Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje > Mapa investic a oprav


 

Tiskové zprávy - květen 2021

 
 
 • Řešením pro zlepšení parkování v jihlavské lokalitě u nemocnice bude parkovací dům. Postaví ho policejní ředitelství (21.5.2021)

  Během příštího roku by měl v jihlavské lokalitě u nemocnice vyrůst nový parkovací dům. Bude sloužit především Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, které sem nasměruje parkování svých zaměstnanců a také části veřejnosti, která zde vyřizuje úřední záležitosti. Kraj Vysočina na stavbu za předpokládaných 60 miliónů korun přispěje jednou třetinou. „Respektujeme rozhodnutí krajského zastupitelstva ze září loňského roku. To souhlasilo s poskytnutím 20 milionového finančního příspěvku krajskému policejnímu ředitelství, a to ve dvou stejných platbách ve dvou za sebou následujících letech. Aktuálně je připravován materiál na poskytnutí 10 miliónů korun. S touto částkou bylo počítáno při sestavováni krajského rozpočtu na rok 2021. Tento postup jsem podrobně diskutoval s krajským policejním ředitelem, který mě opakovaně ujistil, že část kapacit budoucího parkovacího domu bude k sloužit veřejnosti,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

   
 • Ocenění v krajské anketě Zlatá jeřabina za rok 2020 už jsou v rukách svých oprávněných majitelů (21.5.2021)
  Ocenění v krajské anketě Zlatá jeřabina za rok 2020 už jsou v rukách svých oprávněných majitelů

  Radní Kraje Vysočina Roman Fabeš v uplynulém týdnu navštívil všechny oceněné, kteří v anketě Zlatá jeřabina získali od veřejnosti nejvíce hlasů. V kategorii Kulturní aktivita zvítězil s 378 hlasy Oživený zámek v Náměšti nad Oslavou, který letos nabídl setkání s význačnými postavami anglické historie. V kategorii Péče o kulturní dědictví ocenila veřejnost záchranu kopule kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, součást velkorysého projektu celkové stavební obnovy této jaroměřické dominanty. Ocenění na prvních třech místech získali kromě keramické plastiky ve tvaru jeřabiny, také diplom a dárkový šek na 30 tisíc, 20 tisíc, respektive 10 tisíc korun. Čestné uznání radního za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2020 patří Celkové obnově a oživení Zámku Světlá nad Sázavou.

   
 • Okres Pelhřimov: Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“ (21.5.2021)
  Okres Pelhřimov: Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“

  Kraj Vysočina vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ruchu soutěž s názvem „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“. Po dobu jejího vyhlášení se Vás pokusíme nasměrovat k některým opomíjeným turistickým cílům. Vydejte se na cesty za poznáním a čerpejte energii na méně známých, ale o to kouzelnějších místech Kraje Vysočina.

   
 • Seminář na téma Kyberbezpečnost v rámci projektu DigiVill přilákal desítky posluchačů (20.5.2021)

  Ve čtvrtek 20. května 2021 se konal první přeshraniční modul Vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti, které probíhá v rámci projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě“, zkráceně DigiVill, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. „I když seminář kvůli epidemiologickým opatřením proběhl online, připojilo se téměř 50 zástupců veřejné správy, obcí, neziskových organizací i veřejnosti nejen z Kraje Vysočina, ale i Jihočeského a Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, což je skvělé, protože na seminářích realizovaných v rámci projektu DigiVill je velkou přidanou hodnotou srovnání pohledu účastníků z různých regionů a zejména přeshraniční výměna zkušeností a příkladů dobré praxe,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

   
 • Novou ředitelkou Střední průmyslové školy Třebíč bude Petra Hrbáčková (20.5.2021)
  Novou ředitelkou Střední průmyslové školy Třebíč bude Petra Hrbáčková

  S účinností od 1. srpna 2021 jmenovala Rada Kraje Vysočina do funkce ředitelky Střední průmyslové školy Třebíč Petru Hrbáčkovou, která ve funkci nahradí dlouholetého ředitele školy Zdeňka Borůvku. „Konkurzního řízení na vedoucí místo ředitele se zúčastnilo celkem pět uchazečů, 2 ženy a 3 muži a komise se jednomyslně shodla, že právě Petra Hrbáčková je nejvhodnější kandidátkou. Prokázala nejen vynikající odborné znalosti, ale také požadované manažerské kompetence, to vše ve spojení s výbornou znalostí místního prostředí ve škole. Přeji Petře Hrbáčkové v její nové funkci mnoho pracovních i osobních úspěchů,“ sdělil krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala.

   
 • Jednání Krizového štábu Kraje Vysočina: Očkování cizinců bude zajišťovat Očkovací centrum Jihlava – Hruškové Dvory, mobilní testovací tým záchranářů končí (20.5.2021)
   
 • Jarní sbírka potravin: Lidé z Vysočiny jsou solidární ke spoluobčanům v nouzi (20.5.2021)

  Během dubnové sbírky potravin se na Vysočině vybralo celkem cca 18,5 tun potravin a drogerie a zapojilo se 16 obchodů. Celkem se v celé České republice podařilo vybrat 405 tun potravin a 45 tun drogistického zboží během jarní sbírky potravin. Díky většímu zapojení on-line obchodních sítí se možnost účasti zvýšila a množství vybraných potravin bylo celorepublikově výrazně vyšší. „Těší nás zájem o Sbírku potravin jako transparentní akci, která pomůže desítkám tisíc lidí lépe žít. Velmi důležité je také poděkovat za potravinové dary, které přišly od obchodních řetězců i on-line obchodů samotných,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek a dodává: „Koronavirová pandemie připravila mnoho lidí o zaměstnání a počet lidí v nouzi, závislých na pomoci potravinové banky proto narůstá.

   
 • Kraj postaví jihovýchodní obchvat Jihlavy na dvě etapy. Začne se jižní částí s šesti mosty (19.5.2021)

  Rada Kraje Vysočina tento týden rozhodla o zahájení veřejné zakázky na stavbu II/602 Jihlava – JV obchvat, část JIH. „Konkrétně jde o propojení frekventovaných silnic I/38 směr Znojmo resp. napojení na stávající západní obchvat Jihlavy a II/405 směr Třebíč v délce 2,4 kilometru. Termín pro podání nabídek je konec června, zahájení prací na podzim letošního roku a zprovoznění této části obchvatu se předpokládá na konci června 2023,“ informovala na tiskové konferenci náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová.

   
 • Hana Hajnová: Klikací závody o dotace z REACT-EU jsou nedůstojné, nešťastné a vyvolávají velké pochybnosti o nastavení příjmu žádostí (19.5.2021)

  Šest pečlivě připravených, realistických a především nezbytných projektů do krajského zdravotnictví za více než miliardu korun připravily Kraj Vysočina a jím zřizované nemocnice ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina do výzvy č. 98 IROP v rámci dotačního nástroje REACT-EU, určeného k řešení dopadů krize související s pandemií COVID-19. „Přípravě povinné dokumentace jsme věnovali týdny intenzivní práce, předložili jsme kvalitní, důležité a především připravené nebo už rozběhlé projekty. Přesně tak, jak jejich podobu definuje ministerstvo pro místní rozvoj ve výzvě. Ministerstvo však pravděpodobně nedostatečně vyhodnotilo absorpční kapacitu žadatelů a nastavilo nízkou alokaci programu,“ popsala situaci Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina.

   
 • Skladování a likvidace elektrických zařízení v domácnostech (18.5.2021)

  Kraj Vysočina je zapojen jako strategický partner do projektu CEWA (ATCZ205) – Circular economy of waste dotačně podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020. Leadpartnerem projektu je Energetická agentura Vysočiny. Projektovými partnery jsou pak Svazek obcí pro komunální služby Třebíč, Město Prachatice, BOKU Wien - Univerzita přírodních zdrojů a biologických věd ve Vídni a Spolek pro nakládání s odpady ve správním obvodu Waidhofen/Thaya. Dalšími strategickými partnery jsou Jihomoravský kraj, Úřad spolkové vlády Horního Rakouska.

   
 • Do nemocnic a sociálních služeb míří odměny za práci v době pandemie koronaviru (18.5.2021)

  Kraj Vysočina v následujících dnech rozešle krajským lůžkovým poskytovatelům zdravotní péče a zřizovaným sociálním zařízením v regionu více než půl miliardy korun, které poskytlo ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí na speciální odměny zaměstnancům za práci v období epidemie koronaviru. Stejně jako kraj mohli o dotaci na odměny požádat i další zřizovatelé nemocnic a sociálních služeb.

   
 • Vysočina hledá inovace ve vzdělávání. Nejlepší nápad může získat až 50 000 korun (18.5.2021)
  Vysočina hledá inovace ve vzdělávání. Nejlepší nápad může získat až 50 000 korun

  V úterý 18. května startuje nová krajská soutěž Inovace ve výuce, jejíž formát je na Vysočině úplnou novinkou. 2–3členné soutěžní týmy, složené ze středoškoláků nebo ze studentů a studentek vyšších odborných i vysokých škol mají možnost představit svůj nápad na inovaci či zlepšení výuky v těchto oblastech – mediální gramotnost, environmentální vzdělávání, finanční gramotnost, výuka moderních dějin a výuka cizích jazyků. „Záměrně jsme vybrali oblasti, které jsou často předmětem veřejné kritiky, že se ve školách vyučují nedostatečně. Proto zkoušíme dát prostor mladým lidem, aby nasdíleli své nápady, jak tento problém efektivně řešit,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala.

   
 • Kraj Vysočina patří mezi nejúspěšnější kraje v třídění odpadů (18.5.2021)

  „Z dat společnosti EKO-KOM, a. s., vyplývá, že v roce 2020 vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina dohromady 59,7 kilogramu papíru, plastu, nápojových kartonů, čirého a barevného skla, což je o 3,5 kilogramu více než v roce 2019. Při započítání 20,6 kg kovů patří Vysočině mezi kraji první místo, bez kovů pak místo třetí. Kraj Vysočina má také mezi ostatními kraji nejhustší sběrnou síť. Podobně zaujímá Vysočina přední příčky v hodnocení krajů ve sběru elektrospotřebičů a baterií. Dokazují to dlouhodobé statistiky a díky ukázněným občanům, zodpovědné práci obcí, měst a svozových firem patří náš kraj dlouhodobě mezi nejlepší v Česku,“ pochvaluje si výsledky náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

   
 • TOP desítka nejnavštěvovanějších turistických cílů Vysočiny. Nejvíce návštěvníků přibylo hradu Kámen (17.5.2021)
  Hrad Kámen

  Nejnavštěvovanějším turistickým cílem na Vysočině za rok 2020 zůstala Zoologická zahrada Jihlava. I v covidovém roce plném omezení pro cestovní ruch ji navštívilo 221 800 lidí. Řadí se tak do TOP desítky nejnavštěvovanějších zoo a je třiadvacátým nejnavštěvovanějším turistickým cílem v České republice.

   
 • Je vám více než 40 let? Od pondělí se můžete registrovat na očkování proti COVID-19 (17.5.2021)
  registrace

  Dnes 17. května časně ráno byla registrace k očkování proti COVID-19 otevřena pro osoby starší 40 let. Přihlášení k očkování je možné přes jednoduchý elektronický formulář na adrese https://registrace.mzcr.cz/

   
 • Rodina je nejvíc, v Kraji Vysočina posilujeme její hodnotu (14.5.2021)
  Rodina je nejvíc, v Kraji Vysočina posilujeme její hodnotu

  „15. květen je Mezinárodním dnem rodiny a i já bych se rád připojil s přáním všeho dobrého pro rodiny v Kraji Vysočina. Přál bych si, aby co nejvíce rodin v našem kraji žilo spokojeně a abychom pro ně vytvářeli prostředí, ve kterém se jim bude dařit naplňovat bez problémů všechny důležité rodinné funkce. Rodina by měla být prostorem, ve kterém má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem,“ připojil své přání k Mezinárodnímu dni rodiny Jan Tourek, radní pro oblast sociálních věcí.

   
 • Vítězslav Schrek a Hana Hajnová jednali s vedením EDU a Danou Drábovou (13.5.2021)
  Vítězslav Schrek a Hana Hajnová jednali s vedením EDU a Danou Drábovou

  Hejtman Vítězslav Schrek v doprovodu náměstkyně Hany Hajnové navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany. Pro oba to byla vůbec první oficiální návštěva tohoto významného energetického provozu na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Společného jednání s vedením elektrárny a ČEZ se zúčastnila také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Diskuze se točila zejména kolem budoucnost energetiky v Česku, energetické soběstačnosti i nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.

   
 • Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude vstup do Muzea Vysočiny Třebíč zdarma (13.5.2021)
  Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude vstup do Muzea Vysočiny Třebíč zdarma

  Už v roce 1977 byl mezinárodní radou muzeí ICOM ustanoven Mezinárodní den muzeí s cílem upozornit veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Jedná se o významnou muzejní událost po celém světě. „Přijďte oslavit tento významný den v úterý 18. května do třebíčského muzea. Po celý den bude bezplatný vstup do čtyř stálých expozic a na výstavu,“ srdečně zve Roman Fabeš, radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že je samozřejmě nutné dodržet aktuální hygienická opatření.

   
 • Okres Jihlava: Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“ (12.5.2021)
  Okres Jihlava: Zapojte všechny smysly a „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“

  Kraj Vysočina vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ruchu soutěž s názvem „ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“. Po dobu jejího vyhlášení se Vás pokusíme nasměrovat k některým opomíjeným turistickým cílům. Vydejte se na cesty za poznáním a čerpejte energii na méně známých, ale o to kouzelnějších místech Kraje Vysočina.

   
 • Mají se kam vrátit? (12.5.2021)
  Mají se kam vrátit?

  Přestože má letošní jaro pozvolný nástup a je výrazně chladnější, návrat tažných ptáků na svá hnízdiště je v plném proudu. Některé druhy už zahřívají své snůšky, jiní ptáci se teprve zabydlují a poslední budou přilétat v nejbližších dnech. Mezi nejznámější tažné druhy patří čáp a vlaštovka, kteří zimují v Africe a k nám přilétají na svá oblíbená hnízdiště, aby vyvedli své mladé.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 63 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 -2- 3 4  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy - 2021 > Tiskové zprávy - květen 2021

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 17900

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek