Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina


 
 
 

Název projektu: Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

 

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je pozitivně ovlivnit situaci v NRP tak, aby klesl počet dětí vyrůstajících v institucionální péči, zvýšit profesionalitu sociálních pracovníků v agendách SPOD, NRP, SP a VO a zaměřit více pozornost veřejnosti na výše uvedené oblasti a na dobrovolnictví.

Klíčové aktivity:

KA1 - Rozvoj a rozšiřování kvality v náhradní rodinné péči

·         Individuální provázení zařazených žadatelů o NRP

·         Skupinové setkání zařazených osvojitelů, kterým nebylo zprostředkováno

·         Kluby pro osvojitele

·         Individuální psychologická podpora pro specializované pěstouny

·         Multidisciplinární setkání se všemi zapojenými aktéry (obě rodiny, soudci, OSPOD, odborníci v dané oblasti – dětští psychologové, terapeuti, sociální pracovníci)

·         Tvorba metodiky pro pěstouny na přechodnou dobu v návaznosti na informační materiál

·         Kluby pro PPPD – otevřená podpůrná skupina pěstounů na přechodnou dobu v Kraji Vysočina

·         Terapie rodičů – bude určena rodičům dětí, které jsou z důvodu rodičovského konfliktu umístěni do specializované pěstounské péče na přechodnou dobu.

·         Víkendový workshop

KA2 - Doprovod osob opouštějících pěstounskou a ústavní péči

·         Doprovázení mladých dospělých

·         Víkendový pobyt

KA3 - Informační systém

KA4 - Podpora a rozvoj hostitelské a pěstounské péče

·         Propagace hostitelské péče –

·         Posuzování zájemců o hostitelskou péči

·         Propagace pěstounské péče

KA5 - Transformační strategie

KA6 - Podpora realizace sociální práce

·         Metodické porady pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky

·         Kazuistické setkání pro sociální pracovníky obcí

·         Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky

·         Propagace sociální práce

·         Workshopy pro metodiky sociální práce

·         Analýza sociální práce

 

KA7 - Dobrovolnictví

·         Firemní dobrovolnictví

·         Propagace dobrovolnictví

 

KA8 - Podpora veřejných opatrovníků na území kraje

·         Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí

 

KA9 - Evaluace

 

Cílové skupiny:

·         Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

·         Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

·         Sociální pracovníci PO a ORP

·         Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

·         Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňováníVýstupy projektu:

KA 6 Podpora a realizace sociální práce:

Zápis z metodické porady pro sociální pracovníky 17. – 18. 6. 2021

Zápis z metodické porady pro sociální pracovníky 16. - 17. 6. 2022


Článek: Telč hostila jedinečné setkání odborníků na tzv. postpenitenciární péči

       Týden pěstounství 2021 - informace zde

       Týden pěstounství 2022 - informace zde

       Reportáž: V Kamenici nad Lipou učí rodiče, jak zvládat děti i domácnost
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 18369

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek