Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2022

Dne 12. 4. 2022 byla zveřejněna Výzva k předkládání projektů č. 2 roku 2022 vyhlášená v souladu se Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/21, která obsahuje popis předmětu podpory a způsobilých výdajů. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení PO, projekty na provedení preventivních opatření k tomu, aby možné nedodržení smluvních závazků ze strany dodavatelů s významným vztahem k Ruské federaci neomezilo funkčnost jimi spravovaných systému a dále pak projekty, jejichž cílem je snížit rizika informační a kybernetické bezpečnosti související s informačními aktivy a systémy závislými na dodavatelích či subdodavatelích z Ruské federace.
 

 
 

Žadatelé mohou podávat žádosti o poskytnutí finančního příspěvku do 24. 4. 2022. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000,- Kč. Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2021 menšími než 100 mil. Kč 100 000 Kč. U ostatních organizací pak 200 000 Kč. Minimální podíl příjemce podpory tvoří 25% celkových nákladů projektu.

 

Veškeré informace včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách:
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/ZZ02771-01?kat=8&s=vse

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 12.4.2022 / 12.4.2022

Počet návštěv: 955
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek