Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Senior Plus


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Senior Plus - archiv dokumentů

Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko.

Zkrácený název „SENIOR PLUS“.

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007- 2013.

 
 
 

Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem financovaný EU. Navazuje na úspěšný projekt spolupráce na propojení systému Rodinných pasů (2010 – 2012).

Cílem projektu je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a doporučených postupů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní Rakousko. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života seniorské generace (55+) ve specifických podmínkách partnerských regionů. Při realizaci projektu jsou konfrontovány různé přístupy k aktivní seniorské politice a hledány nové příležitosti pro naplňování společenských potřeb seniorské generace.

Hlavní aktivity projektu představuje:

Propojení aktivní seniorské politiky Dolního Rakouska a Vysočiny a vytvoření nové koncepce aktivní seniorské politiky v Kraji Vysočina.

Seniorské vzdělávání - společné vypracování vzdělávacích programů pro seniory a jejich pilotní zavedení do praxe na Vysočině a Dolním Rakousku. Na této aktivitě je spolupracováno s projektovým partnerem č. 2 - FH Krems, který je odborným gestorem seniorského vzdělávání.

Vytvoření systému Senior pasů Kraje Vysočina a jejich propojení s NÖ Seniorkarte. Jedná se o přenos osvědčeného modelu aktivní seniorské politiky z Dolního Rakouska na Vysočinu. V rámci zavádění systému Kraje Vysočina je zajištěna uznatelnost dolnorakouských Seniorkarte Aktiv+.

Exkurze zástupců zařízení sociálních služeb do Dolního Rakouska jako doprovodná aktivita. Jde o prezentaci zařízení sociální péče v partnerských regionech - vzájemné seznámení se s podmínkami realizace sociálních opatření v praxi.

Tematické zaměření projektu zcela zapadá do kontextu státní politiky České republiky vůči starším osobám a řešení problematiky stárnutí populace vůbec. Projekt reflektuje výzvu vlády ke spolupráci samospráv na realizací cílů a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, jehož cílem je zlepšení kvality života seniorů. Rok 2012 je nadto Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (dále jen „EY 2012“). Posláním EY 2012 je vytvoření obecného rámce pro zvyšování povědomí o příležitostech, které s sebou stárnutí obyvatelstva přináší, identifikace a šíření příkladů dobré praxe, podpoření tvůrců politik a dalších důležitých aktérů v řešení překážek bránících aktivnímu stárnutí a rozvíjení mezigenerační solidarity.

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2014.

 

 

 

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 120254

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek