Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Zemědělství > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Přehled dokumentů

 • Odborný seminář k hospodaření v lesích představil mimo jiné nový dotační titul ministerstva zemědělství (14.3.2022)
  Odborný seminář k hospodaření v lesích představil mimo jiné nový dotační titul ministerstva zemědělství

  Na konci února se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku poskytování příspěvků na hospodaření v lesích a otázky související s ochranou lesa. Odborný seminář byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Na semináři vystoupili zástupci Kraje Vysočina, Lesní ochranné služby a Ministerstva zemědělství.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2022

   
 • Odborný seminář „Hospodaření v lesích 2022“ - ONLINE (25.2.2022)
  Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2022

   
 • Dotační tituly na obnovu lesních porostů a výsadbu stromů mimo les (16.2.2022)
  Dotační tituly na obnovu lesních porostů a výsadbu stromů mimo les

  Vlastníci a nájemci lesa mohou od 3. 2. 2022 podávat ohlášení na nový dotační titul, který se nazývá Finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu (2022-2026) - program T, podrobné podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2022

   
 • Do obnovy lesů na Vysočině poslal kraj a stát během tří let přes pět miliard korun (9.12.2021)
  Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo

  Hospodaření v lesích podporuje Kraj Vysočina od roku 2015. V posledních třech letech administruje veškeré dotace mířící do obnovy lesů, které jsou zasažené kůrovcovou kalamitou. Jejich majitelé stále likvidují následky kalamity a velice zodpovědně zalesňují vytěžené holiny. Jen na Vysočině se téměř 50 tisíc vlastníků stará o cca 207 tisíc hektarů lesních pozemků.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - prosinec 2021

   
 • Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině? (12.11.2021)
  Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině?

  V tomto týdnu se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů a veřejnost nazvaný Problematika lesního hospodářství. Nejvíce diskutovanou otázkou bylo: „Kdy skončí kůrovcová kalamita na Vysočině?“ Na tuto otázku předkládali své názory zástupci odborných organizací.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2021

   
 • Kraj Vysočina je na první příčce v počtu přijatých žádostí o dotace v lesích (8.11.2021)
  Kraj Vysočina je na první příčce v počtu přijatých žádostí o dotace v lesích

  Krajský úřad Kraje Vysočina je doslova zavalen žádostmi podle Zásad ministerstva zemědělství (MZe), kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 (čj. MZE-42732/2021-16221 ze dne 25. 8. 2021, dále jen „zásady“). Příjem žádostí probíhal od 30. 8. 2021 do 15. 10. 2021.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2021

   
 • Nová výzva ke kůrovcové dotaci pro vlastníky nestátního lesa (31.8.2021)
  kůrovec

  Informujeme všechny vlastníky lesa na Vysočině, které postihla na jejich lesním majetku kůrovcová kalamita, že Ministerstvo zemědělství (MZe) uveřejnilo výzvu k podávání žádostí podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Pravidla čerpání příspěvku a způsob podání žádosti jsou uveřejněny na webových stránkách MZe a také na webových stránkách Kraje Vysočina.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - srpen 2021

   
 • Vlastníkům lesa pomáhá proti kůrovci další pomocník (29.7.2021)

  Jedním z důkazů, že vlastníci lesa boj s kůrovcem nevzdávají, je majetek Kinských na Žďársku. To patří k nejméně postiženým částem území Kraje Vysočina. A právě na tomto majetku se rozhodli, kromě tradičních způsobů eliminace škod kůrovcem, využít i novinky. Je jím zařízení, které umožňuje ošetřit insekticidem kmen zdravého stojícího stromu od jeho paty, až po silnější větvě v koruně. Zařízení, šplhající po kmeni do výšky, dokáže totiž slabší suché větvě na spodku koruny odstranit a tím ošetřit podstatnou část stromu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2021

   
 • Další jednání kalamitního štábu ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina (2.7.2021)
  Další jednání kalamitního štábu ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina

  Kůrovec je v posledních letech velice často skloňovaným slovem. Ne jinak tomu bylo na prvním jednání kalamitního štábu v roce 2021, které proběhlo na konci června za účasti hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka. Zástupci Lesů ČR, s.p., soukromých vlastníků lesa, státní správy lesů všech stupňů, Lesní ochranné služby a zpracovatelským firem společně s vedením Kraje Vysočina diskutovali, jakým způsobem se vyvíjí kůrovcová kalamita v kraji a jakým způsobem lze očekávat další průběh. Ten ovlivní celá řada faktorů, mimo jiné kůrovcový základ z loňského roku, průběh letošního počasí i přístup jednotlivých vlastníků lesa ke zpracování kůrovcem napadených stromů.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2021

   
 • Současné počasí i příznivá situace na trhu se dřevem jsou dobrou šancí pro lesy na Vysočině (27.5.2021)
  kůrovec

  Dlouhotrvající deštivé a chladné dny, zlepšení dostupnosti kapacit na těžbu a přibližování dřeva, pokles cen za tyto služby, zvýšený zájem o téměř všechny sortimenty dřeva i růst výkupních cen – to jsou hlavní charakteristiky současného lesního hospodářství v celé České republice. Současná situace je zároveň obrovskou šancí pro zdejší lesy na Vysočině v pokračujícím boji s kůrovcem. K útlumu jeho šíření došlo už v loňském roce, letošní rok vypadá zatím stejně příznivě. „Je třeba, aby vlastníci lesů, státní správa, ale i další zainteresovaní konali a využili dostupné prostředky k dalšímu utlumení kůrovcové kalamity. Tento apel k razantnímu postupu proti šíření kůrovce zazněl na jednání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina, které proběhlo v květnu v sídle kraje, a to mimo jiné i z úst členů Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,“ popsal průběh jednání náměstek hejtmana pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství, životního prostředí Lukáš Vlček.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2021

   
 • Kraj Vysočina a SVOL jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou (7.4.2021)
  Kraj Vysočina a SVOL jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou

  „Lesy na Vysočině zaujímají téměř třetinu území a jsou významnou složkou životního prostředí a také národním bohatstvím. Pro Vysočinu je typická vlastnická rozdrobenost lesních majetků, kdy máme přibližně 48 tisíc vlastníků lesních pozemků, někteří z nich se sdružují ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Je zřejmé, že průběh počasí v roce 2020 kůrovcovou kalamitu nezastavil, pouze přispěl k jejímu utlumení. I proto je důležité pokračovat v aktivní spolupráci všech aktérů, kteří se na řešení kůrovcové kalamity v našem regionu podílejí,“ sdělil v úvodu setkání se zástupci sdružení náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2021

   
 • Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo (16.3.2021)
  Vlastníkům lesa loňské počasí pomohlo

  Loňské počasí vlastníkům lesa přálo. Dostatek vláhy téměř po celý rok a průměrné teploty se staly pozitivním impulsem. Vhodné podmínky přinesly majitelům lesů radost z minimálních ztrát při zalesňování a přispěly k udržení vysokého tempa zpracovávání kůrovcové kalamity. „Přesto, že je lesnický provoz z dlouholetého boje s kůrovcem unavený, využívá možnosti, kterou dala příroda v podobě příznivého počasí loňského roku. Zpracovává se hmota, ve které kůrovec přezimoval pod kůrou. Termín jeho jarního přerojení nyní závisí na průběhu počasí. V předchozích dvou letech to bylo na značné části Kraje Vysočina už v průběhu dubna, proto by bylo třeba hmotu s kůrovcem do té doby zpracovat,“ uvedl Lukáš Vlček, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - březen 2021

   
 • K vlastníkům lesa míří rekordní finanční podpora, krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí (5.2.2021)
  K vlastníkům lesa míří rekordní finanční podpora, krajský úřad musí zpracovávat tisíce žádostí

  Kraj Vysočina patří k regionům, které jsou nejvíce postižené kůrovcovou kalamitou, a to ve spojení s nejvyšším počtem soukromých vlastníků lesů znamená ročně tisíce žádostí o dotace, které musí Krajský úřad Kraje Vysočina administrovat. V současné době se jedná o podporu ze státního rozpočtu, respektive ministerstva zemědělství např. na budování oplocenek, asanaci kůrovcem napadené dřevní hmoty i následnou péči o výsadbu. Ze statistik kraje vyplývá, že v 1. pololetí 2020 bylo proplaceno 2 055 žádostí ve výši 173 677 819 Kč a ve 2. pololetí přijato 1 100 žádostí za předpokládaných 150 milionů korun. Jejich proplacení bude probíhat letos v dubnu a květnu. Součástí žádostí jsou tzv. ohlášení, která se podávají ještě před žádostí, a vloni jich bylo na krajský úřad doručeno 1 707.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - únor 2021

   
 • Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování (6.11.2020)
  Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování

  Letošní rok, kromě měsíce dubna, přinesl na Vysočinu dostatek dešťových srážek, a to výrazně napomohlo zalesňování po těžbě kůrovcového dřeva. Sazenice lesních dřevin, pokud s nimi bylo dobře manipulováno, měli výbornou ujímavost a ztráty byly minimální. Negativně se projevil pouze dubnový přísušek, nebo naopak trvalé zamokření půd, které na některých místech znamenalo u sazenic odumření kořenů. Příznivé období pro zalesňování je i nyní díky vlhkému a zatím mírnému podzimu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - listopad 2020

   
 • Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina (20.10.2020)
  Dotace v lesním hospodářství a související aktivity v Kraji Vysočina

  Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství od roku 2019 administruje žádosti o finanční příspěvky podle Zásad Ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. První kolo žádostí bylo za období 4. čtvrtletí 2017 – 4. čtvrtletí 2018 a ve druhém kole se podávaly žádosti za celý rok 2019. Přehled za jednotlivé kraje je uveden níže v tabulce.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - říjen 2020

   
 • Vlastníci lesů na Vysočině požádali stát o více než 2,2 miliardy korun na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. 40 % všech žádostí je z Vysočiny (30.9.2020)
  kůrovec

  Vlastníci lesů mohou žádat stát resp. ministerstvo zemědělství o kompenzaci nižší ceny dříví na trhu z důvodu kůrovcové kalamity. V prvním kole příjmu žádostí, které řešilo újmy za období 2017 – 2018 bylo přijato 1671 žádosti za 565 miliónů korun. „Žádosti podané v prvním kole dotačního řízeno byly do poslední proplaceny. Administraci pro ministerstvo zemědělství vede Kraj Vysočina. Peníze nejsou určeny na těžební náklady a proto nelze mluvit o zisku, ale mají částečně dorovnat ztrátu z prodeje dříví z kalamitních těžeb a pomoci s následnou obnovou porostů,“ vysvětluje Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - září 2020

   
 • Vlastníci lesů opět mohou žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (22.7.2020)

  V tomto týdnu se spustil další dotační program pro vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích. Peníze z Ministerstva zemědělství pomohou majitelům lesů částečně kompenzovat nahodilou těžbu provedenou v lesních porostech v roce 2019 a program se stejně jako v loňském roce administruje prostřednictvím krajských úřadů. Žádosti lze podávat až do 18. září 2020.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - červenec 2020

   
 • Také letos má Kraj Vysočina finanční prostředky pro vlastníky lesů (21.5.2020)
  Také letos má Kraj Vysočina finanční prostředky pro vlastníky lesů

  Kraj Vysočina od poloviny března do poloviny dubna převzal od vlastníků lesa 1 086 žádostí v celkové hodnotě přibližně 75 milionů korun. Prvních 100 žádostí schválilo na svém květnovém zasedání Zastupitelstvo Kraje Vysočina, a to v celkovém objemu 8,6 milionu korun, finanční prostředky jsou uvolňovány z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a jsou připraveny pro všechny žadatele, kteří podali žádosti do programu Fondu Vysočina Hospodaření v lesích 2020 v pořádku a se všemi náležitostmi. Žádosti jsou zastupitelstvem schvalovány postupně, o dalších 255 budou krajští zastupitelé rozhodovat už v červnu.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - květen 2020

   
 • Za nepovolené překročení maximální těžby hrozí vlastníkům lesa vysoké pokuty (21.4.2020)
  Za nepovolené překročení maximální těžby hrozí vlastníkům lesa vysoké pokuty

  Výše těžeb v lesích se mimo jiné řídí schváleným lesním hospodářským plánem a vlastník lesa nesmí povolenou výši překročit. „Žádost o změnu závazného ustanovení, tedy žádost o navýšení maximální celkové výše těžeb musí být Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušnému orgánu státní správy lesů, podána ještě před zahájením dalších těžeb. V opačném případě se vlastník lesa dopouští přestupku a může mu být uložena pokuta až do výše jeden milion korun,“ upozorňuje na zákonnou povinnost vedoucí krajského oddělení lesního hospodářství a myslivosti Jiří Bartoš.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020

   
 • Pomoc v krizi pro drobné vlastníky lesů, vláda uvolní 1,2 miliardy korun na zmírnění škod způsobených kůrovcem (1.4.2020)
  kůrovec

  Vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana uvolnit 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Celkem vlastníci nestátních lesů požadovali 2,8 miliardy korun. V roce 2019 již bylo uvolněno z vládní rozpočtové rezervy 1,5 miliardy korun. Zbývajících 100 milionů korun půjde z nespotřebovaných výdajů rezortu Ministerstva zemědělství (MZe). Podané žádosti tedy budou vyplaceny v plné výši. (V posledním odstavci doplnění za Kraj Vysočina)

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy - duben 2020

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 24 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
 

Kontext

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 7879776

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek