Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu > O kanceláři > Úvod


 

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

 

 
 

Historie

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu byla slavnostně otevřena v říjnu 2007 za přítomnosti delegace z Vysočiny a řady významných osobností z institucí EU a regionálních zastoupení. 

Samotnému otevření předcházely v letech 2006-2007 bruselské stáže zaměstnanců krajského úřadu. Faktická činnost kanceláře byla zahájena v lednu 2008 a první stálou zástupkyní Vysočiny v Bruselu byla do konce října 2009 Markéta Heřmanová.

V listopadu 2009 se zástupcem Vysočiny v Bruselu stal Josef Kodet. Společně s personálními změnami došlo také ke změně formy stálého zastoupení na tzv. zastoupení nestálé. V praxi tento model funguje tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibližně jednou za měsíc vyřizovat aktuální záležitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí. Josef Kodet působil v této funkci do června 2010.

Od července 2010 do února 2014 byla nestálou zástupkyní Kraje Vysočina v Bruselu Martina Richtová Tomšů. Od 1. 3. 2014 je ve funkci nestálého zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála, který současně pracuje na úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Důvody pro založení kanceláře

Kancelář Vysočiny v Bruselu byla zřízena především proto, aby byl kraj přímo u zdroje informací o finančních a dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázal je co nejefektivněji využít. Jedním z důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci s mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli Předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a pracovních setkání. Během prvních dvou let Kraj Vysočina v Bruselu navázal řadu významných kontaktů s mnoha evropskými institucemi a regiony. Na základě v Bruselu získaných kontaktů se Kraj Vysočina například účastní několika mezinárodních projektů. V souvislosti se zvyšujícím se významem regionální politiky EU a stoupající rolí regionů v procesu evropské integrace a spolupráce se dá očekávat, že také význam regionálních zastoupení v Bruselu bude do budoucna narůstat.

Čemu se kancelář věnuje?

Aktivity bruselské kanceláře Kraje Vysočina lze rozdělit do pěti tématických oblastí:

Informace

 • Zajišťuje sběr informací v Bruselu z oblasti činností institucí EU a dalších regionů zastoupených v Bruselu.
 • Soustřeďuje a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších programech finanční podpory.
  Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám
 • Získává a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU.
 • Informuje evropské instituce o pozicích Kraje Vysočina v oblasti regionální politiky.

Prezentace

 • Spolupracuje při pořádání prezentačních akcí s cílem představit Vysočinu jako:
  • atraktivní region pro cestovní ruch s jedinečnými přírodními krásami a pozoruhodným kulturním dědictvím.
  • dynamický region se silným inovačním potenciálem.

Vzdělávání

 • Napomáhá při vzdělávání pracovníků kraje a krajem zřizovaných organizací v oblasti fungování EU, jejích politik, rozhodovacích procesů a také aktuálních otázek evropské integrace.

Spolupráce

 • Kancelář je nástrojem k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony.
 • Monitoruje a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů.
 • Navazuje kontakty, udržuje je a spolupracuje s regiony ČR a dalšími regiony EU při prosazování společných zájmů (především v oblasti regionální politiky EU), zprostředkovává také výměnu zkušeností.

Logistický servis

 • Kancelář poskytuje servis regionálním i komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich jednáních v Bruselu, včetně zázemí pro jednání. Zajišťuje technickou a administrativní pomoc dalším regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
 • Poskytuje a zprostředkovává zázemí jednacích místností krajským subjektům, pokud mají zájem uspořádat v Bruselu schůzku (obchodní, informační, prezentační, lobbyistickou).

Komu jsou služby kanceláře určeny?

Jak z výše uvedeného výčtu vyplývá, Kancelář Vysočiny v Bruselu není určena pouze potřebám krajské samosprávy, ale je k dispozici také různým dalším subjektům z Vysočiny - obcím, městům, sdružením obcí, školským, kulturním, zdravotnickým a dalším veřejným organizacím, subjektům z neziskové sféry nebo zájmovým sdružením. Základní servis poskytuje i podnikatelským subjektům.
 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 6.6.2008 / 12.7.2010

Počet návštěv: 146550
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek