Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - září 2022

 
 
 • KACPU pro Kraj Vysočina bude v provozu minimálně do konce roku (21.9.2022)

  Na návrh krajského krizového štábu bude Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Jihlavě bude v současném režimu fungovat do konce letošního roku. Informoval o tom hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Centrum na Tolstého ulici v Jihlavě nyní odbavuje klienty z řad ukrajinských válečných uprchlíků dva dny v týdnu. "Možná změna by byla operativně, pokud by skutečně došlo k nějakému významnému poklesu zájmu nebo např. k centrální změně, která by fungování asistenčního centra zásadně ovlivnila. Ale zatím jsme předběžně dohodnuti, že v příštích měsících, nejdéle do konce roku, bychom provozovali KACPU ve stávající formě," řekl Vítězlaslav Schrek.

   
 • Vyhodnocení první etapy měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina (21.9.2022)
  Vyhodnocení první etapy měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina

  Centrum dopravního výzkumu zpracovalo výsledky první (zimní) etapy měření znečišťujících látek v ovzduší v tomto kraji. Nyní dokončuje druhou (letní) etapu. V obou kampaních monitorovalo koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu a ve vybraných obcích také další znečisťující látky.

   
 • Cestářské rodeo na Vysočině opět ovládl Pavel Ouhel z cestmistrovství v Pelhřimově (20.9.2022)
  Cestářské rodeo na Vysočině opět ovládl Pavel Ouhel z cestmistrovství v Pelhřimově

  V areálu Krajské správa a údržby silnic Vysočiny na Kosovské ulici v Jihlavě se v závěru minulého týdne uskutečnil 14. ročník krajského Cestářského rodea. Loňské vítězství obhájil Pavel Ouhel z cestmistrovství Pelhřimov, který si opět nejlépe poradil s dvoukolovou jízdou zručnosti. Druhou příčku obsadil Zdeněk Vacek a na stupně vítězů se probojoval i třetí František Strohmer, který už v minulosti při Cestářském rodeu pravidelně figuroval mezi nejlepšími.

   
 • Šest firem má zájem postavit kamenný hospic pro Kraj Vysočina (20.9.2022)
  hospic

  Rada Kraje Vysočina dnes z šesti zájemců vybrala stavební společnost, která by měla za rok a půl postavit kamenný hospic pro Kraj Vysočina v blízkosti krajské Nemocnice Havlíčkův Brod. „Kraj Vysočina je připraven v následujících dnech s regionálním vítězem veřejné zakázky podepsat smlouvu, která by umožnila zahájení stavebních prací už na přelomu září a října. Vysoutěžená hodnota díla se blíží předpokládanému rozpočtu, který byl stanoven na cca 85 miliónů korun,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Vyjádření vedení Kraje Vysočina k nepravdivým tvrzením železničního dopravce (20.9.2022)

  Kraj Vysočina se ohrazuje proti lživým tvrzením, kterými argumentuje dopravce Jindřichohradecké místní dráhy v právě vedeném insolvenčním řízení, které na sebe dopravce sám vyhlásil. Dopravce zdůvodňuje svou neutěšenou finanční situaci zjednodušeně tím, že mu Kraj Vysočina odmítá uhradit jeho náklady. Toto tvrzení se však nezakládá na pravdě. Kraj Vysočina své závazky z platných uzavřených smluv vůči všem svým partnerům plní. Tento fakt už opakovaně sdělil všem orgánům, které dopravce obeslal svými podněty. Veškerá dosud uzavřená řízení vyvolaná dopravcem byla vždy rozhodnuta ve prospěch postupu Kraje Vysočina.

   
 • Od čtvrtka 22. září se řidičům otevírá rekonstruovaný průtah Jemnicí (20.9.2022)
  Od čtvrtka 22. září se řidičům otevírá rekonstruovaný průtah Jemnicí

  Už od čtvrtečního rána budou moci řidiči projíždějící Jemnicí využívat modernizovanou krajskou komunikaci II/152. Jedná se o navazující druhou část rekonstrukce této páteřní silnice v průtahu města v délce zhruba 460 metrů v části ulic Velká brána a Na Podolí. Modernizovaný úsek se pro řidiče otevírá s týdenním předstihem, v průběhu října budou ještě probíhat drobné dokončovací práce.

   
 • Pozvánka do Krajské knihovny Vysočiny na křest publikace Alfabet, Česká moderní architektura (20.9.2022)
  Pozvánka Krajské knihovny Vysočiny na křest publikace Alfabet, Česká moderní architektura

  Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš a Czech Architecture Week Vás srdečně zvou na křest publikace ALFABET, ČESKÁ MODERNÍ ARCHITEKTURA, s přednáškou hlavního editora Vladimíra Šlapety, která se uskuteční v pondělí 26. září 2022 od 18.00 hod. v sále Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

   
 • Třeštice uspěla v republikovém kole Vesnice roku 2022. Patří jí 2. místo i cena veřejnosti (19.9.2022)
  Třeštice uspěla v republikovém kole Vesnice roku 2022. Patří jí 2. místo i cena veřejnosti

  V sobotu 17. září byly na Jarmarku venkova, který je součástí mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců v Luhačovicích, vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2022. Kraj Vysočina zabodoval hned 2x. Obec Třeštice získala celkově druhé místo a v kategorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhodovali občané svým hlasováním, získala Třeštice nejvíce hlasů. Celkem jich bylo více než 7 000. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 176 obcí, z toho 15 jich bylo z Kraje Vysočina. Třeštice, která soutěžila v republikovém kole s ostatními vítězi krajských kol, byla nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel, a přesto dosáhla na druhou nejlepší příčku. To se jí podařilo i přes nepřízeň počasí, které doprovázelo návštěvu republikové komise.

   
 • Co je předpokladem rozvoje inovačního prostředí kraje? (19.9.2022)
  Co je předpokladem rozvoje inovačního prostředí kraje?

  V závěru minulého týdne proběhla v areálu Modety Jihlava akce s názvem Otevřené dílny, jejímž cílem bylo představit možnosti a přístupy podpory technického vzdělávání, kutilství, inovací a kreativity. Akce proběhla v rámci třídenního festivalu KutilFest. Jako součást programu proběhla diskuze k potřebě rozvoje inovační infrastruktury v kraji. Zástupci veřejného, vědecko-výzkumného a firemního sektoru i veřejnosti se shodli na tom, že pro další rozvoj inovačního prostředí kraje je nutné zajistit dostatek kvalifikovaných pracovních sil a zajistit nabídku podpory pro nově příchozí do území.

   
 • Krajští dobrovolníci pracovali v jihlavské ZOO (19.9.2022)
  Krajští dobrovolníci pracovali v jihlavské ZOO

  Koordinátorka dobrovolníků Krajského úřadu Kraje Vysočina Irena Hambálková zareagovala na výzvu ZOO Jihlava, která aktivně hledá dobrovolníky pro pomocné práce, a tak se tentokrát krajští dobrovolníci vydali za prací do areálu nejnavštěvovanější turistické atrakce na Vysočině. V půlce září sedmička pracovníků, která se rozhodla věnovat svůj volný čas dobré věci, strávila pracovní odpoledne na dohled od žiraf.

   
 • Kraj Vysočina opraví pavilon LDN v Nemocnici Nové Město na Moravě. Všechny práce jsou plánované za provozu (14.9.2022)
  NE NMNM, LDN

  Na přelomu září a října začne jedna z logisticky složitějších letošních oprav naplánovaných v Nemocnici Nové Město na Moravě. Kraj Vysočina vysoutěžil dodavatele a za téměř 18 miliónů korun kompletně opraví interiéry pavilonu LDN. „Vzhledem k tomu, že pavilon není možné kompletně vystěhovat, jsou práce naplánovány za provozu. Podepíše se to na délce přísně plánovaných prací, které budou trvat celý rok,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

   
 • Na investice do středních a vyšších odborných škol v kraji lze získat až 166 milionu z evropských dotací (14.9.2022)

  15 projektových záměrů středních a vyšších odborných škol na Vysočině v celkovém objemu 166 milionů korun může být v následujícím programovém období 2021–2027 podpořeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Z toho pět investičních projektů plánují realizovat školy zřizované Krajem Vysočina. „Už v roce 2020 jsme prověřili absorpční kapacitu všech středních škol v regionu na nové programové období a sesbírali celkem 44 projektů ve výši jedné miliardy korun. Postupně po dalších aktualizacích, mimo jiné v souvislosti s rostoucími cenami stavebních materiálů, zůstalo na seznamu 19 záměrů za 275 milionů korun. Následně byly všechny projekty obodovány podle stanovených kritérií a Regionální stálá konference schválila konečný seznam 15 projektů,“ říká krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a zároveň doplňuje, že o dotace z IROP může žádat i dalších pět projektů škol v oblasti speciálního vzdělávání.

   
 • Podpora podnikatelů v Kraji Vysočina opět startuje (14.9.2022)

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2022. Po roční pauze, kdy v roce 2021 program vyhlášen nebyl, mohou podnikatelé do 50 zaměstnanců podnikající ve vybraných oblastech kraje požádat o dotaci maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické zhodnocení strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů v oblasti průmyslové výroby a stavebnictví. Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % uznatelných nákladů projektu. Příjem žádostí bude probíhat od 17. října 8:00 hod. do 27. října 2022, o přidělení dotace rozhodne datum a čas podání. Vše potřebné k podání žádosti je již nyní zveřejněno na www.fondvysociny.cz v sekci Podnikání a inovace.

   
 • Kraj Vysočina dokončil severozápadní obchvat Velké Bíteše. První auta projedou už ve čtvrtek (13.9.2022)
  Velká Bíteš

  Po dvou stavebních sezónách bude 15. září 2022 v odpoledních hodinách v plném rozsahu zprovozněn dvoukilometrový severozápadní obchvat Velké Bíteše. Město se tak zbaví značné části tranzitní nákladní dopravy ze směru od Tišnova na dálnici D1 a naopak. „Stavbu za téměř 85 miliónů korun realizoval Kraj Vysočina za přispění evropských dotací. Doprava na obchvatu je prozatím umožněna v režimu zkušebního provozu. Po dobu jednoho roku zde bude probíhat měření hlukové zátěže,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky Miroslav Houška.

   
 • Už jen měsíc lze žádat o dotaci na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. Stát uhradí například náklady na výsadbu dřevin, péči o významné stromy, tvorbu remízků nebo likvidaci invazních druhů (13.9.2022)
  Už jen měsíc lze žádat o dotaci na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny. Stát uhradí například náklady na výsadbu dřevin, péči o významné stromy, tvorbu remízků nebo likvidaci invazních druhů

  Pouze do 13. října, nebo do vyčerpání alokace, je možné podávat u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR žádosti o dotaci na zlepšení stavu životního prostředí, mimo jiné na výsadbu dřevin mimo les, tvorbu a obnovu protierozních mezí a pásů, zajištění péče o cenné biotopy, tvorbu a obnovu mokřadů včetně tůní a malých vodních nádrží nebo na zlepšení druhové a prostorové skladby lesa. „Program je určený širokému okruhu žadatelů, tedy fyzickým i právnickým osobám, včetně obcí a nejrůznějším zájmovým spolkům,“ připomíná krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek a dodává, že vyhlášený program umožňuje žadatelům zlepšit životní prostředí ve svém okolí za velmi výhodných podmínek.

   
 • Kraj Vysočina podpoří cyklopropojení dalších měst a zafinancuje cyklopointy u škol. Finanční podporu obcím nabídne prostřednictvím Fondu Vysočiny (13.9.2022)
  Kraj Vysočina podpoří cyklopropojení dalších měst a zafinancuje cyklopointy u škol. Finanční podporu obcím nabídne prostřednictvím Fondu Vysočiny

  Rámec a hlavní směry podpory rozvoje cyklistiky na Vysočině jsou nastíněny v aktualizované krajské koncepci pro období do roku 2025. „Strategický dokument nejenže zavádí nově podrobnější kategorizaci cyklotras pro potřeby zacílení krajské podpory, ale počítá i s masivnější podporou doprovodné infrastruktury v podobě plnohodnotných cyklopointů především v blízkosti větších středních škol. Pro efektivnější koordinaci záměrů v oblasti rozvoje cykloinfrastruktury bude už brzy nabídnuta regionální mapová aplikace na geoportálu kraje, která poslouží obcím například jako podklad pro žádosti o krajskou podporu, bude současně koordinačním nástrojem a také uceleným přehledem připravovaných i realizovaných cykloprojektů,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Roman Fabeš.

   
 • Národní výstava Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce (12.9.2022)
  Národní výstava Den českého strakatého skotu v Radešínské Svratce

  Po dlouhé čtyřleté přestávce mohl opět Svaz chovatelů českého strakatého skotu (CESTR) ve spolupráci se svými partnery uspořádat v Radešínské Svratce už XV. ročník Národní výstavy Den českého strakatého skotu, která je největší přehlídkou strakatého skotu v rámci celé České republiky. Záštitu nad touto významnou výstavou převzal ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula a Kraj Vysočina.

   
 • Novou vakcínou modifikovanou na variantu omikron už očkují centra v krajských nemocnicích (12.9.2022)
  očkování

  Všechna očkovací centra v krajských nemocnicích na Vysočině už začala tento týden covid očkování čtvrté dávky vakcínou modifikovanou na variantu nového typu koronaviru s označením omikron. Zájemci o očkování se registrují na konkrétní den a čas prostřednictvím webových stránek https://crs.uzis.cz/ . Postup je stejný jako v případě objednání na předchozí očkování.

   
 • Kraj získal dotaci na další úsporné rekonstrukce svých objektů (12.9.2022)

  Dílny VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, cestmistrovství Telč a areál Krajské správy a údržby silnic - středisko Velká Bíteš dosáhnou ještě letos na dotace z Operačního programu Životní prostředí na realizaci projektů energetických úspor. Projekty byly v tzv. zásobníku ještě z minulého programového období.

   
 • Říjen na Vysočině začne otevřením ateliérů (12.9.2022)
  DOA

  Výtvarníci, umělečtí řemeslníci a další tvůrci otevřou dveře svých ateliérů a dílen na Vysočině veřejnosti. Nahlédnout do nich a obdivovat jejich tvorbu může veřejnost o víkendu 1. a 2. října 2022. Letošnímu dvanáctému ročníku Dnů otevřených ateliérů dali organizátoři podtitul Umění jako lék, jako jiskra naděje v temných dobách. „I přesto, že letošní motto akce vzniklo téměř před rokem, má dnes hluboký význam a můžeme si ho vysvětlovat mnoha způsoby. Letos mezi pestrou nabídkou ukázek tradičních vysočinských řemesel figurují i nositelé titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, v jejichž dílnách je udržováno bohatství regionálních tradic,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 63 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2022 > Tiskové zprávy - září 2022

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 5409

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek