Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - září 2022

 
 
 • Už v sobotu se pro řidiče zprůjezdní průtah Jaroměřicemi nad Rokytnou. Práce na dalším úseku silnice II/152 budou pokračovat v příštím roce (30.9.2022)
  Už v sobotu se pro řidiče zprůjezdní průtah Jaroměřicemi nad Rokytnou. Práce na dalším úseku silnice II/152 budou pokračovat v příštím roce

  Od soboty 1. října končí pro řidiče úplná uzavírka průtahu městem Jaroměřice nad Rokytnou na 840 metrů dlouhém úseku silnice II/152 od benzínové pumpy po křižovatku se silnicí II/360 před městským úřadem. Město Jaroměřice nad Rokytnou bude ještě v průběhu měsíce října pokračovat v pracích na vlastním veřejném osvětlení a na chodníku, který usnadní chodcům přístup k benzinové pumpě a pohyb v okolí křižovatky s ulicí Kaunicova. Práce budou probíhat pouze na jednotlivá pracovní místa, aby byl co nejméně omezován provoz na silnici.

   
 • Už tento víkend Dny otevřených ateliérů na Vysočině (30.9.2022)
  Už tento víkend Dny otevřených ateliérů na Vysočině

  Myšlenka letošního ročníku DOA na Vysočině je zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Zájemci o návštěvu umělců se mohou těšit na 120 ateliérů, které zastupují rozmanitá řemesla a umělecké techniky. Akce se tradičně účastní i muzea, galerie a umělecké školy. Mnozí účastníci „ateliéristé“ kromě prohlídky svého zázemí nabízí i možnost vyzkoušet si dané řemeslo, někteří mají připravený i doprovodný program.

   
 • NSA vyhlásila dotační výzvy pro sportovní organizace a obce. Kraj je připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko (30.9.2022)

  Národní sportovní agentura vyhlásila dvě dotační výzvy pro sportovní organizace a obce (Regiony SK/TJ 2022 a Regiony ÚSC 2022), přičemž k ukončení příjmu žádostí do obou výzev dojde 16. října v 12.00 hod. Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká finanční závazek kraje vůči žadateli.

   
 • Hejtman Vítězslav Schrek se setkal s novým velvyslancem České republiky v Rakousku (29.9.2022)
  Hejtman Vítězslav Schrek se setkal s novým velvyslancem České republiky v Rakousku

  V polovině tohoto týdne proběhlo v budově Českého velvyslanectví v Rakousku setkání hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s nově jmenovaným mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Rakousku, J. E. Jiřím Šitlerem. Jednání se konalo při příležitosti studijní cesty hejtmana do Rakouska na evropský kongres pro poskytovatele sociálních služeb CARE 4.0 a s velvyslancem Šitlerem probrali například témata jaderné energetiky, dopravního propojení obou zemí a také možnosti získávání energie z alternativních zdrojů.

   
 • Týden knihoven 2022 (29.9.2022)
  Týden knihoven 2022

  První říjnové dny jsou již tradičně zasvěceny knihovnám. Probíhá celostátní kampaň Týden knihoven, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jejíž nedílnou součástí je představení nových i stávajících služeb knihoven a nabídka pestrého programu, který je připraven pro všechny čtenáře a návštěvníky.

   
 • Prosperující syslí kolonie se na Vysočině ukládá ke spánku (27.9.2022)
  Prosperující syslí kolonie se na Vysočině ukládá ke spánku

  Na Vysočině jsou již pátým rokem nainstalovány dvě dopravní značky „Pozor, sysel!“ v sousedství Mohelenské hadcové stepi na Třebíčsku. Tyto dopravní značky upozorňují řidiče na výskyt velmi vzácných hlodavců – syslů obecných. Přes zimu jsou dopravní značky „Pozor sysel“ umisťovány do depozitáře, neboť sysli jsou uloženi k zimnímu spánku.

   
 • Světelská Akademie představuje nejlepší díla svých studentů a pedagogů (27.9.2022)
  Světelská Akademie představuje nejlepší díla svých studentů a pedagogů

  V závěru minulého týdne se v prostorách Akademie ve Světlé nad Sázavou uskutečnila vernisáž Bienále 2022. Jde o tradiční přehlídku toho nejzajímavějšího z tvorby pedagogů a žáků školy v přechozích dvou letech a škola při této příležitosti vydává i rozsáhlý katalog, kde jsou jednotlivá autorská díla prezentována. „Pro každou školu je důležité, aby měla svoji identitu, nezaměnitelnost. A to se světelské Akademii nejen v krajském, ale i republikovém měřítku úspěšně daří,“ řekl na vernisáži radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

   
 • Vyjádření Kraje Vysočina k situaci k zajištění veřejné dopravy (27.9.2022)

  Vedení Kraje Vysočina je znepokojeno situací kolem ohrožení platnosti povinného osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, o které (podle dostupných informací) prozatím nepožádal jeho smluvní drážní partner Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) u Drážního úřadu. Absence těchto dokumentů nedovoluje, zjednodušeně, dopravci provozovat železniční dopravu. JHMD pro Kraj Vysočina zajišťuje dopravní obslužnost na 29 km trati mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní. Kraj za obsluhu tohoto úseku ročně zaplatí 14 miliónů korun. Vůči JHMD nemá Kraj Vysočina žádný závazek po lhůtě splatnosti.

   
 • Nemocnice Jihlava se v budoucnu rozroste o nový pavilon a parkovací dům. Kraj začíná projektovat (27.9.2022)
  NEJI

  Největší připravovanou krajskou investicí v regionálním zdravotnictví je aktuálně projekt nového pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům v areálu Nemocnice Jihlava. „Kraj pro stavbu dalších klíčových objektů nutných pro budoucí provoz své nemocnice využije rozvojové plochy současného záchytného parkoviště a pozemek po demolici bývalého infekčního oddělení,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

   
 • Kraj Vysočina podporuje spolupráci na projektu Paměť národa (27.9.2022)
  Kraj Vysočina podporuje spolupráci na projektu Paměť národa

  Kraj Vysočina a zapsaný ústav POST BELLUM podepíší memorandum o spolupráci. „Podpis memoranda je pro nás prestižní záležitostí a ze strany kraje jde o vyjádření symbolické podpory projektu Paměť národa, který zaznamenává vzpomínky a odkazy pamětníků 20. stolení,“ přiblížil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Kraj v memorandu deklaruje, že chce pomáhat při natáčení, uchovávání a prezentování vzpomínek obyvatel Kraje Vysočina a vzpomínek vážící se k tomuto kraji, zároveň chce podporovat společné osvětové akce pro studenty i veřejnost.

   
 • Vedení Vysočiny podporuje zachování stavebních úřadů co nejblíže občanům (26.9.2022)

  Rada Kraje Vysočina odeslala ministerstvu pro místní rozvoj a Vládě ČR své stanovisko k aktualizovanému návrhu Ministerstva pro Místní Rozvoj (MMR) na řešení organizační struktury stavební správy v území, resp. k budoucí existenci obecních stavebních úřadů.

   
 • Kraj vysočina podepsal s Jihočeským a Jihomoravským krajem a s Dolním Rakouskem společný Pracovní program na další čtyři roky (23.9.2022)
  Kraj vysočina podepsal s Jihočeským a Jihomoravským krajem a s Dolním Rakouskem společný Pracovní program na další čtyři roky

  Kraj Vysočina společně s Jihomoravským a Jihočeským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko podepsaly Hluboké nad Vltavou společný Pracovní program pro roky 2022–2025. Ten vychází ze vzájemných dohod o spolupráci z roku 2002 a stanoví další formu spolupráce všech zapojených regionů, společné zájmové oblasti a témata i náplň činnosti jednotlivých odborných pracovních skupin.

   
 • Do podzemí, ateliérů i na festival. Podzimní Vysočina láká (23.9.2022)
  Do podzemí, ateliérů i na festival. Podzimní Vysočina láká

  Na výlet s chutí do podzemí, na hrad, zříceniny, kolem studánek, do otevřených ateliérů či na filmový festival… Krajská centrála cestovního ruchu připravila pro návštěvníky řadu tipů, kam na Vysočinu vyrazit za zážitky i dobrým jídlem, na výlety se psem i za kulturou během podzimu.

   
 • Modernizovaný úsek silnice II/152 z Hrotovic na Dukovany se pro řidiče zprůjezdní v neděli 25. září (23.9.2022)
  Modernizovaný úsek silnice II/152 z Hrotovic na Dukovany se pro řidiče zprůjezdní v neděli 25. září

  Od neděle 25. září se řidičům opět zprůjezdní 3,2 km dlouhý úsek silnice II/152 od křižovatky II/399 až za obec Slavětice. Jedná se o druhou etapu modernizace silnice II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba.

   
 • MPSV posílá na dofinancování speciálních sociálních služeb dalších sedm miliónů korun. Využijí je krajská unikátní pracoviště (23.9.2022)
  Domov seniorů Proseč u Pošné

  Jak informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, posílá ministerstvo práce a sociálních věcí na Vysočinu dalších sedm miliónů korun. Jsou určeny pro Domov důchodců Proseč u Pošné a Domov Jeřabina Pelhřimov. Tato krajská pracoviště zajišťují vysoce specializovanou a náročnou péči o klienty se specifickými diagnózami – s Hantingtonovou chorobou a s mentálním postižením kombinovaným s vážnými vrozenými poruchami v chování, které významně ovlivňují možnost kolektivního soužití. V případě obou pracovišť je k dispozici omezená kapacita.

   
 • Kraj uspořádal už šestou konferenci ke společenské odpovědnosti (23.9.2022)
  Kraj uspořádal už šestou konferenci ke společenské odpovědnosti

  Stovka příznivců společensky odpovědného chování přišla ve čtvrtek 22. září do kongresového sálu Kraje Vysočina vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Společenská odpovědnost má dobrovolný charakter a zahrnuje ty činnosti, které organizace realizuje nad rámec zákonných povinností, ať již ve vztahu ke svým zaměstnancům, nebo ke společnosti a životnímu prostředí.

   
 • Na Noci vědců si můžete nechat otestovat sluch (23.9.2022)
  Na Noci vědců si můžete nechat otestovat sluch

  V pátek 30. 9. 2022 se uskuteční další ročník velmi zajímavé aktivity s názvem Noc vědců, v rámci které mohou zájemci navštívit Vysokou školu polytechnickou Jihlava, kde si od 17 hodin mohou nechat změřit sluch pomocí speciálně vyvinuté aplikace.

   
 • Myslivci dostanou zaplaceno za odstřel černé zvěře (22.9.2022)

  Už deset let Kraj Vysočina podporuje redukci počtů černé zvěře ve volné krajině – mimo obory -finančním bonusem. Od uživatelů honiteb prostřednictvím okresních mysliveckých spolků přebírá spodní čelisti odstřelených divokých prasat. „Jde o důkaz o ulovení. Za každou přesně specifikovanou předloženou čelist kraj vyplatí 350 – 500 korun, a to podle stáří odstřeleného kusu,“ upřesňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

   
 • KSUSV: Za měsíc skončí na Vysočině stavební sezóna na krajských silnicích (22.9.2022)
  KSUSV: Za měsíc skončí na Vysočině stavební sezóna na krajských silnicích

  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny letos investorsky zajišťovala celkem 135 stavebních akcí ve finančním objemu přibližně 700 milionů korun, u řady z těchto akcí navíc figurovala i jako zhotovitel. Výhodou je, že pro stavební činnost využívá zejména vlastní nákladní automobily a další techniku, které slouží také pro výkon letní a zimní údržby.

   
 • Blíží se zahájení přeshraničního programu Interreg AT-CZ 2021–2027 (21.9.2022)
  Blíží se zahájení přeshraničního programu Interreg AT-CZ 2021–2027

  Na začátku týdne se v Praze uskutečnila konference ke schválení nového programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem pro období 2021–2027. Konferenci pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj zastoupené náměstkem Janem Fluxou. Jejím tématem bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Akce se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států, rakouská velvyslankyně Bettina Kirnbauer a český velvyslanec Jiří Šitler.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 63 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - září 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 6591

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek