Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 10 > Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina

logolink

 
 
 
Aktivita bude zahrnovat analýzu včetně návrhu optimalizace personálních procesů úřadu, přičemž se bude třeba zaměřit na procesy, které jdou napříč celou organizací a jsou rozhodující pro řízení lidských zdrojů. Analýza bude tedy zaměřena především na stávající personální potenciál, vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců úřadu. V návaznosti na provedené analýzy budou identifikována silná a slabá místa a budou vytvořeny návrhy změn včetně harmonogramu a způsobu implementace formou akčních plánů.
Pro potřeby nastavení vstupů pro formulaci strategie bude provedena analýza stávajících procesů a principů v oblasti řízení lidských zdrojů. Tato analýza bude zaměřena zejména na zjištění zda nastavené procesy:
  • umožňují efektivně plánovat a řídit jednotlivé procesy ŘLZ (dále jen ŘLZ) a nakolik
  • vyjadřují stanovené priority činnosti krajského úřadu a nakolik
  • podporují vizi krajského úřadu a nakolik
  • přispívají k naplnění očekávání zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran

Jako druhá dílčí aktivita bude vytvořena na základě výše definovaných vstupů strategie řízení lidských zdrojů, jejímž cílem je definice základních východisek pro potřeby systematizace personálního řízení úřadu.
Na základě vstupů definovaných provedenou analýzou stávající situace dojde k identifikaci základních východisek pro formulaci samotné strategie. Na základě uvedené analýzy budou dále identifikována slabá místa a prostor pro rozvoj ve strategii a nastavených procesech ŘLZ. Dále bude nutné provést změny podporující kvalitu systémů a uvedených procesů ŘLZ (včetně odpovídajících metodik a zajištění rozvojových aktivit zaměstnanců).
Plánovaná struktura personální strategie:
1) Podpora personálního řízení
2) Rozvoj manažerů a manažerská podpora
3) Strategie vzdělávání
4) Personální marketing
5) Evaluace personální strategie
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 10 > Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 94896

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek