Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

ERDV: První informační setkání k cirkulární ekonomice a digitalizaci

ERDV: První informační setkání k cirkulární ekonomice a digitalizaci
Začátkem prosince se téměř čtyři desítky zájemců zúčastnily v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) historicky první akce k tématu cirkulární ekonomiky a digitalizace, jež se konala on-line. Z Kraje Vysočina na akci vystoupil jednatel Energetické agentury Vysočina Zbyněk Bouda s prezentací týkající se budoucnosti energetiky a navyšování míry recyklace komunálních odpadů.
 

 
 

„Cirkulární ekonomika v ERDV“ – tak se nazývalo on-line setkání k novému tématu, na nějž se v ERDV bude zaměřovat i nově připravovaný projekt. „Udržitelnost je velkým tématem nejen pro členské státy EU, ale i v celosvětovém měřítku. Spolupráce partnerů v ERDV je výhodná pro další rozvoj regionu především díky výměně zkušeností zohledňující principy cirkulární ekonomiky. Nakládání s odpady je v této souvislosti důležitým faktorem, aby se ve výrobním procesu udržely trvalé materiální toky a aby se zdroje využívaly efektivně. Důležitými pilíři cirkulární ekonomiky jsou dále digitalizace a kooperace,“ vysvětluje Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj. 


Budování sítí, výměna vědomostí, komunikace a spolupráce mají posílit cirkulární myšlení, cirkulární výzkum a cirkulární ekonomiku v ERDV a jsou středobodem budoucích aktivit. Cirkulární myšlení vytváří povědomí na všech úrovních, protože cirkulární ekonomika funguje pouze tehdy, když všichni spolupracují. Cirkulární výzkum zahrnuje všechny instituce vědy a výzkumu, které hledají nové přístupy a vyvíjejí řešení na vědecké úrovni. Cirkulární ekonomika se také zabývá novými obchodními modely a je zaváděna v podnicích.


Bližší informace a prezentace z akce budou zveřejněny na stránkách Evropského regionu Dunaj-Vltava (https://www.evropskyregion.cz/).


Další akcí v ERDV k tématu cirkulární ekonomika bude Hornorakouské fórum budoucnosti, které se uskuteční 28.–29. 3. 2023.


erdv

erdv

  • V případě zájmu o zapojení se do sítě cirkulární ekonomiky a digitalizace se neváhejte obrátit na Štěpánku Ryklovou (724 650 271, Ryklova.S@kr-vysocina.cz) nebo Ivonu Hájkovou (724 650 145, hajkova.ivona@kr-vysocina.cz) z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.12.2022 / 7.12.2022

Počet návštěv: 493
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek