Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina


 
 
 

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.2.00/B4.00007


Doba realizace projektu

1. 4. 2014 – 31. 10. 2015


Cíle projektu

Záměrem projektu byla podpora soc. integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro soc. začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly začleňujících služeb. Prvním nástrojem bylo vytvoření stálé platformy aktérů, kteří spolupůsobí při řešení problematiky soc. vyloučení příslušníků romské menšiny a souvisejících dopadů. Druhým nástrojem bylo odborné vzdělávání členů platformy, pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb. Nejdůležitějším nástrojem bylo zajištění vybraných sociálních služeb, čímž došlo ke stabilizaci sociálních služeb na území kraje a k rozšíření tam, kde byla identifikována potřeba.


Cílové skupiny

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit.


Popis projektu

Jednalo se o první projekt kraje zaměřený v souladu s výzvou MPSV speciálně na tuto oblast. Cílem tohoto projektu byla podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem.


V projektu bylo vytyčeno a splněno 6 klíčových aktivit:

1. Byla zpracovaná analýza pro účely podpory procesů řízení politiky sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na sociálně vyloučené romské lokality – analýza byla provedena ve všech 15 ORP Kraje Vysočina.

2. Úspěšně probíhala zasedání platformy pro řízení procesu integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit – v platformě působilo průběžně 12 – 18 členů, bylo uspořádáno 12 setkání členů platformy, setkávání všech členů bude pokračovat i po skončení projektu.

3. Bylo podporováno poskytování vybraných sociálních služeb. Konkrétně byly podpořeny terénní programy Oblastní charity Jihlava (TP Sovy, cílová skupina nad 15 let) a nízkoprahová zařízení Oblastní charity Jihlava (Erko, cílová skupina 15 – 26 let) a Oblastní charity Třebíč (Ambrela, cílová skupina 15 – 26 let).

4. Další klíčovou aktivitou byla podpora členů platformy, vzdělávání pracovníků veřejné správy a poskytovatelů služeb se zaměřením na podporu sociálního začleňování cílové skupiny a prevenci sociálního vyloučení – byly uspořádány 4 jednodenní semináře, 5 exkurzí, 7 workshopů a závěrečná konference

5. Došlo k pilotnímu ověření procesu sociálního začleňování příslušníků primární cílové skupiny. V Jihlavě a Třebíči byly vybrány dvě skupiny příslušníků romského etnika, z nichž každá se zúčastnila pěti seminářů zaměřených na zaměstnanost, sociální dávky, kariérní poradenství, zadluženost a sociální integraci. Zaměření seminářů vzešlo z potřeb cílové skupiny zjištěných na základě plánů sociálního začleňování. Kladným výstupem bylo zaměstnání několika účastníků seminářů, popř. zařazení do rekvalifikačních kurzů.

6. Řízení a administrativa


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 37572

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek