Kraj Vysočina - logo

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Na stránce dále najdete


 

Aktuality

 • Ohlédnutí za Ozvěnami MFDF Ji.hlava v Belgii (31.3.2022)
  Ohlédnutí za Ozvěnami MFDF Ji.hlava v Belgii

  V minulém týdnu se v Belgii konal už 10. ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Stejně jako v minulých letech odstartovala týdenní filmová přehlídka slavnostním zahájením Ozvěn v Bruselu. Zázemí stejně jako v loňském roce poskytl Zastupitelský úřad Tchaj-peje při EU, protože tradiční prostory v evropském parlamentu nelze kvůli pandemickým opatřením už druhým rokem využívat. Slavnostní zahajovací projekce se vedle europoslanců Michaely Šojdrové a Marcela Kolaji, zúčastnili velvyslanci České republiky a Tchaj-wanu v Bruselu, Pavel Klucký a Ming-Yen Tsai, i náměstek hejtmana Roman Fabeš a primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

   
 • Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu (16.3.2022)
  Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu

  Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu na akademický rok 2022/2023. Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemnou část tvoří test ze znalostí reálií Kraje Vysočina a Evropské unie. Ústní část proběhne v českém a anglickém jazyce a prověří všeobecné znalosti o aktuálním dění v EU a v Kraji Vysočina a motivaci zájemce. Termín pro zaslání přihlášek je do 15 dubna 2022.

   
 • Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu na rok 2022 (5.5.2021)
  Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu na rok 2022

  Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu. Výběrové řízení se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Písemnou část tvoří test ze znalostí reálií Kraje Vysočina a Evropské unie. Ústní část proběhne v českém a anglickém jazyce a prověří všeobecné znalosti o aktuálním dění v EU a v Kraji Vysočina a motivaci zájemce. Stážisté mohou obvykle čerpat grant z programu Erasmus+, který je určen na úhradu základních nákladů spojených s pobytem v zahraničí, jako jsou doprava, ubytování a stravování.

   
 • Kraj v Bruselu prezentoval aktivity podporující vzdělávání (15.10.2019)
  Kraj v Bruselu prezentoval aktivity podporující vzdělávání

  Vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání krajského odboru školství Jana Hadravová představila při příležitosti Evropského týdne regionů a měst v Bruselu na semináři, který se týkal regionálních inovací jako budoucnosti Evropské unie, aktivity Kraje Vysočina na podporu technického, řemeslného a přírodovědného vzdělávání. Účastníci semináře ocenili zejména ucelený krajský systém podpory. Ten začíná aktivitami napomáhajícími rozvíjet zručnost a konstrukční tvořivost už u žáků základních škol, a to i přesto, že Kraj Vysočina základní školy nezřizuje. Základem podpory jsou jednoduché návody doplněné stavebnicovým setem, jako je například ROTO z Vysočiny, Merkur, Teifoc nebo Lego Mindstorms.

   
 • Czech Street Party v Bruselu připomněla 30. výročí sametové revoluce a Vysočina byla u toho (18.6.2019)
  Czech Street Party v Bruselu připomněla 30. výročí sametové revoluce a Vysočina byla u toho

  V závěru minulého týdne se v bruselské rue Caroly, ve které sídlí Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, konala už podvanácté letní Czech Street Party, která se nesla v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Ani tentokrát nemohl chybět stánek Kraje Vysočina s vynikajícími regionálními pochoutkami. Více než 3 500 návštěvníků z celého světa nadchly regionální sýry z Polné, vynikající klobásky z Chotěboře i medovina z včelí farmy. „Každý rok se snažíme představit v Bruselu nějakou sladkou novinku, tentokrát jsme slavili úspěch s tradičním židovským cukrovím z Třebíče,“ pochvaloval si hejtman Jiří Běhounek, který je pravidelným účastníkem bruselské akce pod taktovkou stálého zastoupení.

   
 • Hledají se stážisté do kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu (5.12.2018)
  Hledají se stážisté do kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu

  Kraj Vysočina opět hledá zájemce na neplacenou pozici stážisty v kanceláři svého zastoupení v Bruselu. „Stážistou může být student prezenčního bakalářského nebo magisterského studia s dobrou znalostí anglického jazyka, případně dalšího cizího jazyka, požadavkem je také znalost reálií Evropské unie i Kraje Vysočina.“ přibližuje základní požadavky na stážisty Jan Skála z odboru sekretariátu hejtmana a zároveň zástupce Kraje Vysočina v Bruselu a dodává, že životopisy a motivační dopisy je nutné zaslat v elektronické podobě do 20. prosince 2018.

   
 • Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu změnilo adresu (20.9.2018)
  Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu změnilo adresu

  Po sedmi letech na adrese rue du Commerce změnil 1. září 2018 Kraj Vysočina adresu svého zastoupení v Bruselu na Place de Jamblinne de Meux 31. „Kancelář se nachází v blízkosti evropských institucí. Je v domě, který vlastní Plzeňský kraj. Kancelář zde má i Jihomoravský kraj. Tyto české kraje jsou našimi partnery v řadě aktivit a bude takto možné lépe koordinovat prosazování společných zájmů. Je to nová příležitost posílení spolupráce mezi českými kraji v Bruselu,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Vysočina bavila na Czech Street Party v Bruselu (18.6.2018)
  Vysočina bavila na Czech Street Party v Bruselu

  V závěru minulého týdne zažil Brusel další nefalšovanou party v českém stylu. Na ulici rue Caroly, kde sídlí Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, se konala už pojedenácté Czech Street Party. Ani tentokrát nechyběl se svým stánkem Kraj Vysočina, který přivezl návštěvníkům dobroty s regionálním původem. Výrobky z polenské mlékárny, z chotěbořského řeznictví Stejskal a medovina z Včelí farmy Nosek nadchly stovky příchozích. Sladkou tečkou i zajímavým suvenýrem byly marcipánové brambory, které speciálně pro tuto příležitost připravili žáci hotelové školy z Havlíčkova Brodu.

   
 • Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu (29.5.2018)
  Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu

  Kraj Vysočina vypsal výběrové řízení na neplacenou stáž v kanceláři regionálního zastoupení v Bruselu. Zájemci o bruselskou stáž v délce trvání šesti respektive tří měsíců musí prokázat své znalosti o Evropské unii a Kraji Vysočina v písemném testu, poté následuje ještě ústní rozhovor v češtině a angličtině. „K pokrytí části nákladů spojených s působením v bruselské kanceláři využívají studenti obvykle prostředky z programu Erasmus+. Zájemci mohou zasílat životopisy a motivační dopisy až do 20. června letošního roku,“ upřesňuje zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála z odboru sekretariátu hejtmana.

   
 • Ozvěny MFDF Ji.hlava pošesté v Bruselu (12.3.2018)
  Ozvěny MFDF Ji.hlava pošesté v Bruselu

  Tři bruselská kina Cinema RITCS, Cinema Galeries, Le Cercle de Voyeageurs a Evropský parlament se staly hostiteli šestého ročníku Ozvěn mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v hlavní evropské metropoli. Bruselskému publiku se během sedmi dnů představil výběr deseti snímků z jihlavské podzimní přehlídky dokumentárních filmů včetně některých vítězných filmů. Slavnostní zahájení ozvěn pod záštitou europoslance Pavla Poce se uskutečnilo ve čtvrtek 8. března v Evropském parlamentu.

   
 

» Další aktuality «


 

Poslední dokumenty

 • Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu, Rue du Commerce 20-22, 1000 Brusel (8.1.2014)
  Kraj Vysočina má v Bruselu novou adresu
   
 • Kraj Vysočina připravuje v Bruselu druhý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (13.12.2013)
  MFDF Jihlava

  Dva víkendy po sobě, a to ve dnech 31. 1. – 2. 2. a 7. - 9. 2. 2014, proběhnou v kině Nova v Bruselu Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Po úspěšném uvedení ozvěn v únoru 2013 připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Českým centrem Brusel a městem Jihlava už jejich druhý ročník.

   
 • Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili konference EUREGHA k řízení výzkumu regionálních strategií v oblasti zdravotnictví (12.12.2013)
  budova Evropské komise v Bruselu

  Zástupci Kraje Vysočina Ing. Martin Hyský a Ing. Kateřina Smejkalová se v úterý 3. prosince 2014 zúčastnili konference v Evropském parlamentu organizované sdružením Euregha.

   
 • Konference: Komunální odpady v praxi (12.11.2013)
  Komunální odpady v praxi

  Množství komunálních odpadů ukládaných na skládky neklesá, mnoho odpadů, které by měly být materiálově nebo energeticky využitelné, končí na skládkách, stejně tak na skládkách bez využití končí mnoho biologicky rozložitelných odpadů. Tím obce, jako původci komunálních odpadů, nedodržují úkoly dané jim plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina, České republiky a v širším pohledu i směrnicí Evropské Unie.

   
 • Kraj Vysočina se prezentoval na bruselských Open Days (15.10.2013)
  Open Days

  Evropské instituce hostily v belgické metropoli minulý týden již jedenáctý ročník akce Open Days: Evropský týden regionů a měst. Do Bruselu se na čtyři dny vyplněné stovkou seminářů sjelo na šest tisíc reprezentantů regionů ze všech států Evropské unie, aby si nejenom navzájem vyměnili zkušenosti s realizací různých projektů, ale také proto, aby dokázali důležitost dobrého hospodaření v regionech jako jednoho z hlavních pilířů Evropské unie. Kraj Vysočina se představil na workshopu s názvem „Vně i uvnitř hranic – regionální řešení územně plánovacích výzev v městsko-vesnických oblastech“, kde spolu s desítkou podobných partnerů uvedl příklady své dobré praxe.

   
 • Bruselská kancelář připravuje společně s partnery konferenci Komunální odpady v praxi (15.8.2013)
  Krajská komunikační kampaň k třídění využitelných složek odpadu pokračuje

  Ve dnech 7. - 8. listopadu 2013 připravuje bruselská kancelář Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem životního prostředí KrÚ Kraje Vysočina a dalšími partnery konferenci na téma Komunální odpady v praxi. Konference za účasti zástupců Evropské komise a Evropského parlamentu se uskuteční na zámku Valeč u Hrotovic v Kraji Vysočina.

   
 • Pozvánka na cyklus seminářů pro přípravu žádostí z programu Kreativní Evropa (6.8.2013)
  Program Kultura

  Česká kancelář programu Kultura připravila cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (mezinárodní krátkodobé a dlouhodobé projekty).

   
 • Neziskové sdružení EUREGHA sídlící v Bruselu hledá stážistu/stážistku (1.7.2013)
  Evropský parlament

  EUREGHA (Síť regionálních a lokálních autorit v oblasti zdravotnictví) v současné chvíli hledá stážistu/stážistku do svého bruselského sekretariátu. Stážista bude úzce spolupracovat s provozním ředitelem na každodenní koordinaci sítě. Stážista bude mít jedinečnou možnost prohloubit své znalosti v oblasti zdravotní politiky, zlepšit své schopnosti spolupráce v týmu, stejně jako prohloubit své vědomosti o fungování evropských institucí.

   
 • Vysočina se opět prezentovala na Czech Street Party (17.6.2013)

  V pátek 14. června se v Bruselu v ulici Caroly konala již tradiční Czech Street Party. Hudba českých zpěváků a kapel, speciality z jednotlivých regionů, ale i hezké počasí přilákalo na letošní sedmý ročník přes 4000 návštěvníků.

   
 • Soutěž pro každého v rámci Czech Street Party v Bruselu (7.6.2013)

  Během letošního sedmého ročníku Czech Street Party 2013 v Bruselu máte jedinečnou možnost zapojit se do soutěže o hudební a další ceny. Zúčastnit se můžete ještě celý týden, až do konání akce v pátek 14. června. Jak na to?

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek