Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Zveřejnění návrhu koncepce

„Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027“
 

 
 

Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejňuje návrh koncepce

 

Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027

 

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“).

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA na níže uvedené internetové adrese.

V souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona příslušný úřad upouští od konání veřejného projednání. Rozhodl tak na základě předloženého návrhu koncepce, přičemž zohlednil především obecný charakter koncepce, který spočívá v popisu využití finančních prostředků z vybraných fondů Evropské unie v České republice.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP268K.

 

 

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 26.7.2021 / 26.7.2021 | Úřední deska od-do: 26.7.2021-26.8.2021 | Zrušeno: 31.8.2021

Počet návštěv: 2504
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek