Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

Podzim plný vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Mobility žáků a učitelů v rámci projektu Education for Sustainable Development

esd
V září a říjnu proběhly poslední dvě vzdělávací aktivity žáků a učitelů v rámci projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Nejprve se týmy z Francie, Rakouska, Finska a dvou krajských gymnázií ze Žďáru nad Sázavou a Pelhřimova setkaly ve Francii a následně v Rakousku. Šedesátka účastníků tak zažila intenzivní dny týmové práce, vzdělávání, workshopů i zajímavého volnočasového programu.
 

 
 

Projekt Education for Sustainable Development (ESD) podporuje sdílení příkladů dobré praxe a výměnu zkušeností a postupů v oblasti udržitelného rozvoje a jeho implementaci do výuky na středních školách. Francouzští a rakouští kolegové tedy připravili program tak, aby odrážel hlavní myšlenky projektu a obohatil ostatní účastníky o poznatky a postupy, jak k danému tématu přistupují jiné země.

 

Francouzské gymnázium Lycée Libergier ve spolupráci se školským úřadem v Remeši se zaměřilo tzv. Green Chemistry („Zelenou chemii“), což je chemie, jejímž cílem je maximalizace účinnosti a minimalizace negativních dopadů na člověka a životní prostředí. Na dané téma proběhly workshopy studentů a jobshadowing pedagogů v hodinách biochemie a biotechnologie. Např. workshop „Z řepkového oleje na bionaftu“ ukázal, jak mohou chemici pomoci v boji s vyčerpáním fosilních zdrojů a využít obnovitelné vstupní suroviny na výrobu biopaliv.

Zážitkem byla také návštěva CEBB - Evropského centra biotechnologie a bioekonomie v Pomacle. Jedná se o unikátní centrum pro výzkum a vývoj nových bioudržitelných materiálů z biomasy pro různé oblasti průmyslu, které nahradí produkty vyráběné zpracováním ropy. Následovala prohlídka Crystal Union, což je jedna z největších průmyslových společností zabývající se výrobou bioethanolu v Evropě, a představení jejího udržitelného nakládání s odpady z celého procesu výroby bioethanolu a dalších produktů (úplná recyklace odpadů formou přečištění, filtrace, zachycování a zpětné vracení do výroby,...).

 

Rakouské gymnázium BRG Kremzeile společně s Oddělením vědy a výzkumu Dolnorakouského zemského úřadu představilo několik zajímavých dlouhodobých konceptů vzdělávání. V rámci konceptu „Věda do škol“ je na gymnáziu realizován projekt „Zelená třída“, kdy ve spolupráci s odborníky navrhnou žáci a pedagogové vzhled prostoru a vhodné osázení venkovní třídy v areálu školy. O tento prostor se následně budou starat sami žáci. Cílem je dlouhodobě udržitelná venkovní třída, vhodná pro výuku STEM. Workshopy pro mezinárodní týmy byly zaměřeny na odběr vzorků půdy a vody z různých zdrojů, porovnání množství organismů v čisté/špinavé vodě, rozbor půdy v místě, kde bude venkovní třída apod.


Při návštěvě Univerzity aplikovaných věd v Kremži se zase žáci a učitelé stali součástí dolnorakouského programu „Science Academy“. Během workshopů si vyzkoušeli jak  izolovat DNA nebo  zkoumali intoleranci na laktózu. Cílem programu je nechat žáky rozvíjet jejich vlastní myšlenky a tyto myšlenky/nápady rovnou otestovat i prakticky.

  

Všichni účastníci během obou mobilit pracovali ve smíšených mezinárodních týmech a následně prezentovali své výsledky a poznatky formou plakátů, kvízů a jiných interaktivních aplikací.

 

Neméně důležitou součástí obou mobilit byl i pestrý volnočasový program (např. poznávání Remeše a Kremže), který přispěl k navázání nových přátelství a posílení motivace rozvíjet mezinárodní spolupráci v rámci všech partnerských regionů zapojených do projektu.

 

Projekt realizuje Kraj Vysočina společně s projektovými partnery z Vysočiny a ze svých partnerských a spolupracujících regionů v Evropě pod názvem Education for Sustainable Development (ESD) - Vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Projekt je finančně podpořen z programu Erasmus+.

erasmus


Partneři projektu ESD:

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Vysočina Education - školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung (Dolní Rakousko)

Tampereen klassillinen lukio (Tampere, Finsko)

Rectorat de l'académie de Reims (Remeš, Francie)

Lycée Hugues Libergier (Remeš, Francie)

Region Grand Est (Francie) - asociovaný partner


esd

esd

esd

esd

esd

esd

esd

esd

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2022 / 25.10.2022

Počet návštěv: 857
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek