Nacházíte se na archivních webových stránkách Kraje Vysočina. Jejich aktualizace byla ukončena k 31.12.2022. Nový web najdete zde.

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociálně zdravotní pomezí


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Sociálně zdravotní pomezí


 
 
 

Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

Registrační číslo: OPZ/03/018/0013974

Doba realizace: 1. 4. 2020 - 30. 9. 2022

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.

 

Zdůvodnění projektu:

Vzrůstající trend stárnutí populace nejenom v Kraji Vysočina, ale v celé ČR a EU přináší celou řadu problémů, na které nebyly a nejsou struktury sociální a zdravotní péče v ČR dostatečně připraveny. Roztříštěnost, nesourodost a nepropojenost sociálního a zdravotního sektoru způsobuje problémy při přechodu klientů mezi těmito dvěma systémy. Chybí koordinace služeb a pracovníci obou sektorů nejsou vzájemně dostatečně informováni. Výsledkem tak jsou mimořádná sociální i zdravotní rizika osob, které jsou na tyto dva systémy poskytování péče odkázány.

Dlouhodobá péče je v současné době poskytována zejména osobami blízkými (neformálními pečovateli v rámci domácnosti nebo komunity) a profesionálními poskytovateli v resortu práce a sociálních věcí nebo zdravotnictví. Jelikož služby poskytované ze strany jednotlivých resortů mezi sebou nejsou koordinované, situace vede k významným nerovnostem mezi srovnatelnými klienty zdravotnických a sociálních zařízení, k nedostatečnému zajištění kvality a dostupnosti, neefektivnímu poskytování a k vysokým transakčním nákladům. Roli koordinátora sociálních a zdravotních služeb v současnosti nedokážou naplnit ani kraje, ani obce. Nedostupnost péče navíc otvírá prostor pro korupční jednání. Bez implementace inovačního řešení nemůže v současné době Kraj Vysočina s aktuální nabídkou sociálně zdravotní péče pokrýt potřeby klientů. Problém se týká přibližně 7 500 klientů na území kraje.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je pilotní testování nových systémových řešení – tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Smyslem inovace je zvýšení kvality života klientů. Realizace projektu povede ke zvýšení efektivity a k systémové změně v obsahu a distribuci služeb sociálně zdravotního pomezí, která má vliv na dostupnost služeb.

Dílčími cíli jsou: zl epšení kooperace mezi jednotlivými aktéry změny (užší spolupráce kraje, obcí s rozšířenou působností (ORP), poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb), snížení administrativní zátěže díky zavedení centrálního registru poskytovatelů služeb, zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků do systému sociálně zdravotní péče, pomoc klientům a zlepšení kvality jejich života, zvýšení efektivity fungování systému díky krajskému koordinátorovi pomoci, koordinátorům pomoci ve všech 15 ORP kraje a v 5 všeobecných nemocnicích, zlepšení stávajících podmínek pro neformální pečovatele, zpracování nové metodiky systému sociálně zdravotní péče, zahraniční expertíza, která bude zahrnovat přenos zkušeností a dobré praxe od partnera projektu, a v neposlední řadě advokační činnosti zahrnující návrh na úpravu legislativního prostředí v ČR.


Cílové skupiny:

Klienti sociálních a zdravotních služeb

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené – neformální pečovatelé

 Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

 Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb

 Sociální pracovníci

 Orgány veřejné správy – Kraj Vysočina

 

Klíčové aktivity:

KA1 – Zahájení a činnost koordinátorů pomoci a pracovní skupiny pro sociálně zdravotní pomezí

KA2 – Vytvoření centrálního registru sociálně zdravotních služeb Kraje Vysočina, aktualizace stávajících analýz a dat

KA3 – Nová metodika, vč. aplikačního modelu poskytování sociálně zdravotní péče a vzdělávání stakeholderů

KA4 – Přenos zkušeností a dobré praxe z Dolního Rakouska

KA5 – Propagace inovace

KA6 – Evaluace projektu

KA7 – Advokační činnost

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Sociálně zdravotní pomezí

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 16604

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek