Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina


 
 
 

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.02.63/0.0/0.0/15_007/0007828

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.


Zdůvodnění projektu:

Záměrem tohoto projektu je sjednocovat postupy výkonu sociální práce v rámci metodického vedení a to nejen v kraji, ale i na území celé republiky. Samotná povaha činností sociální práce má široký záběr činností, cílových skupin, typů sociálních situací. Problémem je pak i malá informovanost o sociální práci, předsudky, stereotypy u veřejnosti, ale i vlastních samospráv. Tyto předsudky jsou u řady úřadů blokujícím faktorem pro prohlubování vzdělávání sociálních pracovníků, častokrát se jedná pouze o bazální a pokud možno co nejlacinější úrovni. V rámci projektu bude nastaveno jednotné informační prostředí i na republikové úrovni, budou sdíleny zkušenosti z výkonu sociální práce pod jednotícím metodickým vedením Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Díky projektu bude uskutečněno vzdělání veřejných opatrovníků ve formě několika seminářů. Smyslem této aktivity je zprostředkovat opatrovníkům znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnějšímu výkonu agendy veřejného opatrovníka.

Na téma sociální práce a zejména pomoci plynule navazuje dobrovolnictví, jako jeden z možných způsobů jejího zajištění. Kraj Vysočina finančně podporuje několik dobrovolnických center a nově je zřízená funkce krajského koordinátora dobrovolníků, což přispěje k lepšímu a efektivnějšímu využívání dobrovolnické služby. Do dobrovolnických programů budou zapojeny též nestátní neziskové organizace, kde o využití dobrovolnictví nejsou k dispozici žádné informace.


Cíl projektu:

Posílení profesních kompetencí pro samotný výkon činností sociálních pracovníků, veřejných opatrovníků a podpora dobrovolnické služby. V neposlední řadě se jedná i o prosazování soc. spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu jednotlivce i skupin.

Inovativnost projektu:

  • V kraji vznikne historicky poprvé funkce krajského koordinátora dobrovolníků. Poprvé bude vedena kampaň, která se zaměří na zvyšování motivace nových zájemců nabízející dobrovolnické služby i z řad seniorů a obecně na vytváření klimatu příznivého pro dobrovolnické aktivity.
  • V rámci kraje, ale i celé ČR budou probíhat společné aktivity v rámci spolupráce sociálních kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR. Jedná se o dlouhodobější a systematičtější spolupráci a zahrnuje celé spektrum činností, které jsou společným tématem obou skupin sociálních pracovníků.
  • Setkávání metodiků sociální práce z jednotlivých krajských úřadů se zástupci MPSV a z Kanceláře Veřejného ochránce práv. V rámci workshopů pro metodiky soc. práce se počítá se zapracováním písemných výstupů, které by měly mít povahu metodických materiálů, vycházející z konsenzu zúčastněných.


Klíčové aktivity:

KA 1 - Podpora realizace sociální práce

KA 2 - Podpora veřejných opatrovníků na území kraje

KA 3 - Podpora dobrovolnické služby

KA 4 - Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni

KA 5 - Podpora spolupráce soc. kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR

           v Kraji Vysočina                

KA 6 - Evaluace


Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Sociální pracovníci
  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 15971

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek