Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina


 
 
 

Registrační číslo:   CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680

Doba realizace:   1.1.2017 - 31.12.2019

 

Zdůvodnění projektu:

Důvodem realizace tohoto projektu je stále vysoký počet dětí v ústavní výchově. I když počet náhradních rodičů v posledních letech spíše roste, stále máme děti, které je nutné umístit do ústavního zařízení. Nejčastěji je to z důvodu, že představy žadatelů o svěřeném dítěti neodpovídají charakterizace potřebných dětí. Žadatelé se často z neznalosti nebo pod tlakem mýtů a předsudků obávají přijmout dítě jiného etnika, dítě starší, dítě rodičů závislých na návykových látkách nebo dítě tělesně, mentálně či smyslově postižené. Právě tyto děti zůstávají v ústavních zařízeních a na druhé straně žadatelé čekají na přijetí dítěte dle jejich představ i několik let.

 

Dále je projekt zaměřen na vyhledávání vhodných žadatelů vykazující vysokou míru tolerance prostřednictvím terénní práce a celkové rozšíření povědomí laické veřejnosti o možnostech náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina. Pěstouni a adoptivní rodiče budou v rámci projektu doprovázeni již před přijetím dítěte do rodiny, aby byla rodina na dítě dobře připravena.

 

Díky projektu se také zaměříme více na institut pomoci dětem, které vyrůstají v nepříznivých výchovných poměrech z důvodu těžkého vztahového konfliktu rodičů, a to prostřednictvím specializace pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Cíl projektu:  Dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny, a tím minimalizovat počet dětí v ústavní výchově. Tento projekt pomůže k vytvoření širší sítě pěstounských i osvojitelských rodin, a to za pomoci provázejících pracovníků a dalších spolupracujících subjektů.  Dojde i k profesionalizaci pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Inovativnost projektu:

Projekt zavádí zcela nové přístupy a aktivity:

  • Provázení žadatelů o NRP a provázení osvojitelů není legislativně upraveno a do projektu je tato ojedinělá aktivita zařazena na základě dosavadních praktických - zkušeností s vývojem dětí o NRP.
  • Klasicky vedená osvětová kampaň na podporu NRP (s využitím sdělovacích prostředků) bude nyní doplněna terénní formou a cílenými komunitními setkáváními za účelem informování zástupců různých sdružení, církví apod.
  • Pilotní projekt přípravy a specializace pěstounů na přechodnou dobu reaguje na dosavadní praxi, kdy soudní znalci doporučují umístění dítěte znesvářených rodičů do neutrálního prostředí za účelem podpory jeho psychického a mravního vývoje a dále za účelem sanace asymetrického vztahu dítěte k rodičům (zavrhovanému a programujícímu rodiči).

 

Klíčové aktivity:

KA 1 -   Rozvoj a rozšiřování systémů kvality v sociálně-právní ochraně dětí

KA 2 -   Specializace pěstounské péče na přechodnou dobu

KA 3 -   Propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči

KA 4 -   Zajištění supervize a vzdělávání pro pracovníky sociálně – právní ochrany dětí

KA 5 -   Vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu náhradní rodinné péči            

KA 6 -   Evaluace projektu

 

Cílové skupiny:

  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Sociální pracovníci
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 24554

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek