Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Základní informace

 
 
 

Samostatná působnost:

- vede odbor zdravotnictví

- zabezpečuje uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb o zajištění zdravotnických služeb ve veřejném zájmu, a to zejména braneckých prohlídek a preventivních opatření

- podílí se na zajištování a koordinaci tvorby koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví

- zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku

- plní povinnost resortního (gesčního, odvětvového) odboru dle jednotlivých pravidel rady kraje a zásad zastupitelstva kraje

- zabezpečuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podávání návrhů na zápis do Ústředního věstníku ČR a do obchodního rejstříku

 

Přenesená působnost:

- zajišťuje výkon agendy vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

- zajišťuje ustavení nezávislého odborníka nebo nezávislé odborné komise pro šetření stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

- zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti

- zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotním stavu ve věcech dočasné pracovní neschopnosti

- přezkoumává správní rozhodnutí orgánů I. stupně ve věcech ukládání pokut na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a kontroluje výkon státní správy na tomto úseku

- ukládá pokuty za správní delikty poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

- projednává v prvním stupni správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y), a z) a § 36 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 93346

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek