Kraj Vysočina - logo

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina


Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina


 

Úvod

 

Skupina medailíNejvyšší ocenění Kraje Vysočina

V roce 2008 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o vytvoření systému nejvyšších ocenění, kterým Vysočina vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem.

Nejvyšší ocenění i způsob jejich udílení mají kromě vyjádření uznání a respektu k osobnostem kraje rovněž trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí. Nejvyšší ocenění i jejich slavnostní předání mají také přispívat k pozitivní propagaci kraje a jeho obyvatel.

Způsob udělování nejvyšších ocenění je formálně zakotven v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina č. 16/10. Návrhy na udělení nejvyšších ocenění (nominace) předkládají členové Zastupitelstva Kraje Vysočina Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Výbor pro udělování medailí provede výběr z předložených návrhů na udělení ocenění a předloží jej Radě Kraje Vysočina, která návrhy projedná a předloží Zastupitelstvu Kraje Vysočina k rozhodnutí o udělení nejvyšších ocenění-medailí Kraje Vysočina. Předávání medailí oceněným následně probíhá během slavnostního večera. Ten je pořádán speciálně k této příležitosti, kdy ocenění přebírají nejvyšší ocenění z rukou hejtmana Kraje Vysočina.

Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je určená tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný prospěch obyvatel Vysočiny. Materiál byl zvolen kvůli své stálosti a neměnnosti jako připomínka stálosti a neměnnosti výsledků práce oceněného.

Skleněná medaile je druhým nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu, kdo jednorázovým činem, nebo svojí dlouholetou prací přispěl k rozvoji kraje a prospěchu jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou podstatu skutků oceněného.

Dřevěná medaile je třetím nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Určená tomu, kdo svojí aktivitou přispěl k propagaci dobrého jména kraje a je tak příkladem pro ostatní. Materiál symbolizuje houževnatost, pružnost a růst mládí. 
Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek