Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe

Zásady MA21 a Zdraví 21 jsou příkladem dobré praxe
Ve Zdravém městě Znojmě se konal úvodní seminář Podzimní školy Zdravých měst, který pravidelně pořádá Národní síť Zdravých měst ČR. Na programu semináře byly představeny zajímavé aktivity z obcí, regionů a od odborných partnerů. Akce se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů z celé ČR. Zástupci Zdravého Kraje Vysočina zde představili jako příklad dobré praxe nástroj finanční podpory realizátorů MA21 a Zdravých škol na svém území – Zásady MA21 a Zdraví 21. Účastníci semináře se seznámili se systémem poskytování dotace, podporovanými aktivitami harmonogramem a podmínkami čerpání. Kraji Vysočina za tento systém podpory místní Agendy 21 a programu Zdraví 21 bylo uděleno ocenění Dobrá praxe, které převzal Martin Hyský, radní kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, z rukou ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR pana Petra Švece.
 

 
 

 „Od roku 2007 Kraj Vysočina systematicky podporuje realizátory místní Agendy 21 a školy zařazené v Národní síti Škol podporujících zdraví na svém území. Jedná se o aktivity, jako jsou například osvětové kampaně, informační a výchovné materiály k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, zavádění principů zdravého životního stylu do škol, pořádání výstav, seminářů, kulatých stolů aj. V letošním roce byla schválena dotace na realizaci 52 projektů“ uvedl Martin Hyský.


Ocenění uděluje NSZM vždy ke konkrétnímu ukázkovému příkladu, který je zařazen v Databázi Dobrá Praxe a současně je odprezentován na některé z akcí NSZM. Databázi Dobrá Praxe naleznete na adrese www.dobrapraxe.cz.

 

Program semináře dále pokračoval představením nástrojů a aktualit k programu místní Agendy 21 (MA21). Zazněla také témata jako zkušenosti s medializací a propagací Projektu Zdravé město a MA21, kulturní plánování měst, zpracování městských plánů udržitelné mobility, společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nákup výrobků Fair Trade. Zástupci Ministerstva životního prostředí ČR představili programy finanční podpory, ze kterých bude možné čerpat zdroje na rozvoj metody místní Agenda 21 a další aktivity pro podporu kvality ve veřejné správě.


Odpolední část semináře byla věnována problematice podpory zdraví. Přední odborníci v této oblasti přednesli příspěvky o prioritách Světové zdravotnické organizace v Evropě, o programu Zdraví 2020 na mezinárodní úrovni, podpoře zdraví na národní úrovni, k plánu naplňování národní Strategie Zdraví 2020 a dotačnímu programu Národní program zdraví. Kraj Vysočina zde představil v dalším příspěvku Program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina.


„Tento koncepční materiál, který přenáší cíle ZDRAVÍ 21 z národní na regionální úroveň, se stal základem zdravotní koncepce kraje v oblasti ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a zároveň nástrojem realizace konkrétních projektů, které jsou finančně podporovány prostřednictvím programů Fondu Vysočiny, systémových dotací či přímou podporou na preventivní programy krajských příspěvkových organizací. Tým odborníků v současné době zpracovává aktualizaci tohoto dokumentu pro následující období“, doplnil Martin Hyský.


  • Jana Böhmová, koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
    odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 586, e-mail:
    bohmova.jana@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 24.11.2015 / 24.11.2015

Počet návštěv: 6713
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek