoc při péči o nejmenší děti je jednou z klíčových podmínek pro zajištění personálních kapacit strategických provozů,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Kapacitami a rozšířením seznamu strategických profesí se tento týden zabýval Krizový štáb Kraje Vysočina. Na základě pokynu hejtmana bude kontrolována dostupná kapacita škol a krajský odbor školství, mládeže a sportu musí mít připravenu i variantu, kdy některé z určených zařízení ze seznamu vypadne z důvodu onemocnění personálu.

Seznam profesí, na něž se péče vztahuje:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené školy nebo školské zařízení,

Nově zařazené profese (Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu příslušné organizace už  včera informoval).

 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Aby mohli zaměstnanci vybraných profesí své děti ve věku od 3 do 10 let umístit do škol určených hejtmanem Kraje Vysočina, musí je k poskytování péče přihlásit, pokud nemají péči zajištěnu jinak (např. v mateřské škole), přihláška k poskytování péče  je dostupná v příloze tiskové zprávy. V zájmu koordinace o zajištění vyplnění přihlášek  se doporučuje, aby zaměstnavatel doplnil do přihlášek potvrzení a ideálně hromadně je předal na určenou školu/školy z přiloženého seznamu (lze posílat i elektronicky). Přihlášku může alternativně doručit na školu i zaměstnanec (rodič). Škola po obdržení přihlášek kontaktuje rodiče a dohodne podrobnosti nástupu a provozu. Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení přihlášky.

Tento postup se týká pouze poskytování péče dle výše uvedeného krizového opatření, profese nelze svévolně rozšiřovat.

 

Přehled určených škol a školských zařízení vč. přihlášky jsou vloženy v příloze této zprávy, viz níže.

Kontaktní osoby:            

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.11.2020 / 3.11.2020

Počet návštěv: 2438
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek