Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Změny v legislativě ochrany ovzduší

Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie
Informace o hlavních aktuálních změnách v legislativě na úseku ochrany ovzduší, včetně odkazů na hlavní zdroje informací.
 

 
 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

·               dne 13. 6. 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon o ochraně ovzduší, který od 1. 9. 2012 zrušil a nahradil stávající zákon č. 86/2002 Sb.

·               zákon stanoví zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce

·               účinnost od 1. 9. 2012

                  částka 69/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

·                prováděcí právní předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

·                účinnost od 1. 12. 2012

·                částka 151/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 330/2012 Sb., Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

·                účinnost od 15. 10. 2012

·                částka 121/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Vyhláška č. 312/2012 Sb., Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

·                účinnost od 1. 10. 2012

·                částka 113/2012 Sbírky zákonů ČR

 

Rostislav Habán - tel.: 56 46 02 514

 
 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2012 / 4.12.2012

Počet návštěv: 17917
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek