Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Registrace poskytovatelů sociálních služeb


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Registrace poskytovatelů sociálních služeb

 
 
 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále též "zákon o sociálních službách"). Tento zákon přináší změnu poskytovatelům sociálních služeb. Sociální služby jsou oprávněni poskytovat fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo a jím zřízené organizační složky. Poskytování sociálních služeb je možné pouze na základě oprávnění k poskytování sociální služby, tzv. registrace.

 

O registraci poskytovatele sociálních služeb je nutné žádat místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem trvalého bydliště, pokud je žadatelem fyzická osoba, nebo místem sídla společnosti, pokud jde o osobu právnickou.

 

Kontaktními osobami na Krajském úřadě Kraje Vysočina jsou pracovníci odboru sociálních věcí:

  • Lenka Žáková, oddělení sociální správy,e-mail: zakova.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 809, Žižkova 57, budova D, č.dv. 2.11

» registrace pro poskytovatele sociálních služeb z okresů Havlíčkův Brod a Jihlava.

  • Ing. Lukáš Zerza, DiS., oddělení sociální správy, e-mail: zerza.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 829, Žižkova 57, budova D, č.dv. 2.09

» registrace pro poskytovatele sociálních služeb z okresu Pelhřimov.

  • Mgr. Eva Komínková, DiS., oddělení sociální správy, e-mail: kominkova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 850, 724 650 285, Žižkova 57, budova D, č.dv. 2.11

» registrace pro poskytovatele sociálních služeb z okresu Žďár nad Sázavou.

  • Mgr. Lumír Bartů, oddělení sociální správy, e-mail: bartu.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 826, 734 694 483, Žižkova 57, budova D, č.dv. 2.11

» registrace pro poskytovatele sociálních služeb z okresu Třebíč.

 

Žádost o registraci

Žádost o registraci sociálních služeb podává právnická nebo fyzická osoba, která hodlá poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Společně s formulářem „Žádost o registraci" je předkládán i formulář „Údaje o registrované sociální službě“, který je třeba vyplnit pro každou registrovanou službu.

 

Seznam překládaných dokumentů při registraci sociálních služeb 

Formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb

Hlášení změn v registraci

 

Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb

V souladu s nabytím účinnosti novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vzniká nově povinnost speciálnímu lůžkovému zdravotnickému zařízení hospicového typu a dětskému domovu se na žádost zapsat do registru poskytovatelů sociálních služeb, jestliže poskytovaly pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby a tuto pomoc poskytují i po 1. 1. 2012. Tato povinnost vzniká v souladu s přechodnými ustanoveními a § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Stejná povinnost platí pro poskytovatele sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče poskytované podle § 52 (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do registru poskytovatelů provádí místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby podle § 85 odst. 1 a § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnické zařízení dále přiloží tiskopis „Údaje o registrované sociální službě“.

Po zařazení do registru poskytovatelů sociálních služeb může zdravotnické zařízení žádat o čerpání finančních prostředků z dotačních titulů MPSV.

 

Jak je to u poskytovatele z jiného státu EU?

Poskytovatel sociálních služeb, který sídlí v jiném členském státě EU a chce na území ČR poskytovat sociální služby dočasně, tzn. na dobu nejdéle 1 roku od podání oznámení registrujícímu orgánu, nemá povinnost registrovat poskytované služby. Jeho povinností je oznámit zahájení své činnosti na území ČR místně příslušnému krajskému úřadu podle výkonu činnosti a doložit úředně přeložený doklad o oprávnění poskytovat sociální služby v jiném členském státě EU, a to do 8 dnů od zahájení činnosti - formulář „Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území ČR“. Ke každé sociální službě vyplní a zašle formulář “Údaje o registrované sociální službě“ i s výše uvedenými přílohami.

 

Kdy se nevyžaduje registrace?

  • poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, kerý tuto činnost nevykonává jako podnikatel

 

Informace k asistentovi sociální péče

 

  • u fyzické nebo právnické osoby, která je usazena v jiném členském státě EU, jestliže poskytuje sociální služby na území ČR dočasně a ojediněle (viz. výše)
  • u poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (služby poskytované dle § 52 zákona o sociálních službách, tj. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče). Při poskytování sociálních služeb jsou však tato zdravotnická zařízení povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb (v § 88 písm. b), c), h) a i))

 

Pokud osoba (právnická či fyzická) poskytuje činnosti, na které se vztahuje povinnost registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 37 - §70), dopouští se správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění (podle § 107, odst. 1), s možným udělením pokuty do 1 000.000,-Kč (§ 107, odst.5, písm. f)!

 

Související témata:

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 105630

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek